Mises.cz

Mises.cz

Církevní restituce

Vzhledem k tomu, že v průběhu tohoto nebo příštích týdnů by mělo dojít k definitivnímu schválení zákona o církevních restitucích, je navrácení církevního majetku v současnosti horkým tématem.

Vzhledem k tomu, že v průběhu tohoto nebo příštích týdnů by mělo dojít k definitivnímu schválení zákona o církevních restitucích, je navrácení církevního majetku v současnosti horkým tématem. Církve by měly od státu dostat zpět ukradený majetek v hodnotě 75 miliard a v průběhu 30ti let dalších 59 miliard korun. Největší podíl tohoto majetku dostane samozřejmě církev Římskokatolická. Oproti navrácení majetku církvím budou zrušeny zákony o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Bezpochyby se jedná o převod majetku značné hodnoty, a tak toto téma zasluhuje i naši pozornost.

Tento text si neklade za cíl hodnotit církev jako takovou, neb shrnout prakticky dva tisíce let historie jedné z největších a (do určité míry) jedné z nejvlivnějších organizací v několika odstavcích je zhola nemožné. Pro nás je podstatné, že církve jsou, na rozdíl od státu, sdružení soukromá a dobrovolná. Nevyvlastňují, nekradou a nezotročují. V minulosti se mohli někteří církevní představitelé dopouštět prohřešků, ale tak jako my neneseme vinu za zločiny komunistů, současní církevní činitelé nenesou vinu za přečiny svých předchůdců.

Stejně tak není naším cílem prozkoumávat legitimitu každého konkrétního majetku, který má být církvím navrácen. Církvím majetek před konfiskací patřil a jestliže má někdo pocit, že neprávem, může to řešit následně. Osobně se domnívám, že drtivá většina majetku, který bude církvím navrácen, je jejich legitimním majetkem. Navrácen bude majetek, který jim stát ukradl mezi lety 1948 a 1989.

Prvním kladem celé akce je odluka církve od státu (ačkoliv na můj vkus v příliš dlouhém horizontu). Stát přestane v průběhu let církve dotovat a ty začnou fungovat jako soukromé jednotky – podobně jako firmy nebo občanská sdružení. Druhým kladem samozřejmě je navrácení ukradeného majetku původním majitelům – skutečnost, která musí těšit každého svobodně smýšlejícího člověka.

Samostatnou otázkou zůstává výše převáděného majetku. Je to málo, nebo je to moc? Těžko říct. Bůh ví, jaký majetek stát církvím ukradl, v jakém stavu jim ho v současnosti předá, jaká jeho část nenávratně zmizela atd. U církevních staveb asi nebude o legitimním vlastníkovi sporu, co ale takové lesy? I kdyby církve dostaly dvakrát tolik lesů, než jim legitimně náleží, těžko na tom normální člověk prodělá. Ptáte se proč?

Zaprvé, státní podnik Lesy České republiky jsou jedna velká černá díra. Neuplyne měsíc, aby novinami neproběhl nějaký menší nebo větší skandál ve spojitosti s touto společností. A nejde o nějakou nepodstatnou firmu někde v zapadákově, aktiva Lesů ČR dosahovala na konci roku 2010 72,5 miliardy korun! Jakmile se část jejich majetku dostane do rukou lepšího hospodáře (a trh zařídí, že to budou buď církve, nebo hodně rychle někdo jiný), budou z toho mít prospěch všichni. Snad krom lidí napojených na státní penězovody. Soukromé lesy budou lépe spravovány a státní Lesy ČR nebudou mít takovou možnost majetek postupně nechávat mizet.

Zadruhé, z liberálního pohledu jednoznačně platí: čím menší majetek státu, tím lépe. Sestupme na chvilku z obláčku libertariánských představ bezstátní společnosti do reality. Státní zásahy do životů všech lidí narůstají prakticky ze dne na den. Buďme rádi za každou příležitost, kdy stát přijde o kousek své moci nad námi a dojde k výměně násilné spolupráce za tu dobrovolnou. Nedělejme si iluze, že v případě, že by tento majetek nedostaly zpět církve, dostal by jej někdo jiný. Stát se svého majetku vzdává jen s největším odporem. A stejně tak neplatí, že my, občané, jsme nějakými částečnými vlastníky tohoto majetku. Majetek je státní a rozhodují o něm úředníci. Není náš a my na něj nemáme nejmenší vliv. I kdyby církve dostaly veškeré lesy v České republice, pořád bychom na tom byli lépe než dnes. Třetím kladem církevních restitucí je tedy omezení rozsahu a moci státu.

Těšme se na restituce církevního majetku, bude stačit pár let a tento majetek v rukou soukromého vlastníka bude sloužit lidem lépe než dnes v rukách státního Leviatana.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed