Mises.cz

Mises.cz

Horwitz o finančnej kríze a recesii

Vo svojom liste Mark MacWilliams opakuje niekoľko omylov o recesii a finančnej kríze, ktoré by nemali zostať nespochybnené.

Listy šéfredaktorovi
Watertown Times
260 Washington St.
Watertown, NY 13601

Pre šéfredaktora,

vo svojom liste z 23. októbra kritizujúcom stĺpec Geroga Willa o Elizabeth Warren, Mark MacWilliams opakuje niekoľko omylov o recesii a finančnej kríze, ktoré by nemali zostať nespochybnené.

MacWilliams sa odvoláva na to, že Kongres dereguloval finančné odvetvia, ale neponúka žiadne konkrétne dôkazy. V skutočnosti od roku 1980 kongres schválil 4 nové súbory regulácií na každý deregulačný zákon a medzi rokmi 2001 a 2008 bolo schválených 9 nových súborov regulácií a ani jeden týkajúci sa deregulácie. Tieto posledné regulácie zahŕňali bazilejské pravidlá kapitálovej primeranosti, ktoré vytvorili silnú motiváciu pre banky predať hypotéky, ktoré vytvorili, a nakúpiť ich naspäť ako hypotekárné cenné papiere (mortgage backed securities), čo by v opačnom prípade neurobili.

V protiklade s tým, čo tvrdí MacWilliams, neporiadok, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame, nebol dôsledkom „predátorského kapitalizmu“, ale predvídateľným dôsledkom vládnych zásahov a preferovania určitých firiem vládou. Nikde nespomína rolu Federálnej rezervnej banky (centrálna banka USA; pozn. prekl.) v umelom znižovaní úrokových sadzieb tak nízko, že banky dostávali peniaze za to, že si požičiavali, a ani slovom nespomína privilegovaný prístup Fannie Mae a Freddie Mac k Ministerstvu financií, aby mohli od nich nakúpiť všetky podozrivé hypotéky, ktoré banky vytvorili. Takisto ignoruje úlohu Kongresu, ktorý dve desaťročia nariaďoval bankám požičiavať nespoľahlivým dlžníkom.

MacWilliams si musí položiť otázku, prečo, ak by skutočne išlo o kapitalizmus, by banky požičiavali ľuďom, o ktorých si mysleli, že im nebudú schopní vrátiť. Ak sú korporácie chamtivé za ziskom, prečo by riskovali zákazníkov, ktorí nie sú schopní splácať, pokým by neverili, že tieto hypotéky budú môcť byť predané vládou dotovaným spoločnostiam ako Fannie a Freddie, ktoré dostanú, ako sa aj stalo, dotáciu od vlády?

Ak by sa všetky semafóry vo Watertown zasekli na zelenej, len ťažko by sme mohli obviňovať vodičov zo spôsobenia havárií. Keď vláda deformuje signály a motívy, ktorým čelia výrobcovia a spotrebitelia, vina za výslednú katastrofu by mala padnúť na vládu a nie na súkromný sektor. Kríza a recesia sú to, čo sa stane, keď povýšite „ľudí nad zisk“.

Nakoniec, MacWilliams by si mal zistiť, kto zabäzpečuje, že jeho toaster nevybuchne, tým, že ho skutočne vyskúšajú. Nájde značku nevládnej agentúry Underwriters Laboratory, súkromnej spoločnosti, ktorá poskytuje záruku kvality pre výrobcov spotrebičov a spotrebiteľov. Na rozdiel od vládneho kartelu finančných ratingových agentúr, ktoré posledné desaťročie tak tragicky zlyhali, súkromne spravovaná UL má za sebou desaťročie úspechu.

S pozdravom,

Steven Horwitz


Pôvodný text je prevzatý zo stránky CafeHayek.com a môžete ho nájsť na tomto linku.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed