Mises.cz

Mises.cz

Hlavní nevýhoda Evropské unie? Její existence

Evropské dotace, zakázané žárovky a další socialistické nebo ekologické nesmysly jsou to poslední, co mě na Evropské unii trápí. Problém pro mě představuje hlavní princip, na kterém je Evropská unie postavena – centralizace moci.

[Vyšlo na blogu autora.]

Evropské dotace, zakázané žárovky a další socialistické nebo ekologické nesmysly jsou to poslední, co mě na Evropské unii trápí. Unie by se mi protivila, i pokud by v jejím čele stál Petr Mach a podařilo se mu prosadit volný trh s pomazánkovým máslem. Problém pro mě představuje hlavní princip, na kterém je Evropská unie postavena – centralizace moci.

Na každém území, jehož obyvatelé nejsou úplně názorově sjednoceni a které podléhá pouze jedné centralizované vládě, bude určitý počet lidí, kteří budou s vládnoucí složkou nesouhlasit a budou tak jejím jednáním poškozeni.

Na čím vyšší počet lidí vláda působí, tím je vždy vyšší počet poškozených lidí, proto je vhodné moc decentralizovat – tříštit její působnost na menší a menší celky, čímž se bude snižovat počet obyvatel nespokojených s vládou.

Srovnejme si dva příklady odehrávající se na stejném území se stejnými obyvateli:

  1. Území je jednotné a vládne mu jedna demokratická vláda.
  2. Území je rozdělené a každá část má svou demokratickou vládu.

Neexistuje žádná varianta rozložení obyvatel, ve které by v první možnosti se zákony daného území souhlasilo více lidí než v možnosti druhé. Výsledek může být nanejvýš stejný, což by se mohlo stát jedině za krajně nereálného předpokladu – názorové rozvrstvení lidí v rozdělených částech bude totožné jako rozvrstvení celého území dohromady.

Vraťme se zpátky do reality. Skutečností je, že názorové rozvrstvení obyvatel Evropské unie je v mnoha členských zemích velmi odlišné. Není to náhoda – tak to logicky bývá, že čím menší území, tím názorově sjednocenější lidé ho obývají, protože se dobrovolně sdružují za účelem příjemnějšího bydlení. Když to někomu nevyhovuje, měl by mít možnost odstěhovat se na území sobě zaslíbené.

Tomu ale právě centralizace moci brání – čím delší prsty vláda má, tím je pro člověka složitější změnit území svého působiště. Když Evropská unie zahrne svou doktrínou celou Evropu, jak jednoduché bude pro menšinu, která s doktrínou nebude souhlasit, emigrovat?

Zatímco při dostatečně rozdrceném území by mohlo stačit dojít pěšky o kousek dál do vysněné destinace, na území s centralizovanou mocí nebude jednoduchého úniku.

Nekopu za stejný tým jako ti odpůrci Evropské unie, kteří rádi hlásají něco o národní hrdosti a českém státě – ten mě totiž nezajímá. Nízká autonomie členských zemí Evropské unie, kterou tito odpůrci kritizují, se v menším měřítku děje i na území České republiky a dalších států.

Evropskou unii bych zrušil. Hned poté bych rozdělil Českou republiku a další obří státy na menší části, aby byla větší konkurence společenských systémů. Je nějaký důvod pro to, aby se odlišní lidé obývající odlišné území museli řídit stejnými zákony?

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed