Mises.cz

Mises.cz

Anatomie státu - část II. - co stát je

V druhé kapitole knihy Anatomie státu naleznete odpoveď na otázku

II. Co stát je

       Každý člověk se do toho světa narodí nahý a potřebuje používat vlastní mysl, aby se naučil, jak uchopit zdroje, které mu dala příroda, a transformovat je (například investicí do kapitálu) do tvarů, forem a míst, kde budou tyto zdroje použity k uspokojení jeho potřeb a zvýšení jeho životní úrovně. Jediný způsob jak toho může člověk dosáhnout je používáním své mysli a energie tak, aby transformoval zdroje (produkoval) a vyměňoval tyto produkty s produkty, které obdobně vyrobili ostatní. Člověk pochopil, že díky procesu dobrovolné vzájemné výměny produktivita, a tím pádem i životní úroveň všech účastníků směny, může enormně vzrůst. Jediný „přirozený“ způsob pro člověka, jak přežít a dosáhnout bohatství, je tedy použití své mysli a zapojení se do procesu výroby a výměny. Toho dosáhne vyhledáváním přírodních zdrojů a jejich transformací („spojením s prací“, jak říká Locke), tak aby z nich udělal svůj majetek a ten posléze měnil za obdobně získaný majetek ostatních. Sociální cesta diktovaná potřebami lidské povahy je tedy cesta „vlastnických práv“ a „volný trh“ výměny či darování těchto práv. Skrz tuto cestu se lidé naučili vyhýbat „džungli“ metod boje nad vzácnými zdroji ve smyslu, že osoba A je může získat pouze na úkor osoby B a místo toho se rozhodli několikanásobně tyto zdroje znásobit mírovou a harmonickou produkcí a výměnou.

     Skvělý německý sociolog Franz Oppenheimer ukázal, že existují dva vzájemně se vylučující způsoby získávání bohatství. Za prvé výše popsaný způsob produkce a výměny, kterou nazýval „ekonomický způsob.“ Druhá cesta je jednodušší v tom, že nepotřebuje produktivitu – je to cesta zmocnění se cizích výrobků a služeb skrz sílu a násilí. Toto je metoda jednostranné konfiskace, metoda krádeže majetku ostatních. Tuto metodu Oppenheimer pojmenoval „politický způsob“ získávání bohatství. Mělo by být zřejmé, že mírové použití rozumu a energie je pro člověka „přirozená“ cesta: způsob jak na Zemi přežít a prosperovat. Stejně tak by mělo být jasné, že násilné, vykořisťovatelské prostředky stojí oproti přirozenému právu. Je to parazit, který místo rozvoje produkce ji ochuzuje. „Politické způsoby“ přesouvají produkci k parazitickým a destruktivním jedincům a skupinám. Tento přesun neubírá jen z celkového počtu vyprodukovaného, ale snižuje i výrobcovu motivaci vyrábět nad hranici nezbytného minima. V dlouhém období zloděj zničí svoji vlastní životnost tím, že oslabí nebo úplně eliminuje zdroj svých vlastních zásob. Ale ne jen to, dokonce i v krátkém období se predátor chová v protikladu ke své povaze jakožto člověka.

     Momentálně se nacházíme v pozici, kdy můžeme šířeji zodpovědět otázku: Co je to stát? Stát je slovy Oppenheimera, „Organizace politických způsobů“. Je to systematizace loupeživých procesů na daném území. [4] Zatímco běžný zločin je sporadický a nejistý, a lano na kterém násilnický parazit visí, může být odporem jeho obětí kdykoliv přeříznut, stát poskytuje legální, metodickou a systematickou cestu pro loupení soukromého vlastnictví. Poskytuje jistou, bezpečnou a relativně „mírovou“ cestu parazitického hradu ve společnosti. [5] Jelikož produkce musí vždy předcházet krádeži, předchází volný trh státu. Stát nikdy nebyl vytvořen „sociálním kontraktem“, vždy byl zrozen z podrobování a vykořisťování. Klasickým příkladem byl dobyvačný kmen, který si udělal pauzu mezi časem-doceněným pleněním a vražděním kmene slabšího, aby zjistil, že kdyby bylo časové rozpětí loupení delší, tak by bylo i bezpečnější a celá situace vůbec pro lupiče příznivější, pokud by porobený národ měl více času na nenásilné žití a produkci. Dobyvatelé by se mezi dobývanými usadili jako jejich vládci a pravidelně vymáhali stálý tribut. [6] Tato metoda vzniku státu může být ilustrována následovně: v kopcích jižní „Ruritanie“ si skupina banditů zajistí fyzickou kontrolu nad teritoriem a velitel banditů se prohlásí za „Krále suverénní a nezávislé vlády Jižní Ruritánie“. A pokud on a jeho muži mají dostatečnou sílu na to, aby tuto vládu chvíli udrželi, hle a zři!, nový stát se přidal do „rodiny národů“. Bývalí velitelé banditů se stali zákonnou nobilitou nové říše.

Frédéric Bastitat vyslovil ve svém eseji o státu, který najdete zde, tuto povedenou definici: „Stát je velká fikce, skrze níž se každý snaží žít na náklady všech ostatních.“ - pozn. překladatele.

Třetí kapitolu Anatomie státu naleznete zde.Reference:

[4] Franz Oppenheimer – The State (Vanguard Press, 1926), str. 24-27

[5] Alber Nock – On Doing The Right Thing and Other Essays (Harper and Bros., 1929), str. 143

[6] Franz Oppenheimer – The State, str. 15

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed