Ekonomické myšlení před Adamem Smithem

Mises.cz: Murray N. Rothbard (přidal Dominik Stroukal)

1. PRVNÍ FILOZOFOVÉ-EKONOMOVÉ: ŘEKOVÉ
   1.1. Přirozené právo
   1.2. Politika polis
   1.3. První ekonom Hésiodos a problém vzácnosti
   1.4. Předsokratikové
   1.5. Platónova pravicová kolektivistická utopie
   1.6. Xenofón a správa domácnosti
   1.7. Aristotelés - soukromé vlastnictví a peníze
   1.8. Aristotelés - směna a hodnota
   1.9. Úpadek po Aristotelovi
   1.10. Taoismus ve staré Číně
2. KŘESŤANSKÝ STŘEDOVĚK
   2.1. Římské právo: Vlastnická práva a laissez-faire
   2.2. Vztah raných křesťanů k obchodníkům
   2.3. Karlovci a kanonické právo
   2.4. Kanonisté a romanisté z Boloňské univerzity
   2.5. Kanonistický zákaz lichvy
   2.6. Teologové z Pařížské univerzity
   2.7. Filozof-teolog: sv. Tomáš Akvinský
   2.8. Scholastici pozdního třináctého století: Františkáni a teorie užitku
3. OD STŘEDOVĚKU K RENESANCI
   3.1. Velká deprese čtrnáctého století
   3.2. Absolutismus a nominalismus: Rozpad tomismu
   3.3. Užitek a peníze: Buridan a Oresme
   3.4. Štvanec: Jindřich z Langensteinu
   3.5. Lichva a zahraniční obchod ve čtrnáctém století
   3.6. Světaznalý asketa sv. Bernardin Sienský
   3.7. Žák sv. Antonín Florentský
   3.8. Švábští liberálové a útok na prohibici lichvy
   3.9. Nominalisté a aktivní přirozená práva
4. POZDNÍ ŠPANĚLŠTÍ SCHOLASTICI
   4.1. Obchodní expanze šestnáctého století
   4.2. Liberální tomista kardinál Kajetán
   4.3. Škola Salamanky: První generace
   4.4. Škola Salamanky: Azpilcueta a Medina
   4.5. Škola salamanky: Vrcholná léta
   4.6. Pozdní Salamanka
   4.7. Vzdělaný extrémista Juan de Mariana
   4.8. Pozdní Salamanka: Lessius a de Lugo
   4.9. Úpadek scholastiky
   4.10. Sprosté loučení: Bouře nad jezuity
5. PROTESTANTI A KATOLÍCI
   5.1. Luther, Kalvín a státní absolutismus
   5.2. Lutherova ekonomie
   5.3. Ekonomie Kalvína a kalvinistů
   5.4. Kalvinisté o lichvě
   5.5. Komunističtí fanatici: Novokřtěnci
   5.6. Totalitní komunismus v Münsteru
   5.7. Kořeny mesiášského komunismu
   5.8. Katolíci mimo scholastiku
   5.9. Radikální hugenoti
   5.10. Radikální kalvinista George Buchanan
   5.11. Liga a politiques
6. ABSOLUTISMUS V ITÁLII A FRANCII
   6.1. Vznik absolutistického myšlení v Itálii
   6.2. Italský humanismus – republikáni
   6.3. Italský humanismus – monarchisté
   6.4. „Old Nick“: Ďábelský kazatel nebo první hodnotově neutrální politický vědec?
   6.5. Šíření humanismu v Evropě
   6.6. Botero a šíření machiavelismu
   6.7. Humanismus a absolutismus ve Francii
   6.8. Skeptik a absolutista Michel de Montaigne
   6.9. Jean Bodin - vrchol absolutistického myšlení ve Francii
   6.10. Po Bodinovi
7. MERKANTILISMUS: SLUHA ABSOLUTISTICKÉHO STÁTU
   7.1. Merkantilismus jako ekonomický aspekt absolutismu
   7.2. Merkantilismus ve Španělsku
   7.3. Merkantilismus a colbertismus ve Francii
   7.4. Merkantilismus v Anglii: textilie a monopoly
   7.5. Zotročování ve východní Evropě
   7.6. Merkantilismus a inflace
8. FRANCOUZSKÉ MERKANTILISTICKÉ MYŠLENÍ V SEDMNÁCTÉM STOLETÍ
   8.1. Budování vládnoucí elity
   8.2. První z hlavních francouzských merkantilistů Barthélemy de Laffemas
   8.3. První z „Colbertů“: Vévoda de Sully
   8.4. Výstřední básník Antoine de Montchrétien
   8.5. François du Noyer a jeho velkolepé selhání
   8.6. Pod nadvládou kardinálů, 1624-1661
   8.7. Colbert a Ludvík XIV.
   8.8. Ludvík XIV: Vrchol absolutismu (1638-1714)
9. REAKCE LIBERÁLŮ NA MERKANTILISMUS FRANCIE SEDMNÁCTÉHO STOLETÍ
   9.1. Povstání croquantů
   9.2. Claude Joly a fronde
   9.3. Jediná daň
   9.4. Rostoucí odpor obchodníků a šlechty proti kolektivismu
   9.5. Obchodníci a obchodní rada
   9.6. Královský inženýr a zastánce jediné daně maršál Vauban
   9.7. Fleure, Fénélon a burgundský kruh
   9.8. Laissez-faire utilitarianismus a seigneur de Belesbat
   9.9. Boisguilbert a laissez-faire
   9.10. Optimistická příručka na sklonku století
10. MERKANTILISMUS A SVOBODA V ANGLII OD TUDOROVCŮ PO OBČANSKOU VÁLKU
   10.1. Tudorovský a stuartovský absolutismus
   10.2. Sir Thomas Smith: Merkantilistický zastánce tvrdé měny
   10.3. Sir Edward Coke a jeho „ekonomický liberalismus“
   10.4. Bulionistický útok na zahraniční a východoindický obchod
   10.5. Obhájci Východoindické společnosti vrací úder
   10.6. Prorok empiricismu: Sir Francis Bacon
   10.7. Baconovci: Sir William Petty a politická aritmetika
11. MERKANTILISMUS A SVOBODA V ANGLII OD OBČANSKÉ VÁLKY DO ROKU 1750
   11.1. Pettyovci: Davenant, King a zákon poptávky
   11.2. Svoboda a vlastnictví: Levelleři a Locke
   11.3. Child, Locke, úroková míra a ražba
   11.4. Bratři Northové, dedukce za axiomů a toryovské laissez-faire
   11.5. Inflacionisté
   11.6. Odpověď zastánců tvrdé měny
   11.7. Laissez-faire v polovině století: Tucker a Townshend
12. RICHARD CANTILLON
   12.1. Richard Cantillon
   12.2. Richard Cantillon - Metodologie
   12.3. Richard Cantillon - Hodnota a cena
   12.4. Richard Cantillon - Nejistota a podnikatel
   12.5. Richard Cantillon - Populační teorie
   12.6. Richard Cantillon - Územní ekonomie
   12.7. Richard Cantillon - Analýza peněz
   12.8. Richard Cantillon - Mezinárodní peněžní relace
   12.9. Richard Cantillon - Tržní seberegulace
   12.10. Richard Cantillon - Vliv
13. FYZIOKRATÉ
   13.1. - Fyziokraté – Sekta
   13.2. - Fyziokraté – Laissez-faire a svobodný obchod
   13.3. - Fyziokraté – Průkopník laissez-faire markýz d’Argenson
   13.4. - Fyziokraté – Přirozená práva a práva vlastnická
   13.5. - Fyziokraté – Jediná pozemková daň
   13.6. - Fyziokraté – „Objektivní“ hodnota a výrobní náklady
   13.7. - Fyziokraté – Tableau économique
   13.8. - Fyziokraté – Strategie a vliv
   13.9. - Fyziokraté – Daniel Bernoulli a počátek matematické ekonomie
14. TURGOT
   14.1. - Turgot
   14.2. - Turgot – Laissez-faire a volný obchod
   14.3. - Turgot - Hodnota, směna a cena
   14.4. - Turgot - Teorie výroby a distribuce
   14.5. - Turgot - Teorie kapitálu, podnikatelství, úspor a úroku
   14.6. - Turgot - Teorie peněz
   14.7. - Turgot - Vliv
   14.8. - Další francouzští a italští teoretici užitku v osmnáctém století
15. SKOTSKÉ OSVÍCENSTVÍ
   15.1. - Skotské osvícenství - Zakladatel Gershom Carmichael
   15.2. - Skotské osvícenství - Učitel Adama Smithe Francis Hutcheson
   15.3. - Skotské osvícenství - Skotské osvícenství a presbyteriánství
   15.4. - Skotské osvícenství - David Hume a teorie peněz

Přispějte dobrovolně na tuto knihu:

 

Podobná literatura:

Anarchokapitalismus
Urza

Ekonomické harmonie
Frédéric Bastiat (přidal Vladimír Krupa)

Anatomie Fedu
Jan Mašek

Co je a co není vidět
Frédéric Bastiat (přidal Kolektiv Mises.cz)

Realitní bublina ve Spojených státech
Jakub Skala

 

 

Přihlášení
Registrace

Hledání

Tagy


centrální plánování
hospodářský růst
inflace
trh/směna

Šiřte tento text dál

Sdílet na Facebooku

Murray N. Rothbard

Murray N. Rothbard

Profil autora Murray N. Rothbard

Dominik Stroukal

Dominik Stroukal

Profil autora Dominik Stroukal


 

RSS feed RSS feed (nadpisy) | RSS feed RSS feed (celé články) | Navštivte nás na Facebooku Navštivte nás na Facebooku | Navštivte nás na Twitteru Navštivte nás na Twitteru

Mises.cz, 2017   Licence Creative Commons

Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Ludwig von Mises Institut, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Unported .

Web by Petr Málek | Hosting by Softech | Base Camp

Cílem Mises.cz je ekonomická osvěta veřejnosti, takže uvítáme, když naše texty budete co nejvíce šířit.
Budeme rádi, když ale v rámci slušnosti uvedete, že text máte od nás. Děkujeme!
Šíření je možné pouze u našich vlastních textů. Pokud byl článek převzat nebo přeložen z jiného zdroje, šíření je možné pouze se souhlasem původního zdroje.

Názory prezentované na těchto stránkách jsou individuálními osobními názory jednotlivých přispěvatelů.
Provozovatel tohoto webu k nim nevyjadřuje žádný názor a nenese za ně žádnou odpovědnost.