Mises.cz

Mises.cz

Blud jménem minarchismus

Přesvědčený státista, který má za to, že bez Státu by lidé nemohli existovat, sice pravdu nemá, ale jeho postoje jsou oproti minarchistovi alespoň upřímné a konzistentní.

Minarchismus redukuje úlohu státu na ochranu osobního vlastnictví, zastává myšlenku “minimálního“ státu a dopouští se tak paradoxu. Přesvědčený státista, který má za to, že bez Státu by lidé nemohli existovat, sice pravdu nemá, ale jeho postoje jsou oproti minarchistovi alespoň upřímné a konzistentní.

Dle minarchisty Stát sice selhává skoro ve všech funkcích, které se pokouší ve společnosti plnit, a proto by měla být jeho úloha zredukována na minimum. Na druhé straně tvrdí, že kdyby Stát neexistoval vůbec, je to také špatně. Minarchistovo řešení? Zbavme stát všech pravomocí a ponechme mu pouze funkci ze všech nejdůležitější – tj. “ochranu” osobního vlastnictví. Cožpak nevnímá tu kontradikci? „Ochrana“ osobního vlastnictví založená na krádeži majetku těch, které má ochraňovat? Stát říká – pod hrozbou násilí mi odevzdejte svůj majetek, abych vás mohl chránit před jinými zloději. Jakoby zloděj tvrdil okradenému: Musel jsem tě okrást, abych tvůj soukromý majetek ochránil před jinými zloději, beze mne bys byl naprosto bezbranný.

Proč si minarchisté myslí, že volný trh je schopen postarat se o cokoli, jen ne o ochranu osobního majetku? (Teď nejde o polemiku, zda je toho volný trh schopen nebo ne, jde jen o snahu pochopit myšlení minarchisty.) Pokud minarchista nevěří, že je Stát schopen občanům zajistit efektivní a spolehlivé doručování zásilek, proč mu věří, že je schopen ochránit jejich soukromý majetek? Nebyla by důvěryhodnější instituce, která by na volném trhu obstála mezi konkurencí nejlépe? Nebyla by přítomnost konkurence přesně to, co je v kvalitě poskytování takových služeb nejpodstatnější? Proč právě v nejdůležitějších službách zajišťovat poskytovateli monopol? Z čeho vychází přesvědčení a kde je důkaz k tomu, že čím komplikovanější a důležitější služba je, tím hůře ji volný trh dodá? Není tomu naopak?

A na jakém principu a z jaké pozice je někdo oprávněn rozhodnout, že občané mohou službu odebírat právě od tohoto jediného dodavatele? A proč by měli všichni za takové služby platit, byť je nepotřebují? Co kdyby někdo o ochranu majetku vůbec neměl zájem? Z jakého morálního principu může být člověk přinucen na stanoveném systému participovat?

Který z následujících postojů dává větší smysl?

Státista: Stát je všemocná instituce zajišťující existenci a rozvoj lidské civilizace – proto by se měl ve společnosti postarat o vše.

Minarchista: Stát je víceméně neschopná byrokracie, civilizaci spíše na obtíž, proto by měl mít pouze monopol na “ochranu” osobního vlastnictví.

Evidentní je, že na filozofické rovině neexistuje nic, co by spojovalo anarchisty a minarchisty v boji proti státismu. Lépe řečeno, podpořit minarchismus znamená vzdát se zdravého rozumu ještě před tím, než začneme jakékoliv filozofické principy diskutovat.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed