Mises.cz

Mises.cz

For a New Liberty: Drogy

Argumenty pro ilegalizaci jakéhokoli výrobku nebo aktivity se v podstatě omezují na tytéž dvě věci, se kterými jsme se již setkali při ospravedlňování povinného zavírání duševně nemocných: buď je to pro danou osobu škodlivé, nebo bude následně páchat zločiny proti ostatním lidem.

Toto je další díl z překladu knihy For a New Liberty od Murrayho Rothbarda. Všechny články, které postupně budou tvořit kapitoly knihy, naleznete i v sekci Literatura.


ČÁST DRUHÁ
Aplikace libertariánství na současné problémy

6
Osobní svobody

Drogy

Argumenty pro ilegalizaci jakéhokoli výrobku nebo aktivity se v podstatě omezují na tytéž dvě věci, se kterými jsme se již setkali při ospravedlňování povinného zavírání duševně nemocných: buď je to pro danou osobu škodlivé, nebo bude následně páchat zločiny proti ostatním lidem. Je zvláštní, že obecné – a oprávněné – zděšení z drog vedlo masovou veřejnost k iracionálnímu entuziasmu pro jejich ilegalizaci. Argument proti zákazu narkotik a halucinogenních látek je daleko slabší než ten proti prohibici, což byl experiment, který snad příšerná éra dvacátých let navždy zdiskreditovala. Přestože jsou narkotika bezesporu škodlivější než alkohol, alkohol může být také škodlivý. Zákaz něčeho, co může být pro uživatele škodlivé, vede logickou cestou opět k oné totalitní kleci, kde lidé nemohou jíst sladkosti a jsou nuceni jíst jogurt „pro jejich vlastní dobro“. Co se však týče druhého argumentu, který se odvolává na škodlivost pro ostatní, požití alkoholu vede mnohem častěji ke zločinům, dopravním nehodám atd. než narkotika, která z uživatele udělají nadpřirozeně mírumilovného a pasivního člověka. Samozřejmě existuje velmi silné pouto mezi závislostí a zločinem, jenže tato vazba je pravým opakem jakéhokoli argumentu pro prohibici. Narkomany totiž vede ke krádežím vysoká cena jejich dávek, kterou způsobuje samotná ilegalita drog! Kdyby byla narkotika legální, jejich nabídka by prudce vzrostla, vysoké náklady spojené s černým trhem a úplatky policistů by se vytratily a cena drog by byla nízká natolik, že by k většině zločinů páchaných narkomany nedocházelo.

Samozřejmě se nejedná o argument ve prospěch prohibice alkoholu; znovu opakuji, že postavit mimo zákon něco, co by mohlo vést ke zločinu, je nelegitimním a násilným útokem na osobní práva a práva majetková. Útokem, který by, opakuji, daleko více ospravedlňoval okamžité uvěznění veškerých mladistvých mužů. Pouze skutečné spáchání zločinu by mělo být ilegální a cestou pro boj se zločiny páchanými pod vlivem alkoholu je zaměřit se na samotné zločiny, nikoli zakazovat alkohol. A to by bylo navíc prospěšné i tím, že by došlo ke snížení počtu zločinů, které nebyly spáchány pod vlivem alkoholu.

Paternalismus v této oblasti nepochází pouze ze strany pravice; je zvláštní, že zatímco liberálové obecně podporují legalizaci marihuany a někteří i heroinu, zdá se, že prahnou po zákazu cigaret, a to na základě toho, že kouření často způsobuje rakovinu. Liberálové již dokázali prostřednictvím regulace televizního vysílání prosadit zákaz reklamy na tabákové výrobky na televizních obrazovkách – čímž zasadili tvrdý úder svobodě slova, kterou by podle předpokladů měli ctít.

Znovu opakuji: Každý člověk má právo si vybrat. Proti cigaretám si propagujte, jak chcete, nechte však na každém jednotlivci, ať si svobodně vede svůj život. To bychom mohli rovnou zakázat všechno, co potenciálně může vést k rakovině – včetně těsných bot, špatně sedících zubních protéz, nadměrného vystavení se slunečnímu záření, stejně jako nadměrné konzumace zmrzliny, vajec a másla, které mohou vést k srdečním chorobám. A nebude-li možné tyto zákazy vynutit, logika nám opět velí zavřít všechny lidi do klecí, kde dostanou přiměřenou dávku sluníčka, správnou dietu, dobře padnoucí obuv a tak dále.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed