Mises.cz

Mises.cz

Ekonómia a zdravý rozum

Presnejšie povedané, ľudia naozaj zlyhávajú pri chápaní základných ekonomických princípov, dôvodom však nemusí byť ich kontraintuitívnosť, ale skôr zlá prezentácia problému..

V jednom staršom článku som napísal:

„Pravdou, akokoľvek smutnou, je fakt, že veľká časť poznatkov v ekonómii je kontraintuitívnych. Tento stav veci je vodou na mlyn celému politickému remeslu. Je to nevysychajúca studnica dopytu po politikoch. Druhou, možno ešte smutnejšou skutočnosťou je fakt, že na základe skúsenosti je pomerne zložité ex post vyhodnotiť chybné politicko-ekonomické opatrenia. Za všetky chyby sa však platí. Pochybenie v prípade prírodných zákonov je často bolestivé a väčšina ľudí sa z neho rýchlo poučí. U ekonomických zákonov je tomu však inak. Priradiť pôvodné príčiny k skutočným dôsledkom môže predstavovať zložitý intelektuálny počin a neskúsený pozorovateľ  stojí pred neľahkou úlohou. V ekonómii sa totiž nikdy nedočkáme empirického dôkazu sporom. Každú historickú udalosť je možne interpretovať podľa vlastného presvedčenia.“

Bryan Caplan mi však (ako už veľa krát) ukázal, že moje presvedčenie nemusí byť vôbec založené na pravde. Presnejšie povedané, ľudia naozaj zlyhávajú pri chápaní základných ekonomických princípov, dôvodom však nemusí byť ich kontraintuitívnosť, ale skôr zlá prezentácia problému. Tu vám prinášam pár Bryanových návrhov doplnených niekoľkými mojimi, posúďte sami:

1

Ekonomický princíp: Medzinárodný slobodný obchod je výhodný pre všetky krajiny, dokonca aj keď má obchodný partner veľkú výhodu, napr. lacnú pracovnú silu alebo oveľa vyspelejšiu technológiu.

Intuitívna verzia: Keby nám ostatné krajiny dávali veci zadarmo, boli by sme na tom lepšie. Nie je „veľmi lacno“ druhá najlepšia možnosť?

2

Ekonomický princíp: Rozsiahly zákonník práce a prísne regulácie sú zlé pre pracovníkov

Intuitívna verzia: Zamestnávatelia nemajú radi zamestnávanie ľudí, ak je ťažké ich prepustiť. Predstavte si, že by ste si museli zobrať každého, koho pozvete na prvé rande.

3

Ekonomický princíp: Rovnostárstvo vytvára chudobu… dokonca hladomor.

Intuitívna verzia: Ak dostane každý rovnaký diel bez ohľadu na to, či pracoval alebo nie, de facto chcete od ľudí, aby pracovali zadarmo. Ľudia neradi pracujú zadarmo, zvlášť keď ich práca nie je zábavná.

4

Ekonomický princíp: Ceny sú determinované ponukou a dopytom a nie arbitrárne stanovené sumy obchodníkmi.

Intuitívna verzia: Ak by bol nejaký výrobok zadarmo, spotrebitelia by ho chceli neskutočne veľa; zatiaľ čo producenti by nemali veľký záujem o jeho výrobu. Ak by sa nejaký výrobok predával za miliardy eur, producenti by sa predbiehali v jeho výrobe, zatiaľ čo spotrebitelia by oň nemali veľký záujem. Niekde medzi týmito extrémami musí byť cena, pri ktorej spotrebitelia chcú kúpiť tak veľa, ako chcú producenti vyrábať.

5

Ekonomický princíp: Prepúšťanie zamestnancov z dôvodu technologického pokroku je zdrojom ekonomického rastu a prosperity.

Intuitívna verzia: Ak si každý deň robíte raňajky 20 minút a jedného dňa prídete na spôsob, ktorým vám to potrvá 10 minút, ste na tom lepšie ako ste boli a to aj napriek tomu, že ste „prepustili polovicu pracovnej sily“.  Ak by sa niekomu v minulosti podarilo zastaviť prepúšťanie zamestnancov z dôvodu technologického pokroku, dnes by sme skoro všetci pracovali na poli.

6

Ekonomický princíp: Konečný cieľ ekonomickej aktivity nie je produkcia, ale spotreba (nadväzuje na predchádzajúci princíp)

Intuitívna verzia: Čo preferujete: a) Upiecť koláč a nezjesť ho; b) Zjesť koláč a nepiecť ho?

7

Ekonomický princíp: Burzoví špekulanti s komoditami redukujú volatilitu a pomáhajú efektívne alokovať zdroje

Intuitívna verzia: Špekulanti kupujú komodity, keď s nimi ľudia plytvajú a predávajú im ich naspäť, keď ich potrebujú najviac; čim navyše pomáhajú znižovať ich cenu v čase nedostatku a zvyšovať v čase ich nadbytku.

8

Ekonomický princíp: Na slobodnom trhu jednotlivci sledujúci svoj vlastný záujem slúžia spoločnému blahu, bez toho aby im na ňom záležalo.

Intuitívna verzia: Sebeckí jednotlivci nemôžu uspieť a zbohatnúť na slobodnom trhu iným spôsobom, ako uspokojiť potreby zákazníkov lepšie ako ich konkurencia.

9

Ekonomický princíp: Ak zákonom zavedieme minimálnu mzdu, ktorá je nad úrovňou trhovej mzdy, výsledkom bude nezamestnanosť nízko kvalifikovaných ľudí.

Intuitívna verzia: Viete uviesť nejaký ďalší statok alebo službu, v prípade ktorej by štátom vynútený rast ceny nespôsobil pokles dopytu? Pivo? Brokolica? Buldozér? Káva? Holičstvo? Benzín? Autá? Domy? Lístok do kina? Žiadny z nich? Prečo potom veríte, že ak vláda zvýši cenu práce, nebudú jej zamestnávatelia dopytovať menej? Čo je také špeciálne na nízko kvalifikovanej práci?

10

Ekonomický princíp: Slobodný trh umožňuje koordináciu miliónov ľudí a alokuje zdroje efektívnejšie ako centrálne plánované hospodárstvo.

Intuitívna verzia: Na trhu jednotlivci neustále robia chyby, o ktorých dostanú okamžitú spätnú väzbu a ich následky musia znášať; v centrálne plánovanej ekonomike sa jednotlivci rovnako dopúšťajú chýb, avšak nevedia o tom a za ich chyby trpia ostatní.

Viete o nejakom základnom ekonomickom princípe, ktorý nie je také jednoduché prepísať do intuitívnej verzie? Alebo – ešte lepšie – poznáte nejaké ďalšie príklady intuitívnej ekonómie? Podeľte sa o ne s nami!

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed