Mises.cz

Mises.cz

Chytřejší než trh?

Ačkoliv libertariáni obvykle nevolají po rozšíření pravomocí státu, v případě zavírání hranic před uprchlíky kolem sebe vidím relativně hodně výjimek.

Ačkoliv libertariáni obvykle nevolají po rozšíření pravomocí státu, v případě zavírání hranic před uprchlíky kolem sebe vidím relativně hodně výjimek zdůvodňovaných přibližně takto: „Kdybychom měli více svobody (legální možnost efektivně bránit svůj majetek, soukromě diskriminovat na základě náboženství a podobně), mohli bychom si dovolit vpouštět běžence na území ČR; protože však tyto svobody nemáme a navíc zuří přerozdělování, měl by stát uzavřít a hlídat hranice, případně zakázat islám.“ Co je na tomto uvažování zhoubného? Místo toho, abychom volali po omezení moci státu, ji chceme posilovat, aby vláda napravila škody, jež svými regulacemi způsobila; toto je notoricky známá etatistická past, kterých můžeme vidět všude plno – například tvorba nezaměstnaných skrze zvyšování ceny práce (nejrůznější ochrany zaměstnanců, minimální mzda a podobně) a následný „boj s nezaměstnaností“ dalším deformováním trhu.

Další logickou chybu v této argumentaci by měli právě libertariáni vidět lépe než kdo jiný; je totiž sice možné (a i já to předpokládám), že ve svobodné společnosti by si v současné době lidé se vzniklou situací kolem imigrační krize poradili přirozenou volnotržní diskriminací (ať už v práci, při poskytování služeb, nebo uzavřenými komunitami, jejichž možnou podobu můžeme najít v dílech Hanse-Hermanna Hoppeho), ale jistě to vědět nemůžeme, neboť trh by třeba přišel s jiným řešením. Když tedy chceme po státu, aby držel běžence vně hranic, vlastně se dopouštíme predikce chování svobodných lidí ve smyslu: „Oni by si s imigranty poradili tak či onak, pojďme to tedy simulovat státními zásahy.“ V podstatě je to jako prohlásit, že když na volném trhu pravděpodobně bude existovat nějaká charita a solidarita, je pak i státní přerozdělování naprosto v pořádku, neboť tyto volnotržní mechanismy vlastně simuluje.

 

Převzato ze Stok: http://stoky.urza.cz/ 

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed