Mises.cz

Mises.cz

Další směřování webu LvMI

Před několika dny proběhla schůze boardu LvMI, kde jsme se shodli na tom, že kvalita publikovaných článků poslední dobou upadá; bádali jsme, co s tím uděláme, došli k několika nápadům, z nichž o dvou bych rád informoval vážené čtenářstvo a současné i potenciální autory.

Před několika dny proběhla schůze boardu LvMI, kde jsme se shodli na tom, že kvalita publikovaných článků poslední dobou upadá; bádali jsme, co s tím uděláme, došli k několika nápadům, z nichž o dvou bych rád informoval vážené čtenářstvo a současné i potenciální autory.

První novotou, kterou bychom rádi vyzkoušeli, jsou „tematické polemiky“; ty spočívají v tom, že každý měsíc bude vyhlášeno téma, o kterém můžeme polemizovat v článcích (a pochopitelně i v diskusích). První kolo takové debaty tu už vlastně proběhlo zcela spontánně a tématem byla konzistence minarchie; další zajímavá témata mohou být kupříkladu způsob zrušení či zmenšení státu (libertariáni se typicky zabývají cílovým stavem, ale přechod k němu bývá často opomíjen), případně – když už stát – jestli monarchie, nebo demokracie (nebo nějaké úplně jiné zřízení), dále třeba jaký způsob rozdělení současného státního majetku by byl nejspravedlivější (a co s majetkem těch, kdo jej prokazatelně nahromadili jen kvůli státu) a tak dále.

Budu velice rád, když přispějete s vlastními návrhy na další témata; ocením jak názory autorů, již mají chuť si trochu zapolemizovat, tak i čtenářů, kteří by si to rádi přečetli. Plán je takový, že vždy vyhlásíme téma na příští měsíc a uvidíme, kdo s čím přijde; tematické okruhy se prosím snažte vybírat tak, aby i mezi libertariány vyvolávaly odlišné názory (vyhlásíme-li například diskusi o legalizaci drog, patrně budou všichni pro).

A rovnou vyhlašuji téma na prosinec: Tresty v libertariánské společnosti.
Představte si, že jste ten, kdo má moc rozhodovat o trestech v libertariánské společnosti: V anarchii si můžete sami sebe představit jako soukromé soudce s tak vysokým společenským postavením a věhlasem, že mnoho dalších soudců bere Vaše rozhodnutí jako precedenty; v minarchii by podobnou pozici zastávali nejspíše nějací politici, již tvoří trestní zákoník. Jak by dle Vašeho názoru měli být trestáni ti, kdo porušují vlastnická práva? Je pouhá „náprava škody a odškodnění oběti“ dostatečným trestem? A je vůbec na místě něco takového nazývat trestem? Má smysl někoho trestat odnětím svobody? Pokud ano, kdo by měl platit jeho věznění? Jen sama oběť ví, jak moc byla poškozena, neboť užitek je interpersonálně neporovnatelný – měla by proto rozhodovat o trestu? Co s útočníky, kteří někoho poškodili tolik, že celý jejich majetek jako kompenzace nestačí? Je důležitý úmysl, nebo nezáleží na tom, zda mi někdo zlomil ruku omylem, nebo schválně, když bolest i komplikace jsou v obou případech totožné? Co se zločiny, jež byly zmařeny již ve stádiu pokusu? Podobných otázek existuje celá řada a autoři se mohou zabývat polemikou o kterékoliv z nich (i dalších, které jsem neuvedl). Je zjevné, že nikdy nedokážeme odhadnout, jak by tohle na volném trhu nefungovalo, ale předpokládejme, že máte moc to ovlivnit, pachatel je již usvědčen nade vši pochybnost (můžeme diskutovat o vraždách, krádežích, vandalismu, zraněních), nyní již jen zbývá určit trest; co uděláte?

Druhá změna, ke které dojde, souvisí s tím, že když se podíváte do sekce O nás, najdete tam popis mé nové činnosti, jež svou formulací krásně sedí k mé elegantní fotce – „Filtr“; to v podstatě není nic až tak nového, vždy tu byl někdo, kdo filtroval příchozí články a vybíral, které z nich vydáme a které nikoliv, leč nyní padlo rozhodnutí, že o něco zvýšíme požadavky na kvalitu, což bude mít mimochodem pravděpodobně za následek snížení četnosti vydávání článků.

Autory, již nemají přístup do redakčního systému, odkud mohou články vydávat sami, prosím, aby je posílali buď na mail info@mises.cz, nebo přímo mně na urza@seznam.cz. Zároveň bych rád všechny požádal, aby se snažili dodávat texty v co nejvyšší možné kvalitě (tím teď nemyslím kvalitu zpracování, ale především obsahu; zamyslete se nad svými argumenty a zkuste si je cvičně sami sobě vyvrátit), neboť tu teď preferujeme před kvantitou. Z toho mimo jiné vyplývá, že odmítnutých článků bude více než doposud, takže si nezveřejnění svých textů neberte osobně a hlavně se tím nenechte odradit! Jsme rádi za každého libertariána, který pro nás píše.

Se všemi připomínkami k tomu, co jste právě četli, návrhy na vylepšení, názory i zhodnoceními, konstruktivní (a vlastně i nekonstruktivní) kritikou se neváhejte obrátit na info@mises.cz, vřele ji uvítáme. Děkujeme všem autorům i čtenářům webu za přízeň, kterou nám věnovali.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed