Mises.cz

Mises.cz

Investície a spotreba

Aby došlo k tomuto nevyhnutnému oživeniu investícií, štát musí prestať vyvíjať aktivity, ktoré ohrozujú výnosy investorov a vytvárajú neistotu, ktorá paralyzuje rozbiehanie nových dlhodobých projektov.

Bob Higgs vysvetľuje, že je nesprávne zameriavať sa na spotrebu ako hnací motor ekonomiky. Tu sú kľúčové pasáže:

Jedna z prvých vecí, ktorú sa učí každý, kto študuje hospodárske cykly je, že súkromné investície sú najpremenlivejšou časťou celkových výdavkov. Keď úroveň súkromných domácich investícií dosiahla v prvom štvrťroku 2006 maximum, ich výška bola 2 265 miliárd dolárov (17,5% HDP). Keď v druhom štvrťroku 2009 dosiahli minimum, spadli o 36%, na 1 453 miliárd dolárov (11,3% HDP). … Vrcholy a pády hospodárskeho cyklu očividne nezávisia od spotrebných výdavkov, ale od investičných výdavkov.Aby došlo k tomuto nevyhnutnému oživeniu investícií, štát musí prestať vyvíjať aktivity, ktoré ohrozujú výnosy investorov a vytvárajú neistotu, ktorá paralyzuje rozbiehanie nových dlhodobých projektov. Gigantické opatrenia, ako je nedávno prijatý zákon o zdravotnej starostlivosti a finančná-reforma, ktoré prinášajú stovky nových regulácií, ktorých dopad, dodržiavanie a náklady nie je možné s presnosťou plánovať, zvyšujú “celkovú neistotu” a nútia tak investorov držať veľké množstvo peňažných prostriedkov alebo dať svoje prostriedky do krátkodobých, menej rizikové cenných papierov s nízkym výnosom. Takéto investície nemôžu priniesť skutočné oživenie a dlhodobo udržateľný rast.

Stručne povedané, to čo v súčasnej dobe zúfalo potrebujeme, je masívne oživenie súkromných dlhodobých investícií. Výdavkovo orientované štátne “stimulačné” programy môžu prinajlepšom zaručiť obdobie dlhodobej ekonomickej stagnácie.

Prečítajte si Bobov celý článok.


Původní text naleznete zde.

  

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed