Mises.cz

Mises.cz

Lov na čarodejnice - zlodejských barónov: príbeh firmy (1/2)

Medzi veľké nedorozumenia ohľadne slobodného trhu patrí široko rozšírené presvedčenie, že „laissez faire“ stelesňuje prirodzenú tendenciu k monopolnej koncentrácii.

Medzi veľké nedorozumenia ohľadne slobodného trhu patrí široko rozšírené presvedčenie, že „laissez faire“ stelesňuje prirodzenú tendenciu k monopolnej koncentrácii. Pod nespútaným kapitalizmom, tak hovorí známa rétorika, by veľké firmy systematicky pohlcovali menšie, okrajové trhy a vytláčali konkurenciu, až kým by všetci obyvatelia nepadli za obeť ich moci. Rovnako ako je populárna predstava, že spoločnosť John D. Rockefellera Standard Oil v druhej polovici 19. storočia položila základy pre takýto zlovestný priebeh udalostí.

Jeden známy historik o riaditeľovi spoločnosti Standard Oil napísal: „(Rockefeller) železnou päsťou ničil konkurentov tým, že znižoval ceny, až kým jeho obete neskrachovali alebo neboli predaní, po čom ceny často opäť vzrástli.“ [1] Ďalší dvaja historici, spoluautori populárnej vysokoškolskej učebnice, prehlásili, že „Rockefeller bol nemilosrdný podnikateľ, ktorý neváhal rozdrviť svojich konkurentov použitím krutých a nespravodlivých metód.“ [2]

V roku 1899 Standard vyrafinoval 90 percent všetkej americkej ropy - čo predstavovalo vrchol dominancie spoločnosti v rafinovacom odvetví. Aj keď po roku 1899 konkurencia získavala stále väčší podielu na trhu, napriek tomu je od tej doby táto spoločnosť označovaná ako „priemyselná chobotnica“.

Je príbeh spoločnosti Standard Oil skutočne príkladom zlyhania voľného trhu? Podľa môjho názoru v žiadnom prípade nie. Okrem toho, vyjasnenie tohto prípadu sa musí stať dôležitou súčasťou intelektuálneho arzenálu každého obhajcu voľného trhu. To je účel nasledujúceho textu.

Teoreticky existujú dva druhy monopolu: násilím vynútený a efektívny. Násilím vynútený monopol vzniká, slovami Adama Smitha, „pridelením výhradného privilégia vládou“. Aby mohol v skutočnosti vzniknúť násilím vynútený monopol, musí sa vláda postaviť na stranu niektorého z hráčov na trhu. Každému okrem vyvolenej firmy musí sťažiť vstup do odvetvia, urobiť ho vysoko nákladným alebo ho úplne znemožniť. Príkladom tohto typu monopolu je Poštová služba Spojených štátov. Podľa zákona nikto nemôže dodávať zásielky prvej triedy, okrem USPS. Kohokoľvek, kto by sa odvážil konkurovať, čakajú pokuty a väzenie (násilie).

V iných prípadoch vláda nemusí konkurenciu zakázať úplne, ale jednoducho udelí výsady, ochranu alebo dotácie jednému podniku, kým na ostatné spoločnosti uvalí vysokonákladné požiadavky. Bez ohľadu na spôsob, firma, ktorá získa násilím vynútený monopol, má možnosť poškodiť zákazníka bez toho, aby musela znášať dôsledky. Efektívny monopol, naopak, získava vysoký podiel na trhu, pretože robí svoju prácu najlepšie zo všetkých. Zákon mu neudeľuje žiadne zvláštne výhody, ktoré by mali vplyv ne jeho veľkosť. Ostatní mu môžu slobodne konkurovať a ak si to spotrebitelia želajú, narásť až do veľkosti „monopolu“.

Efektívny monopol nemá žiadnu právnu moc, ktorou by mohol donútiť ľudí, aby s ním obchodovali alebo aby sa ochránil pred následkami svojich neetických praktík. Rast môže dosiahnuť jedine prostredníctvom svojej schopnosti uspokojovať zákazníkov a efektivitou svojej činnosti. Ak by efektívny monopol poľavil zo svojej činnosti, tej, ktorá mu priniesla jeho úspech, vysielal by tým správu „PRE KONKURENCIU DVERE OTVORENÉ“. Trh odmeňuje vynikajúci výkon a uvaľuje náklady na priemerný. Môj argument je, že podľa historických záznamov stála spoločnosť Standard Oil v roli efektívneho monopolu – firmy, ktorej spotrebitelia opakovane vyjadrili svoju dôveru. Honba za ropou začala objavením ropných ložísk plukovníkom Edwinom Drakeom v Titusville v štáte Pensylvánia v roku 1859. Severozápadná Pensylvánia bola čoskoro „preplnená obchodníkmi, špekulantmi, podivínmi, obchodníkmi s koňmi, ťažiarmi, bankármi a jednoducho ľuďmi, ktorí toto miesto prevrátili hore nohami. Chudobní farmári prenajímali pôdu za fantastické ceny a krajina začala černieť od vŕtacích zariadení. Mestá boli zaplavené 'cudzincami' v priebehu jednej noci a nové mestá vyrástli takmer rovnako rýchlo.“ [3]

V strede tohto chaosu sa objavil mladý John D. Rockefeller. Rockefeller, výnimočný, ťažko pracujúci a prosperujúci muž, premenil v roku 1865 svoj dovtedajší záujem o ropu na partnerstvo v rafinovacom odvetví.

O päť rokov neskôr založil Rockefeller spoločnosť Standard Oil s 4percentným podielom na rafinovacom trhu. O menej než tridsať rokov neskôr dosiahol historicky rekordných 90 percent. Čo stojí za takým ohromujúcim úspechom? 30. decembra 1899 bola Rockefellerovi pred vládnym vyšetrovacím orgánom nazývaným Priemyselná komisia položená táto istá otázka. Odpovedal:

„Úspech Standard Oil pripisujem jeho dôslednej politike rastu podniku prostredníctvom kvality a nízkej ceny svojich produktov. Pri hľadaní, zabezpečovaní a využívaní najlepších a najlacnejších spôsobov výroby nešetrila ani jeden cent. Usilovala sa o najlepších vedúcich a robotníkov a platila najlepšie mzdy. Neváhala obetovať staré stroje a staré plošiny za nové a lepšie. Umiestňovala svoje prevádzky na miesta, odkiaľ mohli zásobovať trh pri čo najnižších nákladoch. Nielen že hľadala trhy pre svoje hlavné produkty, ale pre všetky potencionálne vedľajšie produkty, pričom nešetrila náklady pri ich predstavovaní verejnosti. Neváhala investovať milióny dolárov do metód zlacňovania získavania a distribúcie ropy potrubím, špeciálnymi automobilmi, nákladnými parníkmi a cisternovými vozňami. Postavila čerpacie stanice na všetkých významných železničných staniciach, aby zlacnila skladovanie a dodávanie svojich výrobkov. Nešetrila ani jeden cent pri distribúcii svojich produktov na trhy po celom svete, medzi ľudí civilizovaných aj necivilizovaných. Vždy verila v americkú ropu a investovala milióny dolárov, aby vybudovala to, čím je, a udržala si svoje trhy proti konkurencii Ruska a všetkých ostatných krajín, ktoré sú producentmi ropy a konkurentmi americkej ropy.“ [4]

Vynikajúci manažér ľudí a materiálov

Rockefeller bol manažérskym géniom - majster organizátor ľudí aj materiálov. Mal talent prinášať do svojej organizácie oddaných, vynikajúcich a pracovitých mladých ľudí. Medzi jeho najvýznamnejšími spolupracovníkmi boli H. H. Rogers, John D. Archbold, Stephen V. Harkness, Samuel Andrews a Henry M. Flagler. Spoločne kládli dôraz na efektívnu ekonomickú prevádzku, výskum a hospodárne finančné praktiky. Ekonomickú výnimočnosť ich prevádzky popisuje ekonóm D. T. Armentano:

Namiesto nákupu ropy od priekupníkov získali zisk priekupníkov pre svoju spoločnosť tým, že posielali svojich vlastných nákupcov do oblastí s ropou. Navyše, vyrábali vlastnú kyselinu sírovú, sudy, rezivo, vozne a vlastné lepidlo. Viedli veľmi presné a podrobné záznamy o každej položke, od nitov po sudové zátky. Vystavali premyslené skladovacie priestory blízko svojich rafinérií. Rockefeller obchodoval s ropou tak bystro, ako nikto predtým alebo potom. A Sam Andrews dokázal z barelu ropy vyťažiť viac petroleja, než dokázala konkurencia. Okrem toho, Rockefellerova firma produkovala petrolej s najčistejším horením a dokázala so ziskom zužitkovať väčšinu prebytkového materiálu ako mazacie oleje, parafín, a vazelínu. [5]

Dokonca lovkyňa škandálov Ida Tarbellová, jedna z kritikov Standard Oil, obdivovala jeho efektívny proces výroby:

„Neďaleko továrne na železné sudy v Newton Creek je ropná rafinéria. Ropa z nej prúdi priamo do závodu na sudy a ako sú práve vyrobené sudy spúšťané z dielne vyššie, kde boli práve dokončené, sú plnené po dvanásť naraz ropou vyrobenou niekoľko kilometrov ďalej. Plniaci proces je obdivuhodný. Ako sú práve vyrobené sudy spúšťané šachtou dole, sú po dvanástich umiestnené na jednej strane rotačného stola. Rotačný stôl sa otočí a príde presne dvanásť sudov, z ktorých každý obsahuje päť galónov ropy - otočí sa ventil a sudy sú naplnené. Rotačný stôl sa otočí o štvrtinu a zatiaľ čo sa naplní ďalších dvanásť sudov a ďalších dvanásť opúšťa továreň, štyria muži s pájkami dávajú vrchnáky na prvú várku. Ďalšie otočenie o štvrtinu a robotníci berú sudy z plniaceho zariadenia a medzitým ďalších dvanásť dostáva vrchnáky, dvanásť sa plní a dvanásť prichádza šachtou na ich miesto. Sudy sú spolu uložené do pripravených drevených debien a po dvadsaťštyrihodinovom čakaní na odhalenie netesností sú zaklincované a odvážané k neďalekej bráne. Táto brána sa otvára smerom k rieke a tam, po boku továrne, kotví plavidlo pripravené na plavbu do Južnej Ameriky alebo Číny alebo ak nie, čaká na naloženie sudov, ktoré o niečo viac než dvadsaťštyri hodín predtým boli len plochými plechmi ležiacimi na papierových kartónoch. Je to úžasný príklad hospodárenia a to nielen s materiálmi, ale aj časom a ľudskou prácou.“ [6]

Trhová konkurencia chráni verejnosť

Socialistický historik Gabriel Kolko v knihe „Triumf konzervativizmu“ argumentuje, že konkurenčné sily voľného trhu v druhej polovici 19. storočia boli príliš silné na to, aby umožnili Standardu podvádzať verejnosť; zdôrazňuje, že „Standard pristupoval k spotrebiteľom s úctou. Ceny surovej a rafinovanej ropy pre spotrebiteľov počas obdobia, keď mal Standard najväčšiu kontrolu nad odvetvím, klesli...“ [7]

Služba Standardu spotrebiteľom vo forme nižších cien je dobre zdokumentovaná. Opäť citujme profesora Armentano:

„Medzi 1870 a 1885 cena rafinovaného petroleja klesla z 26 centov na 8 centov za galón. Spoločnosť Standard Oil znížila v rovnakom období náklady na rafinovanie z takmer 3 centov za galón v 1870 na 0,452 centov v roku 1885. Spoločnosť bola očividne pomerne efektívna a jej efektívnosť sa prenášala k spotrebiteľovi vo forme nižších cien za oveľa lepší produkt a do podniku v podobe dodatočných ziskov.“ [8]

Tento príbeh pokračoval do konca storočia, kedy v roku 1897 klesla cena petroleja pre spotrebiteľa na 5,91 centov za galón. Armentano z týchto podkladov dospel k záveru, že „na samom vrchole dominancie Standardu dosiahli náklady a ceny rafinovanej ropy najnižšiu úroveň v histórii ropného priemyslu.“ [9]

Úspech John D. Rockefellera bol teda dôsledkom jeho vynikajúcich schopností. Svoj pôsobivý podiel na trhu získal nie vďaka láskavostiam vlády, ale agresívnym dvorením spotrebiteľovi. Standard Oil je jedným z klasických efektívnych monopolov v histórii. Ale čo mnohé vážne obvinenia namierené proti Standardu? Predátorské znižovanie cien? Kupovanie konkurencie? Sprisahanie? Železničné zľavy? Zdvíhanie cien na ľubovoľnú úroveň? Chamtivosť? Ktorékoľvek z nich môže byť chápané ako útok nielen voči Standard Oil, ale voľnému trhu vo všeobecnosti. Na všetky existuje a musí byť zodpovedaná odpoveď.

Predátorské znižovanie cien

Predátorské znižovanie cien je „prax zámerného znižovania cien na určitých trhoch pod úroveň konkurencie, za účelom vyradiť ich z podnikania a následne zvýšiť ceny s cieľom vykorisťovať trh zbavený konkurencie.“ [10]

Profesor John S. McGee vo svojej práci pre Journal of Law and Economics v októbri 1958 zbavil toto obvinenie akejkoľvek intelektuálnej podstaty. Opísal ho ako „postrádajúce logiku“ a dodal: „Nedokázal som nájsť žiadne alebo len minimálne dôkazy, ktoré by ho podporovali.“ [11]

Vo svojom vynikajúcom článku skúmal McGee svedectvo Rockefellerových konkurentov, ktorí tvrdili, že boli obeťami predátorského znižovania cien. Zistil, že ich tvrdenia boli plytké a zavádzajúce. McGee podotkol, že niektorí z týchto ľudí neskôr otvorili nové rafinérie a znovu úspešne Standardu konkurovali.

Okrem reálnych dôkazov uvádza ekonomická teória argumenty, prečo politika predátorského zníženia cien na voľnom trhu nemôže viesť k úspechu:

1. Cena je len jeden z aspektov hospodárskej súťaže. Firmy súťažia mnohými spôsobmi: služby, umiestnenie, balenie, marketing, dokonca aj zdvorilosť. Aby dokázala samotná cena odlákať od konkurencie, musel by predátor znížiť cenu o takú úroveň, aby podstatne prevážila všetky ostatné konkurenčné tlaky, ktoré môžu ostatní voči nemu použiť. To znamená znášať stratu z každej predanej jednotky. Ak má predátor k dispozícii vojnovú truhlicu „monopolných ziskov“, z ktorej môže čerpať pri takejto bitke, potom teoretici predátorského zníženia cien musia vysvetliť, ako sa mu v prvom rade podarilo dosiahnuť také schopnosti pri absencii tejto praxe!

2. Veľká firma môže stratiť najviac. Podľa definície veľká firma už predáva najviac jednotiek. Predátor musí v skutočnosti navýšiť svoju produkciu, ak by to malo mať nejaký vplyv na konkurentov. Ako profesor McGee poznamenal: „Aby mohol od niekoho odlákať zákazníkov, musí (predátor) byť pripravený im slúžiť sám. Monopolizátor sa tak ocitá v pozícii, kedy predáva viac a teda stráca viac, ako jeho konkurenti.“ [12]

3. Pri „výhodných cenách“ spotrebitelia navýšia svoje nákupy. Tento faktor umožní predátorovi ešte viac navýšiť produkciu. Zároveň mu to však znemožňuje „vyberať zisky“ po jeho zamýšľanom víťazstve, pretože spotrebitelia budú v pozícii, kedy budú môcť upustiť od nákupu za vyššie ceny a spotrebovávať namiesto toho zásoby.

4. Dĺžka bitky je vždy neistá. Predátor nevie, ako dlho bude musieť znášať straty, než jeho konkurencia ustúpi. Môže to trvať týždne, mesiace, či dokonca roky. Spotrebitelia medzitým „získavajú“ na jeho náklady.

5. Ktorýkoľvek z „porazených“ podnikov môže znovu otvoriť. Konkurenti môžu obmedziť výrobu alebo zatvoriť iba dočasne a „prečkať búrku“. Keď predátor zvýši ceny, opäť vstúpia na trh. „Porazený“ podnik môže niekto kúpiť za „lacný peniaz“ a potom, pod čerstvým manažmentom a s relatívne nízkymi nákladmi na kapitál, čeliť predátorovi s nákladovou konkurenčnou výhodou.

6. Vysoké ceny lákajú nováčikov. Aj keby predátor vyradil z trhu všetkých ostatných, zvýšenie ceny priláka konkurenciu, ktorá dovtedy do odvetvia nevstúpila. Čím vyššie budú ceny, tým silnejšie bude lákadlo.

7. Predátor by stratil náklonnosť spotrebiteľov. Predátorské zníženie cien jednoducho nemá dobrý vplyv na vzťahy s verejnosťou. Potom, čo by sa prejavilo, viera verejnosti a dobrá vôľa by veľmi rýchlo oslabila. Mohlo by to dokonca vyvolať bojkot spotrebiteľov a spätnú reakciu vo forme vyjadrenia sympatií konkurentom spoločnosti.

Aby sme to zhrnuli, dovoľte mi ešte raz citovať profesora McGee:

„Súdiac podľa záznamov, Standard Oil nepoužíval predátorskú cenovú diskrimináciu na vytlačenie konkurenčných rafinérií, ani jeho cenové praktiky nemali takýto efekt. Aj keď môžu existovať zriedkavé prípady, keď maloobchodníci alebo predajcovia petroleja museli zavrieť svoj obchod po alebo počas znižovania cien, neexistuje žiadny skutočný dôkaz, že to bolo v dôsledku politiky Standard Oil. Som presvedčený, že Standard nepoužíval systematicky, ak vôbec, lokálne zníženie cien v maloobchode, alebo kdekoľvek inde, aby obmedzil konkurenciu. Takáto politika by bola nerozumná; a nech už o nich bolo povedané čokoľvek, len málokedy bol Standard kritizovaný za to, že by zarábal menej, než by si mohol dovoliť.“ [13]


Použitá literatúra

1. Thomas A. Bailey, The American Pageant: A History of the Republic, 2 diely, 8. vydanie. (Boston: D. C. Heath and Company, 1966), 2:532.
2. Gilbert C. Fite, Jim E. Reese, An Economic History of the United States, 2. vydanie (Boston: Houghton Mifflin Company, 1965), s. 367.
3. D. T. Armentano, The Myths of Antitrust: Economic Theory and Legal Cases (New Rochelle, N.Y.: Arlington House, 1972), s. 64.
4. Thomas G. Manning, E. David Cronon, and Howard R. Lamar, The Standard Oil Company: The Rise of a National Monopoly, part 3: Government and the American Economy: 1870 to the Present, revised (New York: Henry Holt and Company, 1960), s. 19.
5. Armentano, Myths of Antitrust, s. 67.
6. Ida M. Tarbell, The History of the Standard Oil Company, 2 diely. v 1. (Gloucester, Mass.: Peter Smith, 1950), s. 240-241.
7. Gabriel Kolko, The Triumph of Conservatism: A Reinterpretation of American History, 1900-1916 (New York: The Macmillan Company, 1963; nové vydanie, Chicago: Quad rangle Books, 1967), s. 39.
8. Armentano, Myths of Antitrust, s. 70.
9. Tamtiež, s. 77.
10. Tamtiež, s. 73.
11. John S. McGee, “Predatory Price Cutting: The Standard Oil (N.J.) Case,” Journal of Law and Economics, I (October, 1958), s. 138.
12. Tamtiež., s. 140.
13. Tamtiež, s. 168.

Vyšlo vo Freeman, Marec 1980, roč. 30, číslo 3. Pôvodný článok nájdete na The Freeman Online.

O autorovi: Lawrence W. Reed (narodený 29. Septembra 1953) je prezidentom nadácie Foundation for Economic Education (FEE), ktorá sídli v Irvington-on-Hudson v štáte New York, túto pozíciu zastáva od 1. septembra 2008. Pred príchodom do FEE bol Reed prezidentom organizácie Mackinac Center for Public Policy, voľnotrhového think-tanku so sídlom v Midland v štáte Michigan. Dodnes zostáva čestným prezidentom Mackinac centra.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed