Mises.cz

Mises.cz

Bitcoin a ekologie: Na co aktivisté zapomínají

Ekologičtí aktivisté se nás pomocí masových médií snaží přesvědčit o tom, že Bitcoin je katalyzátorem globálního oteplování, případně jiné environmentální katastrofy. Je tomu opravdu tak?

Bude provoz Bitcoinové sítě s narůstajícím počtem uživatelů dlouhodobě neudržitelný? Vyrovná se těžba Bitcoinu těžbě ropy? Je Bitcoin zastaralý? Bude nahrazen měnou, která ke svému fungování bude potřebovat zlomek energie, dnes spotřebované těžbou Bitcoinu?

 

Ani globální adopce Bitcoinu nezpůsobí ekologickou katastrofu

Spotřeba energie při těžení Bitcoinu přímo nezávisí na velikosti transakcí ani jejich počtu. To znamená, že spotřeba energie se nemusí změnit, ani pokud se počet uživatelů Bitcoinu libovolně znásobí. Není podstatné, jestli posílám 0.001 nebo 100 bitcoinů, energii to spotřebuje stejně. Spotřeba energie totiž závisí na počtu těžařů v síti.

Počet uživatelů bitcoinu roste exponencionálně, počet těžařů však roste mnohem pomaleji, a tento trend se pravděpodobně z ekonomických důvodů nezmění. Dnes je těžba Bitcoinu profesionálním odvětvím, protože nelze těžit na osobních počítačích, ale přímo k tomu určených specializovaných hardwarových zařízeních. 

Těžaři provozují svoji aktivitu za účelem zisku, to je přirozeně nutí ke snižování nákladů a tedy co největší efektivitě, což je vede jednat ekologicky.

 

Mezi těžbu ropy a těžbou Bitcoinu nepatří rovnítko

Při výpočtech dopadů těžby Bitcoinu ekologičtí aktivisté často neberou v potaz zdroje energie. Pro továrny a obchody je značně nevýhodné sídlit ve vylidněných oblastech za cenu nízkých nákladů na elektřinu, a proto je pro ně často výhodné sáhnout po dražší a často ne té nejekologičtější variantě, protože náklady na dopravu zaměstnanců a neatraktivně dlouhého cestování za prací by měli negativnější dopad, než dražší elektřina. Výpočetní technika na těžbu Bitcoinu však na rozdíl od pásů v továrně nepotřebuje několik stovek až tisíců lidí k obsluze. Datová centra se proto staví v blízkosti nejen ekonomických, ale i ekologických zdrojů.

Příkladem jsou sluneční, geotermální a vodní energie. Obzvláště vodní zdroje produkují nadbytek elektřiny v nočních hodinách, takže je cena za energii, která by byla tak jako tak vytvořena, buď velmi nízká, nebo je dokonce zdarma. Pokud takové centrum navíc stojí v krajině s chladným podnebím, ubývají náklady spotřebované elektřiny na chlazení těžebních zařízení (zde spíše než ekologický altruismus ze strany těžařů hledejme důvody ryze ekonomické, resp. snahu o minimalizaci nákladů).

S každoročně se zvyšující produkcí zemního plynu rose také odpadní energie vzniklá na při jeho těžbě. Pro těžaře je velmi výhodné tuto odpadní energii využít. A již se tak děje, společnost Upstream Data se věnuje efektivnímu využití odpadní energie, a buduje datová centra přímo na místě těžby zemního plynu po celém světě. Je nesmyslné, neekonomické i neekologické v každé lokaci, ve které probíhá těžba, stavět továrny nebo domy k využití odpadního tepla. Vystavět v těchto místech datová centra nenáročná na lidský faktor jsou proto ideálním řešením. 

V České Republice je těžba Bitcoinu silně spjata se zemědělstvím. Především s využitím biomasy.

 

Ale co Čína?

V Číně je na těžbu využívaná neekologická uhelná energie. Aktuálně je nejlevnější, protože ji Čínská vláda dotuje, to se však po nárůstu počtu datových center nutně změní. Čínská vláda nemá motivaci přispívat na těžbu Bitcoinu. Na rozdíl od soukromníků, poskytujících vodní elektřinu za velmi nízké ceny v nočních hodinách, protože se jim to ekonomicky vyplatí. Tento problém je tedy dočasný a způsobený státními intervencemi. 

Avšak již dnes je i v Číně hojně využívaná vodní energie. V provincii Sichuan je aktuálně 30 vodních elektráren a několik desítek dalších ve výstavbě a nachází se zde většina Čínských těžařů. 

Využití odpadního tepla přímo z těžby Bitcoinu se věnuje například společnost Crypton.  Využití odpadního tepla k ohřevu vody v domácnosti zde.

 

Nepotřebujeme vytvořit kryptoměnu, která nespotřebuje tolik energie

Naopak! Objem spotřebované energie na těžbu Bitcoinu za jeden rok se dnes pohybuje asi jako objem spotřebované energie na Slovensku za jeden rok. Díky tomu máte jistotu, že vaše prostředky jsou v bezpečí, není totiž nikdo, kdo by si mohl dovolit uvolnit tolik energie, aby Bitcoin napadl.

V případě, že by měl Bitcoin zlomek výpočetní síly kterou má dnes, bylo by při vynaložení dostatečné výpočetní síly možné provést double spending, případně 51% útok. Když byl Bitcoin 3. 1. 2009 spuštěn, běžela těžba pouze na osobním počítači Satoshi Nakamota. I dnes by mohl transakce ověřovat jeden počítač, ale právě vysoká výpočetní síla je jedna z věcí, který dělá Bitcoin zajímavou. S rostoucí výpočetní silou Bitcoinové sítě se zvyšuje její bezpečnost a ztěžuje možnost napadení.

 

Neporovnatelnost s aktuální finanční infrastrukturou

Stále častěji vznikají studie porovnávající spotřebu energie na těžbu Bitcoinu a provoz aktuální infrastruktury nutné k fungování finančního systémů.  Tyto systémy jsou však neporovnatelné.

Bitcoin zastává veškeré funkce bankovního systému bez potřeby obrovské infrastruktury a přebujelé byrokracie. Bitcoinová peněženka nám dává možnost vlastnit první skutečně privátní peníze, tedy peníze, které mi nemůže žádný stát konfiskovat nebo snížit jejich hodnotu prostřednictvím expanzivní měnové politiky (třeba nadměrná emise peněz) Například ve Venezuele, Kypru a Zimbabwe. Nemusíme žádat bankovního úředníka o provedení transakce s našimi penězi ani čekat dva dny, než se naše žádost uskuteční. Nemusíme také nikomu vysvětlovat, proč jsme na svůj účet přijali či poslali sumu větší než xxx (částka se v různých zemích světa liší). 

Jednotlivé služby zajišťující chod aktuálního finančního systému se specializují na konkrétní odvětví; Centrální banka, komerční banky, PayPal, Visa, Western Union. Tyto systémy jsou tedy neporovnatelné pro své vlastnosti.

Vlastnosti Bitcoinu jsou umožněny především díky decentralizaci, která je vždy nákladnější, než centralizované služby. Aktuální služby ve finančnictví jsou však časově neefektivní, plné nepotřebné byrokracie, neuvěřitelného počtu lidí, nákladné marketingově, těžba mědi a niklu, jejich přeprava po celém světě a následná ražba mincí, tisk bankovek, softwary, databáze, hardwarová zařízení (obrovské a honosné budovy centrálních a komerčních bank i reklamy ve všech variantách) samozřejmě platí v různých podobách zákazník. A nejsou zajištěny jednou službou – jako Bitcoin.

Není tedy možné porovnávat energii spotřebovanou na Bitcoin a energii spotřebovanou na služby PayPalu, ale energii spotřebovanou na Bitcoin a energii spotřebovanou na všechny centrální banky, komerční banky, PayPal a ostatní služby tvořící aktuální finanční systém. V tomhle ohledu je Bitcoin mnohem efektivnější než aktuální finanční systém.

V posledních několika letech bylo napsáno mnoho článků a vydáno několik studií, které předpovídaly globální ekologické katastrofy způsobené těžbou Bitcoinu. Neuvěřitelná čísla předpovídaného zvyšování teploty a scénáře připomínající sci-fi filmy však plynou z nevědomosti, jakým způsobem Bitcoin funguje.

 

Původně vyšlo na Alza.cz: https://www.alza.cz/bitcoin-a-ekologie?fbclid=IwAR0429DeIw9Jkhys2cpJ11YacuzTwUiEj4CgksGNtkb9eJbzEcGd5kRtd-A

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed