Mises.cz

Mises.cz

Český rozhlas zpovídá (nejen) Urzu pro eurovolby 2024

Jaké otázky klade veřejnoprávní Český rozhlas před volbami do Evrospkého parlamentu v roce 2024 kandidujícím stranám? Jsou tyto otázky – jak mimochodem ukládá veřejnoprávním médiím zákon – objektivní a vyvážené? A jaké jsou Urzovy odpovědi na ně? To vše se můžete dočíst v tomto článku.

Jednoho dne mi přišla z veřejnoprávního Českého rozhlasu sada otázek; zejména poslední z nich mě motivovala k tomu, abych se o ně podělil s čtenáři (a když už jsem byl u toho, přidal jsem i všechny své odpovědi).

Prosíme, kde je dle vás relevantní, přidejte komentář:

Měla by se EU zaměřit na to, jak účinně omezit plýtvání potravinami? ANO/NE
Ne.
Měla by však (stejně jako státy) přestat dotovat zemědělce; těmito dotacemi za peníze daňových poplatníků snižuje cenu potravin, což vede nejen k plýtvání, ale i k dalším tržním deformacím. Neberme lidem jejich peníze a nechme je kupovat potraviny za skutečně tržní ceny; ty odrážejí jejich skutečnou hodnotu.

Měla by EU nastavit pravidla, která spotřebitelům zajistí co největší trvalost a dostupnou opravitelnost výrobků? ANO/NE
Ne.
Vyšší trvanlivost a opravitelnost výrobků zvyšuje jejich cenu; bude-li spotřebitel ochoten tuto cenu zaplatit, na volném trhu vznikne odpovídající nabídka (nevznikne-li, znamená to, že spotřebitelé o ni nemají velký zájem).

Měla by EU motivovat členské státy, aby více danily praktiky, které znečišťují prostředí toxickými látkami? ANO/NE
Ne.
EU by vůbec neměla zasahovat do daňových systémů jednotlivých států.

Měla by se EU v zájmu své bezpečnosti snažit těžit kritické suroviny (např. lithium a podobné kovy) na vlastním území, případně výrazně rozšířit okruh zemí, odkud je dováží? ANO/NE
Ne.
EU by vůbec neměla podnikat (stejně jako státy).

Měla by se EU věnovat prevenci migrace např. z afrických zemí i tím, že bude podporovat investice do udržitelných technologií v energetice či odolnějšího zemědělství na tomto kontinentu? ANO/NE
Ne.

Měla by EU důsledně vybírat uhlíkové clo, pokud dovážené výrobky ze zemí mimo EU nesplňují uhlíkové standardy EU? ANO/NE
Ne.
Ze stejného důvodu, proč nedávají smysl cla mezi členskými státy, nedávají smysl ani kdekoliv jinde; veškerá cla jsou překážkou volného obchodu, takže poškozují ekonomiku.

Měla by EU vytvářet podmínky pro snižování množství hnojiv, pesticidů, antibiotik a podobných látek ve vodě, půdě a potravinách? ANO/NE
Ne.
Leda by byla vytvářením podmínek míněna deregulace a směřování k volnému trhu.

Měly by být zemědělské dotace být v EU silně odvozené od toho, jak dobře se daný příjemce stará o kvalitu půdy a zajišťuje hodnotné přírodní prvky ve svěřené krajině? ANO/NE
Ne.
Zemědělské dotace by neměly existovat; a už vůbec ne na nadnárodní úrovni, kde mimo jiné odporují principu subsidiarity, který EU deklarativně dodržuje (avšak v praxi flagrantně porušuje).

Měla by EU podporovat udržitelný typ rybolovu v evropských mořích? ANO/NE
Ne.
Leda by byla podporou míněna deregulace a směřování k volnému trhu.

Měla by EU tlačit na rušení dotací fosilních paliv? ANO/NE
Ano.
I na rušení všech ostatních dotací.

Měla by EU odložit zákaz prodeje nových vozů se spalovacím motorem na fosilní paliva plánovaný na rok 2035? ANO/NE
Ano.
A nejen odložit; ideálně úplně zrušit.

Vědci z Akademie věd ČR, pěstitelé chmelu i pivovarníci upozorňují, že extrémně teplá léta mají negativní dopad na výnosy i nenahraditelnou kvalitu (hořké látky) českého chmelu. Měla by EU z tohoto a podobných důvodů dodržet doporučení současné Evropské komise snížit emise skleníkových plynů o 90 % do roku 2040 (oproti roku 1990) a podpořit tím globální snahu stabilizovat světové klima? ANO/NE
Na otázku nechci odpovídat, jelikož na mě působí manipulativně a zaujatě; je v ní totiž obsažen argument (a odvolání se na vědeckou autoritu i populismus oslovující českou oblibu piva) podporující jednu z odpovědí a žádný argument pro druhou možnost. Přesto bych byl rád, kdybyste tento můj komentář zveřejnili a předali tvůrci otázky. Děkuji.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed