Mises.cz

Mises.cz

Nařídíme vám svobodu

V diskuzích posledních dní o anarchokapitalismu se poměrně často setkávám s rozhořčenými komentáři lidí, že na anarchokapitalismus není společnost připravena, že chceme nechat lid napospas jejich svobodě, ne-li jim svobodu dokonce nařídit. Rozhodla jsem se proto sepsat tento krátký text.

Anarchokapitalismus je myšlenkový koncept, vize světa mnohých lidí, světa, kde bude mít každý svobodu nakládat se svými prostředky, zařídit si život podle sebe a nebude k ničemu nucen proti své vůli. Rozhodně se nejedná o uspořádání společnosti, kterého lze docílit revolucí nebo útlakem. 

Jedinou cestou, jak je možné mít ve vzdálené budoucnosti funkční anarchokapitalistickou společnost, je změna vůle lidí. Protože až lidé přestanou stát a jeho produkty požadovat, pak tato společnost evolucí (postupným vývojem) samovolně vznikne. Je velice pravděpodobné, že přechod ze současného uspořádání na uspořádání, kde veškerý majetek a pozemky vlastní jednotlivci, nebude jednoduchý. Nelze toho ale nikdy docílit bez ztotožnění společnosti s touto cestou. A právě proto je pro anarchokapitalismus důležitá osvěta, vzdělávání společnosti a diskuze nad tím, že vše, co dnes provozuje nebo zajišťuje stát, může být lépe spravováno soukromými osobami.

Že to vypadá na první pohled nerealizovatelně, to obvykle většina z nás ví. Taky asi nečekáme ani v dohledné době výraznější úspěchy. Vůbec to ale nebrání na tom usilovně pracovat a snažit se podle našeho nejlepšího svědomí zlepšit obraz světa směrem k tolerantní a zodpovědné společnosti.

Pokud to tedy čte někdo z těch, kteří se z anarchokapitalismem neztotožňují, a má strach, že jsme extrémisti, kteří budou ve jménu svobody někde házet zápalné lahve, není tomu tak. Jsme idealisté. Respektujeme soukromé vlastnictví, respektujeme svobodnou volbu. Naším největším cílem je pouze to, abychom do zažitého modelu "Stát potřebujeme" vnesli co největšího červíka pochybnosti.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed