Mises.cz

Mises.cz

Ekonomické nepravidelníky právě vycházejí

Aneb: papír je papír!

Vážení a milí,

dlouho slibované se konečně stalo skutkem a vy si můžete objednat Ekonomické nepravidelníky, které se objevovaly i zde na Mises.cz, ve formě fyzické knihy. Než se dostaneme k podrobnostem, tak pro navnazení pár slov od kolegy Foundrymana:

Snad každý člověk si někdy položil otázku, kdo vlastně organizuje společnost. Jaká síla ponouká miliony a miliony lidí k vzájemné spolupráci? Čím to je, že někteří jsou bohatší a jiní chudší? Je nutné, aby vlády neustále hospodařily s deficitem a tedy na dluh, i když jim lidé odvádějí prostřednictvím nejrůznějších daní přes 50% vydělaných peněz? Proč se neustále někde nedostává peněz, když je tak snadné je natisknout?

Podobné otázky nejsou otázkami, které nám přinesla až moderní doba, filosofové se nad nimi zamýšleli už od starověku. Přibližně až do 18. století byla odpověď jednoznačná a axiomatická – je tomu tak, neboť se jedná o boží vůli, takhle to Bůh chtěl a Jeho úradek nepřísluší smrtelníkům zkoumat.

S nástupem osvícenství přestala tato odpověď stačit a ekonomie se začala etablovat jako nová věda zkoumající lidské jednání. Průkopníkem byl Adam Smith, který svou knihou Pojednání o podstatě a původu bohatství národů poprvé definoval lidskou práci, konkurenci, svobodnou směnu a majetkovou svobodu jednotlivce jako zdroj bohatství celé společnosti.

Stavidla byla otevřena a zkoumání „jednajícího člověka“ mohlo začít. Z nenápadného filosofického směru se během 200 let stal mohutný nástroj a současně mocná zbraň, pomocí níž se vedou líté bitvy jak parlamentních „studených válek“, tak i bohužel krvavé bitvy válek skutečných. Žádná jiná věda nemá na svědomí takový pokrok i tolik lidských životů, využití jejích poznatků může vést k neobyčejné prosperitě, zneužití k neuvěřitelné bídě.

Knížka, ke které mám to potěšení napsat krátký úvod, původně vznikla jako výsledek bouřlivých debat v rámci jedné stolní společnosti, sestávající z lidí nejrůznějších profesí a zaměření, kteří si kladli ony výše zmíněné otázky: Je státní dluh nutný? Proč neustále roste míra zdanění? Čím je způsobena nezaměstnanost? Odpovědi, které jim poskytovali politici a média, jejich kritické myšlení neuspokojovaly. Proto se obrátili na jednoho z vážených členů skupiny se žádostí o osvětu a případné vysvětlení. A tak vznikl v podobě cyklu „Ekonomických nepravidelníků“, publikovaných během doby na internetu, průřez dějinami ekonomických učení.

Věřím, že přečtení této knížky přispěje k zodpovězení alespoň některých otázek a rovněž napomůže vnímání ekonomie jako vědy, která se nás dotýká po každý den našeho života a je daleko dobrodružnější a zajímavější než pouhé vyplňování kolonek MÁ DÁTI – DAL v suchopárných výkazech.

Foundryman

 

Knihu budeme oficiálně křtít za přítomnosti jejího autora a mnoha dalších osob v pátek 16.12. 2011 od 20:15 hodin na adrese:

CEVRO
Jungmanova 17
110 00 Praha 1 – Nové Město.

Na tuto akci jste všichni co nejsrdečněji zváni. Kniha zde bude pro zájemce k zakoupení v dostatečném množství výtisků, aby se na všechny dostalo.

Ti z vás, kteří nemohou v danou dobu a na dané místo dorazit, si mohou knihu objednat k zaslání v tomto odkazu: http://www.stribrnystandard.cz/ekonomicke-nepravidelniky/

Cena samotné knihy je 200 Kč.
Při odběru 4 a více výtisků 160 Kč.
Poštovné je podle počtu objednaných výtisků. Nejnižší (při jednom výtisku) je 60 Kč.
Platba pokud možno převodem na účet. (S kým se uvidím osobně, může mi to dát v hotovosti.)

Ti z vás, kteří nemohou dorazit, ale s Modrým ptákem se znají a chtěli by dostat knihu ještě před Vánoci s autorovým jmenovitým věnováním, si knihu standardně objednají a zároveň napíší na autorův osobní email. Pozor! Toto musí stihnout do neděle 11.12. Modrý pták bude mít čas podepisovat knihy pouze přes víkend.

Ti, kteří Modrého ptáka neznají, na křest 16.12. nedorazí, a přesto by chtěli mít knihu s věnováním, mohou psát žádosti na email: ptakmodrak@seznam.cz.

Objednané výtisky budeme rozesílat tak rychle, jak to při našich možnostech budeme stíhat. V případě velkého zájmu bude připraven i dotisk po Novém roce. Připomínám, že tato možnost předvánočních objednávek je určena především těm, kteří nemohou dorazit na křest 16.12. Ti, co dorazit mohou, nemusí nic objednávat.

A ještě jednou velký dík všem, kteří se na vzniku této knihy podíleli, ať již při vzniku jednotlivých statí v elektronické podobě, tak i při jejich převedení do klasické, papírové formy.


Pozn. redakce: Od nového roku bude kniha k zakoupení také v internetovém obchodě Mises.cz.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed