Mises.cz

Mises.cz

Je rómsky problém skutočne rómsky?

Keď sa v dnešnej dobe povie rómsky problém, každému okamžité prebleskne pred očami množstvo nepríjemných predstav, aj keď často len sprostredkovaných prostredníctvom televízie alebo novín. Možno je, ale na čase sa bližšie zamyslieť nad oprávnenosťou prívlastku „rómsky“.

Keď sa v dnešnej dobe povie rómsky problém, každému okamžité prebleskne pred očami množstvo nepríjemných predstav, aj keď často len sprostredkovaných prostredníctvom televízie alebo novín. Možno je na čase, zamyslieť sa bližšie nad oprávnenosťou prívlastku „rómsky“. Je to naozaj rómsky problém v zmysle, že ho spôsobili Rómovia? Sú Rómovia zlí ľudia?

Väčšina sa okamžite ohradí: „Samozrejme, že nie sú. Existujú aj dobrí Rómovia, aj ja takých poznám! Ale čo keď väčšina kradne a klame a zneužívajú sociálne dávky, zle vychováva deti a žije v špine. Ja nie som rasista, no Rómov nemám rad“. Takže koniec koncov odpoveď je áno, podľa väčšiny sú Rómovia zlí. Pokúsim sa vám, ktorí nie ste rasisti, ale mate podobný názor, názor že niečo nie je v poriadku, ukázať, že prívlastok rómsky problém nie je vôbec na mieste.

Problém s násilím, lúpežami a šikanou zo strany Rómov, ktoré ostávajú nepotrestané

Tento problém je často vodou na mlyn rôznym extrémistom typu Kotleba. Nepríjemné je, že sa s nimi nedá nesúhlasiť. Väčšina z nás vie, že niečo nie je v poriadku, a títo trocha pomýlení mladíci na to poukazujú. Ak by biely muž s kamarátmi vykradol obchod alebo zbil tmavšieho spoluobčana, poprípade chodil terorizovať obyčajných ľudí, s vysokou pravdepodobnosťou bude potrestaný. Ak sa však podobne sprava Róm, je lúpež nevyriešiteľná, útok sa pri lepšom nestal, pri horšom je ešte obeť obvinená z rasovo motivovaného útoku a terorizovanie nikto nevidí, je len výplodom bujnej fantázie bielych rasistov. Ale zamyslite sa, veď Rómovia by sa chovali iracionálne, keby nevyužívali tuto z ich pohľadu výhodnú situáciu, kedy potenciálne náklady násilného správania sú pre nich minimálne. Ak by sa rovnako znížili náklady pre všetkých v spoločnosti, nevzrástlo by množstvo jednotlivcov využívajúcich tento spôsob zárobku? Toto nie je Rómsky problém, problém je u poskytovateľa právnych a bezpečnostných služieb. V Slovenskej republike ma na tieto služby monopol štát. My zákazníci nemáme moc na výber, platíme nedobrovoľné a nenávratne platby za vopred nešpecifikované služby a navyše bez možnosti ich reklamácie alebo možnosti nájsť si lepšieho poskytovateľa. Preto tento problém nie je Rómsky, to že niekto porušuje zákon, nie je pekné, ale kvôli tomu si „kupujeme“ súdne a bezpečnostné služby. Tieto služby by mali byť nediskriminačné či už pozitívne alebo negatívne. Správne pomenovaný problém je problém štátom zabezpečovaných služieb.

Problém so neužívaním sociálneho systému a rýchlym populačným rastom

Človek ma prirodzený sklon uspokojovať svoje potreby s vynaložením čím najnižšieho úsilia. Toto predstavuje jednu z najdôležitejších vlastnosti ľudí. Hlavne vďaka nej sme dokázali vybudovať spoločnosť, ako ju dnes poznáme. Lenže tato vlastnosť môže pôsobiť aj opačné. Ak ma niekto zaručený prijem (ktorý ešte navyše spĺňa jeho životné nároky) a tento prijem je priamo úmerné závisí na počte potomkov (ktorých plodenie je ešte navyše spojene s príjemnými povinnostiami), nemusíte byť génius, aby ste vedeli, ako to dopadne. Znova problém nie je v Rómoch, to že uprednostňujú nižší životný štandard a „pohodovejší“ životný štýl, je síce pravda, ale samo o sebe nič neznamená. Problém je na strane politiky štátu a motivačných signáloch, ktoré vysiela smerom k Rómom. Priemerný Róm stoji pred nie moc ťažkou dilemou: ísť pracovať za minimálnu mzdu, každé ráno vstávať, platiť cestovné, prichádzať domov až večer unavený a stratiť všetky výhody občana na sociálnych dávkach tj. nemožnosť od neho vymáhať pokuty, škody a dlhy. Alebo bude celé dni vo svojej osade s kamarátmi posedávať a kuť pytle, ako si kde prilepšiť, pričom mu raz do mesiaca priletí na dávkach a rôznych príspevkoch 600 eur.

Koniec koncov v krajine budeme mať presne toľko chudobných a závislých Rómov, koľko ich štát bude ochotný podporovať, respektíve koľko pracujúcich ich bude ochotných nedobrovoľne živiť. Keďže politická korektnosť a ochota zatiaľ nepozná medze, rovnako nebude medze poznat ani populačný rast.

Problém rastúcej nevraživosti medzi bielymi a Rómami

Tento problém nevzniká len tak bezdôvodne niekde v krčme alebo doma pri televízii. Vzniká, keď sa jedna skupina obyvateľov dozvie, že z ich peňazí sa budú vyplácať dotácie na sociálne a kultúrne potreby alebo výstavbu nájomných bytov inej skupiny obyvateľov. Za tuto nevraživosť nemôžu Rómovia ani bieli, môže za ňu legalizovaný redistribútor majetku medzi ľuďmi – štát.

Takže riešenie tohto nie-rómskeho problému? Podľa textu vyššie určite nepomôže snažiť sa zmeniť správanie Rómov alebo dúfať v nejaké ich samo-osvietenie, oni sa predsa správajú z ich pohľadu najlepšie, ako môžu. Zmena musí nastať v prístupe štátu a jeho službách. Najlepšie riešenie by bolo odstrániť štátny monopol, ktorý ma tendenciu nie slúžiť nám - zákazníkom, ale plniť predstavy a rozmary politikov, ktorí sú často ďaleko od reality a problémov. Dôležite bude začať sa správať k všetkým ľudom rovnako, tj. za krádež a násilie pôjdeš sedieť, ak presedíš mesiac v krčme - neješ a plodenie potomkov nie je samostatne zárobková činnosť.

Takéto spravodlivé, jednoduché a jediné dlhodobo udržateľné riešenie môže samozrejme so sebou priniesť množstvo negatívnych javov a odporu, ale netreba podľahnúť častému omylu post hoc ergo propter hoc - zamieňať časovú následnosť s príčinnou súvislosťou... príčinou nepríjemnosti, ktoré budú nasledovať po zmenách, nie sú samotné zmeny, ale roky zlej, nespravodlivej a z bludnej teórie odvodenej politiky štátu a ním monopolne poskytovaných služieb.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed