Mises.cz

Mises.cz

Lov na čarodejnice - zlodejských barónov: príbeh firmy Standard Oil

Je príbeh spoločnosti J. D. Rockefellera 'Standard Oil' skutočne príkladom zlyhania voľného trhu?

Nasledujúci text nájdete vo formáte PDF v sekcii 'Literatura'.

Medzi veľké nedorozumenia ohľadne slobodného trhu patrí široko rozšírené presvedčenie, že ' laissez faire 'stelesňuje prirodzenú tendenciu k monopolnej koncentrácii. Pod nespútaným kapitalizmom, tak hovorí známa rétorika, by veľké firmy systematicky pohlcovali menšie, okrajové trhy a vytláčali konkurenciu, až kým by všetci obyvatelia nepadli za obeť ich moci. Rovnako ako je populárna predstava, že spoločnosť John D. Rockefellera Standard Oil v druhej polovici 19. storočia položila základy pre takýto zlovestný priebeh udalostí. 

Jeden známy historik o riaditeľovi spoločnosti Standard Oil napísal: '(Rockefeller) železnou päsťou ničil konkurentov tým, že znižoval ceny až kým jeho obete neskrachovali alebo neboli predaní, po čom ceny často opäť vzrástli.' [1] 

Ďalší dvaja historici, spoluautori populárnej vysokoškolskej učebnice prehlásili, že 'Rockefeller bol nemilosrdný podnikateľ, ktorý neváhal rozdrviť svojich konkurentov použitím krutých a nespravodlivých metód.' [2]

V roku 1899 Standard vyrafinoval 90% všetkej americkej ropy - čo predstavovalo vrchol dominancie tejto spoločnosti v rafinovacom odvetví. Aj keď po roku 1899 konkurencia získavala stále väčší podielu na trhu, napriek tomu je od tej doby táto spoločnosť označovaná ako 'priemyselná chobotnica.'  

Je príbeh spoločnosti Standard Oil skutočne príkladom zlyhania voľného trhu? Podľa môjho názoru v žiadnom prípade nie. Okrem toho, vyjasnenie tohto prípadu sa musí stať dôležitou súčasťou intelektuálneho arzenálu každého obhajcu voľného trhu. To je účel nasledujúceho textu.

Teoreticky existujú dva druhy monopolu: násilím vynútený a efektívny. Násilím vynútený monopol vzniká, slovami Adama Smitha, 'pridelením výhradného privilégia vládou.' Aby mohol v skutočnosti vzniknúť násilím vynútený  monopol musí sa vláda postaviť na stranu niektorého z hráčov na trhu. Každému okrem vyvolenej firmy musí sťažiť vstup do odvetvia, urobiť ho vysoko nákladným alebo ho úplne znemožniť.

Príkladom tohto typu monopolu je Poštová služba Spojených štátov. Podľa zákona nemôže nikto dodávať zásielky prvej triedy, okrem USPS. Kohokoľvek, kto by sa odvážil konkurovať, čakajú pokuty a väzenie (násilie). 

V iných prípadoch vláda nemusí konkurenciu zakázať úplne, ale jednoducho udelí výsady, ochranu alebo dotácie jednému podniku, kým na ostatné spoločnosti uvalí vysokonákladné požiadavky. Bez ohľadu na spôsob, firma, ktorá získa násilím vynútený monopol má možnosť poškodiť zákazníka bez toho, aby musela znášať dôsledky. 

Efektívny monopol, naopak, získava vysoký podiel na trhu, pretože robí svoju prácu najlepšie zo všetkých. Zákon mu neudeľuje žiadne zvláštne výhody, ktoré by mali vplyv ne jeho veľkosť. Ostatní mu môžu slobodne konkurovať a ak si to spotrebitelia želajú, narásť až do veľkosti 'monopolu'. 

Efektívny monopol nemá žiadnu právnu moc, ktorou by mohol donútiť ľudí, aby s ním obchodovali alebo aby sa ochránil pred následkami svojich neetických praktík. Rast môže dosiahnuť jedine prostredníctvom svojej schopnosti uspokojovať zákazníkov a efektivitou svojej činnosti. Ak by efektívny monopol poľavil zo svojej činnosti, tej, ktorá mu priniesla jeho úspech, vyslal by tým správu 'PRE KONKURENCIU DVERE OTVORENÉ.' Trh odmeňuje vynikajúci výkon a uvaľuje náklady na priemerný. 

Môj argument je, že podľa historických záznamov stála spoločnosť Standard Oil v roli efektívneho monopolu – firmy, ktorej spotrebitelia opakovane vyjadrili svoju dôveru.

Honba za ropou začala objavením ropných ložísk plukovníkom Edwinom Drakeom v Titusville, v štáte Pensylvánia v roku 1859. Severozápadná Pensylvánia bola čoskoro 'preplnená obchodníkmi, špekulantmi, podivínmi, obchodníkmi s koňmi, ťažiarmi, bankármi a jednoducho ľuďmi, ktorí toto miesto prevrátili hore nohami. Chudobní farmári prenajímali pôdu za fantastické ceny a krajina začala černieť od vŕtacích zariadení. Mestá boli zaplavené 'cudzincami'  v priebehu jednej noci a nové mestá vyrástli takmer rovnako rýchlo. '[3] 

V strede tohto chaosu sa objavil mladý John D. Rockefeller. Rockefeller, výnimočný, ťažko pracujúci a prosperujúci muž, premenil v roku 1865 svoj dovtedajší záujem o ropu na partnerstvo v rafinovacom odvetví. 

O päť rokov neskôr založil Rockefeller spoločnosť Standard Oil so 4% podielom na rafinovacom trhu. O menej než tridsať rokov neskôr dosiahol historicky rekordných 90%. Čo stojí za takým ohromujúcim úspechom? 

30. decembra 1899 bola Rockefellerovi pred vládnym vyšetrovacím orgánom nazývaným Priemyselná komisia položená táto istá otázka. Odpovedal: 

'Úspech Standard Oil pripisujem jeho dôslednej politike rastu podniku prostredníctvom kvality a nízkej ceny svojich produktov. Pri hľadaní, zabezpečovaní a využívaní najlepších a najlacnejších spôsobov výroby nešetrila ani jeden cent. Usilovala sa o najlepších vedúcich a robotníkov a platila najlepšie mzdy. Neváhala obetovať staré stroje a staré plošiny za nové a lepšie. Umiestňovala svoje prevádzky na miesta, odkiaľ mohli zásobovať trh pri čo najnižších nákladoch. Nielen že hľadala trhy pre svoje hlavné produkty, ale pre všetky potencionálne vedľajšie produkty, pričom nešetrila náklady pri ich predstavovaní verejnosti. Neváhala investovať milióny dolárov do metód zlacňovania získavania a distribúcie ropy potrubím, špeciálnymi automobilmi, nákladnými parníkmi a cisternovými vozňami. Postavila čerpacie stanice na všetkých významných železničných staniciach aby zlacnila skladovanie a dodávanie svojich výrobkov. Nešetrila ani jeden cent pri distribúcii svojich produktov na trhy po celom svete, medzi ľudí civilizovaných aj necivilizovaných. Vždy verila v americkú ropu a investovala milióny dolárov aby vybudovala to, čím je a udržala si svoje trhy proti konkurencii Ruska a všetkých ostatných krajín, ktoré sú producentmi ropy a konkurujú americkej rope. '[4] 

Vynikajúci manažér ľudí a materiálov

Rockefeller bol manažérskym géniom - majster organizátor ľudí, aj materiálov. Mal talent priviesť do svojej organizácie oddaných, vynikajúcich a pracovitých mladých ľudí. Medzi jeho najvýznamnejšími spolupracovníkmi boli HH Rogers, John D. Archbold, Stephen V. Harkness, Samuel Andrews a Henry M. Flagler. Spoločne kládli dôraz na efektívnu ekonomickú prevádzku, výskum a hospodárne finančné praktiky. Ekonomickú výnimočnosť ich prevádzky popisuje ekonóm D. T. Armentano: 

Namiesto nákupu ropy od priekupníkov získali zisk priekupníkov pre svoju spoločnosť tým, že posielali svojich vlastných nákupcov do oblastí s ropou. Navyše, vyrábali vlastnú kyselinu sírovú, sudy, rezivo, vozne a vlastné lepidlo. Viedli veľmi presné a podrobné záznamy o každej položke, od nitov po sudové zátky. Vystavali premyslené skladovacie priestory blízko svojich rafinérií. Rockefeller obchodoval s ropou tak bystro, ako nikto predtým alebo potom. A Sam Andrews dokázal z barelu ropy vyťažiť viac petroleja, než dokázala konkurencia. Okrem toho, Rockefellerova firma produkovala petrolej s najčistejším horením a dokázala so ziskom zužitkovať väčšinu prebytkového materiálu, ako mazacie oleje, parafín, a vazelínu [5]. 

Dokonca lovkyňa škandálov Ida Tarbellová, jedna z kritikov Standard Oil, obdivovala jeho efektívny proces výroby: 

'Neďaleko továrne na železné sudy v Newton Creek je ropná rafinéria. Ropa z nej prúdi priamo do závodu na sudy a ako sú práve vyrobené sudy spúšťané z dielne vyššie, kde boli práve dokončené, sú plnené po dvanásť naraz ropou vyrobenou niekoľko kilometrov ďalej. Plniaci proces je obdivuhodný. Ako sú práve vyrobené sudy spúšťané šachtou dole, sú po dvanástich umiestnené na jednej strane rotačného stola. Rotačný stôl sa otočí a príde presne dvanásť sudov, z ktorých každý obsahuje päť galónov ropy - otočí sa ventil a sudy sú naplnené. Rotačný stôl sa otočí o štvrtinu a zatiaľ čo sa naplní ďalších dvanásť sudov a ďalších dvanásť opúšťa továreň, štyria muži s pájkami dávajú vrchnáky na prvú várku. Ďalšie otočenie o štvrtinu a robotníci berú sudy z plniaceho zariadenia a medzitým ďalších dvanásť dostáva vrchnáky, dvanásť sa plní a dvanásť prichádza šachtou na ich miesto. Sudy sú spolu uložené do pripravených drevených debien a po dvadsaťštyrihodinovom čakaní na odhalenie netesností sú zaklincované a odvážané k neďalekej bráne. Táto brána sa otvára smerom k rieke a tam, po boku továrne, kotví plavidlo pripravené na plavbu do Južnej Ameriky alebo Číny alebo ak nie, čaká na naloženie sudov, ktoré o niečo viac než dvadsaťštyri hodín predtým boli len plochými plechmi ležiacimi na papierových kartónoch. Je to úžasný príklad hospodárenia a to nielen s materiálmi, ale aj časom a ľudskou prácou. '[6] 

Trhová konkurencia chráni verejnosť

Socialistický historik Gabriel Kolko v knihe 'Triumf konzervativizmu' argumentuje, že konkurenčné sily voľného trhu v druhej polovici 19. storočia boli príliš silné na to, aby umožnili Standardu podvádzať verejnosť, zdôrazňuje, že 'Standard pristupoval k spotrebiteľom s úctou. Ceny surovej a rafinovanej ropy pre spotrebiteľov počas obdobia, keď mal Standard najväčšiu kontrolu nad odvetvím, klesli.. . . '[7] 

Služba Standardu spotrebiteľom vo forme nižších cien je dobre zdokumentovaná. Opäť citujme profesora Armentano: 

'Medzi 1870 a 1885 cena rafinovaného petroleja klesla z 26 centov na 8 centov za galón. Spoločnosť Standard Oil znížila v rovnakom období náklady na rafinovanie z takmer 3 centov za galón  v 1870 na 0.452 centov v roku 1885. Spoločnosť bola očividne pomerne efektívna a jej efektívnosť sa prenášala k spotrebiteľovi vo forme nižších cien za oveľa lepší produkt a do podniku v podobe dodatočných ziskov. '[8] 

Tento príbeh pokračoval do konca storočia, kedy v roku 1897 klesla cena petroleja pre spotrebiteľa na 5,91 centov za galón. Armentano z týchto podkladov dospel k záveru, že 'na samom vrchole dominancie Standardu dosiahli náklady a ceny rafinovanej ropy najnižšiu úroveň v histórii ropného priemyslu.' [9] 

Úspech John D. Rockefellera bol teda dôsledkom jeho vynikajúcich schopností. Svoj pôsobivý podiel na trhu získal nie vďaka láskavostiam vlády, ale agresívnym dvorením spotrebiteľovi. Standard Oil je jedným z klasických efektívnych monopolov v histórii. 

Ale čo mnohé vážne obvinenia namierené proti Standardu? Predátorské znižovanie cien? Kupovanie konkurencie? Sprisahanie? Železničné zľavy? Zdvíhanie cien na ľubovoľnú úroveň? Chamtivosť? Ktorékoľvek z nich môže byť chápané ako útok nielen voči Standard Oil, ale voľnému trhu vo všeobecnosti. Na všetky existuje a musí byť zodpovedaná odpoveď. 

Predátorské znižovanie cien

Predátorské znižovanie cien je 'prax zámerného znižovania cien na určitých trhoch pod úroveň konkurencie, za účelom vyradiť ju z podnikania a následne zvýšiť ceny s cieľom vykorisťovať trh zbavený konkurencie.' [10] 

Profesor John S. McGee vo svojej práci pre 'Journal of law and economics' v októbri 1958, zbavil toto obvinenie akejkoľvek intelektuálnej podstaty. Opísal ho ako 'postrádajúce logiku,' a dodal, ' nedokázal som nájsť žiadne alebo len minimálne dôkazy, ktoré by ho podporovali.' [11] 

Vo svojom vynikajúcom článku skúmal McGee svedectvo Rockefellerových konkurentov, ktorí tvrdili, že boli obeťami predátorského znižovania cien. Zistil, že ich tvrdenia boli plytké a zavádzajúce. McGee podotkol, že niektorí z týchto ľudí neskôr otvorili nové rafinérie a znovu úspešne Standardu konkurovali. 

Okrem reálnych dôkazov uvádza ekonomická teória argumenty, prečo politika predátorského zníženia cien na voľnom trhu nemôže viesť k úspechu: 

1. Cena je len jeden z aspektov hospodárskej súťaže. Firmy súťažia mnohými spôsobmi: služby, umiestnenie, balenie, marketing, dokonca aj zdvorilosť. Aby dokázala samotná cena odlákať od konkurencie, musel by predátor znížiť cenu o takú úroveň, aby podstatne prevážila všetky ostatné konkurenčné tlaky, ktoré môžu ostatní voči nemu použiť. To znamená, znášať stratu z každej predanej jednotky. Ak má predátor k dispozícii vojnovú truhlicu 'monopolných ziskov' z ktorej môže čerpať pri takejto bitke, potom teoretici predátorského zníženia cien musia vysvetliť, ako sa mu v prvom rade podarilo dosiahnuť také schopnosti pri absencii tejto praxe! 

2. Veľká firma môže stratiť najviac. Podľa definície veľká firma už predáva najviac jednotiek. Predátor musí v skutočnosti navýšiť svoju produkciu, ak by to malo mať nejaký vplyv na konkurentov. Ako profesor McGee poznamenal: 'Aby mohol od niekoho odlákať zákazníkov, musí (predátor) byť pripravený im slúžiť sám. Monopolizátor sa tak ocitá v pozícii, kedy predáva viac a teda stráca viac, ako jeho konkurenti. '[12] 

3. Pri 'výhodných cenách' spotrebitelia navýšia svoje nákupy. Tento faktor umožní predátorovi ešte viac navýšiť produkciu. Zároveň mu to však znemožňuje 'vyberať zisky' po jeho zamýšľanom víťazstve, pretože spotrebitelia budú v pozícii, kedy budú môcť upustiť od nákupu za vyššie ceny a spotrebovávať namiesto toho zásoby. 

4. Dĺžka bitky je vždy neistá. Predátor nevie, ako dlho bude musieť znášať straty, než jeho konkurencia ustúpi. Môže to trvať týždne, mesiace či dokonca roky. Spotrebitelia medzitým 'získavajú' na jeho náklady. 

5. Ktorýkoľvek z 'porazených' podnikov môže znovu otvoriť. Konkurenti môžu obmedziť výrobu alebo zatvoriť iba dočasne a 'prečkať búrku.' Keď predátor zvýši ceny, opäť vstúpia na trh. 'Porazený' podnik môže niekto kúpiť za 'lacný peniaz' a potom, pod čerstvým manažmentom a s relatívne nízkymi nákladmi na kapitál čeliť predátorovi s nákladovou konkurenčnou výhodou. 

6. Vysoké ceny lákajú nováčikov. Aj keby predátor vyradil z trhu všetkých ostatných, zvýšenie ceny priláka konkurenciu, ktorá dovtedy do odvetvia nevstúpila. Čím vyššie budú ceny, tým silnejšie bude lákadlo. 

7. Predátor by stratil náklonnosť spotrebiteľov. Predátorské zníženie cien jednoducho nemá dobrý vplyv na vzťahy s verejnosťou. Potom, čo by prejavilo, viera verejnosti a dobrá vôľa by veľmi rýchlo oslabila. Mohlo by to dokonca vyvolať bojkot spotrebiteľov a spätnú reakciu vo forme vyjadrenia sympatií konkurentom spoločnosti. 

Aby sme to zhrnuli, dovoľte mi ešte raz citovať profesora McGee: 

'Súdiac podľa záznamov, Standard Oil nepoužíval predátorskú cenovú diskrimináciu na vytlačenie konkurenčných rafinérií, ani jeho cenové praktiky nemali takýto efekt. Aj keď môžu existovať zriedkavé prípady, keď maloobchodníci alebo predajcovia petroleja museli zavrieť svoj obchod po alebo počas znižovania cien, neexistuje žiadny skutočný dôkaz, že to bolo v dôsledku politiky Standard Oil. Som presvedčený, že Standard nepoužíval systematicky, ak vôbec, lokálne zníženie cien v maloobchode, alebo kdekoľvek inde, aby obmedzil konkurenciu. Takáto politika by bola nerozumná; a nech už o nich bolo povedané čokoľvek, len málokedy bol Standard kritizovaný za to, že by zarábal menej než by si mohol dovoliť. '[13] 

Kupovanie konkurencie

Zmyslom tejto praxe bolo podľa kritikov potlačiť konkurenciu tým, že ju absorbuje. 

Po prvé treba povedať, že Standard nemal žiadnu právnu silu nútiť konkurentov do predaja. Aby mohol nastať nákup musel Rockefeller zaplatiť za ropné rafinérie trhovú cenu. A existuje nespočetné množstvo záznamov, že často najal tých istých ľudí, ktorých podnik kúpil. 'Porazení ex-rivali', píše McGee, 'môžu mať tendenciu nepodávať vysoký výkon ako zamestnanci a byť problémovými alebo neochotnými akcionármi.' [14] 

Kolko píše, že 'Standard dosiahol kontrolu nad rafininovacím odvetvím primárne prostredníctvom fúzií, nie cenovej vojny a väčšina vlastníkov rafinérii sa už dlho predtým pokúšala o ich predaj. Niektorí z týchto vlastníkov po tom, čo predali svoje polia Standardu,  neskôr znovu otvorili nové závody. '[15] 

Kúpenie konkurencie môže byť múdry krok, ak je zámerom dosiahnutie úspor z rozsahu. Nákup konkurentov iba za účelom ich odstránenia z trhu môže byť márna, drahá, a nikdy nekončiaca politika. Rockefellerove fúzie mali podľa všetkého za cieľ prvý z motívov. 

Niektorí si okrem toho založili podnikanie stavaním rafinérií a predávaním ich Standardu so ziskom. David P. Reighardovi sa podarilo vybudovať a predať Rockefellerovi tri rafinérií po sebe, všetky za vynikajúce podmienky. 

Firma, ktorá nasleduje politiku kúpy ostatných len za účelom potlačenie konkurencie sa púšťa do neistého  dobrodružstva opakujúcich sa a nepredvídateľných požiarov konkurencie.

Sprisahanie za účelom stanovenia ľubovoľných cien

Podľa tohto obvinenia si Standard zabezpečil tajné dohody s konkurenciou o rozdelení trhu a stanovovaní cien na úrovni vyššej než trhovej. 

Netvrdím, že sa Rockefeller nikdy nepokúsil o takúto politiku. Jeho experiment so spoločnosťou South Improvement v roku 1872 poskytuje aspoň minimálne dôkazy o tom, že sa pokúsil. Tvrdím však, že všetky tieto pokusy boli od začiatku odsúdené na neúspech a nedošlo k žiadnemu poškodeniu spotrebiteľa. 

Výkon Standardu ohľadne ceny, niekoľko krát citovaný vyššie, podporuje môj argument. Ceny postupne klesali zatiaľ čo produkt sa zlepšoval. Veľké sprisahanie!

Z hľadiska ekonomickej teórie je tajná dohoda ohľadne zvýšenia a/alebo stanovenia jednotných cien na voľnom trhu politikou odsúdenou na neúspech z týchto dôvodov: 

1. Vnútorné tlaky. Konšpirujúce firmy musia vyriešiť dilemu výroby. Ak chcete zaviesť vyššiu cenu, než trh v súčasnosti umožňuje, musíte obmedziť výrobu. Pri poklese dopytu by sa  v opačnom prípade firmám hromadilo množstvo nepredaného tovaru. Kto zníži svoju produkciu a o koľko? Akceptujú účastníci sprisahania rovnaké zníženie pre všetkých, keď je pravdepodobné, že každý čelí unikátnej konštelácii nákladov a distribúcie výhod a nevýhod? 

Predpokladajme, že vzorec pre obmedzenie produkcie je dohodnutý, potom sa pre každého člena kartelu stáva tajné podvádzanie vysoko ziskové. Tým, že zákazníkom jeho konkurentov ponúka tajné rabaty, zľavy alebo iné 'akcie', môže ktorýkoľvek člen spiklenia podliezť kartelovú cenu, získať rastúci podiel na trhu a zarobiť veľa peňazí. Keď sa ostatní o tom dozvedia musia rýchlo porušiť dohodu alebo stratia na úkor 'podvodníka' svoje trhové podiely. Samotný dôvod na konšpirovanie - vyššie zisky – sa ukazuje byť jeho skazou! 

2. Vonkajšie tlaky. Tieto pochádzajú od konkurentov, ktorí nie súčasťou tajnej dohody. Nepociťujú žiadnu povinnosť riadiť sa kartelovou cenou, v skutočnosti využívajú svoju o niečo nižšiu cenu ako spôsob prilákania zákazníkov. Čím vyššia je kartelová cena, tým viac zarábajú externí konkurenti. Sprisahanie musí buď presvedčiť všetkých nečlenov vstúpiť do kartelu (takže je čoraz pravdepodobnejšie, že niekto bude podvádzať) alebo musí dôjsť k rozpusteniu kartelu aby mohol čeliť konkurencii. 

Ešte raz by som chcel upriamiť pozornosť čitateľov na Kolkovu knihu 'Triumf konzervativizmu', ktorá dokumentuje tendenciu kolúznych dohôd rozpadnúť sa, niekedy dokonca skôr než uschne atrament. 

Železničné zľavy

John D. Rockefeller dostal značné zľavy od železníc, ktoré dopravovali jeho ropu, čo je faktor, ktorý mu podľa kritikov priniesol nespravodlivú výhodu oproti ostatným rafinériám.

Faktom je, že väčšina zo všetkých rafinérií dostávala zľavy od železníc. Táto prax bola jednoducho dôkazom tvrdej konkurencie medzi spôsobmi prepravy v prepravnom priemysle rafinovaných ropných produktov. Standard dostal najväčšie zľavy, pretože Rockefeller bol šikovný vyjednávač a pretože ponúkal železniciam pravidelne veľký objem. 

Toto obvinenie je dokonca ešte menej vierohodné keď si uvedomíme, že Rockefeller sa pri preprave svojej ropy čoraz viac spoliehal na svoje vlastné potrubia, nie železnice. 

Moc účtovať si ľubovoľnú cenu

Podľa názoru, že veľkosť Standardu mu dávala moc účtovať si ľubovolnú cenu je veľkosť sama o sebe faktorom, ktorý robí firmu odolnou voči konkurencii a suverenite spotrebiteľa. 

Standard ako 'efektívny monopol,' nemal moc zabraňovať nátlakom ostatným, aby mu konkurovali. A ostatní tak aj robili a to natoľko, že podiel spoločnosti na trhu sa po roku 1899 dramaticky znížil. Ako sa ekonomika preorientovávala z petroleja na elektrinu, z koňa na automobil a od produkcie ropy na východe k produkcii v krajinách Zálivu, Rockefeller strácal svoje podiely na úkor mladších, agresívnejších mužov. 

Standard takisto nemal moc nútiť ľudí k nákupu svojich produktov. Musel sa spoliehať na svoju schopnosť prilákať a udržať si zákazníkov.

Nasledujúce faktory na úplne voľnom trhu zaisťujú, že žiadna firma, bez ohľadu na jej veľkosť, si nemôže účtovať a získať 'ľubovoľnú cenu': 

1. Voľný vstup. Akékoľvek zneužitie spotrebiteľa zo strany spoločnosti nabáda potencionálnu konkurenciu. Rockefeller raz pri popise vstupu do ropného priemyslu poznamenal, že 'všetky druhy ľudí. . . mäsiar, pekár a výrobca svietnikov, začali rafinovať ropu. '[16] 

2. Zahraničná konkurencia. Pokým vláda nekladie prekážky medzinárodnému obchodu, predstavuje vždy nezanedbateľnú silu. 

3. Konkurencia substitútov. Ľudia sú často schopní nahradiť produkt odlišným, ale napriek tomu podobným produktu monopolistu.

4. Súťaž všetkého tovaru o spotrebiteľov dolár. Každý podnikateľ súťaží s každým podnikateľom o to, kto dostane spotrebiteľov obmedzený počet dolárov. 

5. Elasticita dopytu. Za vyššie ceny budú ľudia jednoducho nakupovať menej. 

Na konkurenciu na voľnom trhu by sa nemalo pozerať ako na nemenný jav, ale ako dynamický, nikdy nekončiaci, skokovitý proces, v ktorom sa líder dneška môže stať zajtra nasledovníkom. 

Rockefeller bol chamtivý

Obvinenia, že John D. Rockefeller bol 'chamtivý' sú najnezmyselnejšie zo všetkých útokov voči nemu, ale napriek tomu sa stále objavujú v dejepisných knihách. 

Ak chcel Rockefeller zarobiť veľa peňazí (a niet pochýb o tom, že chcel), podarilo sa mu objaviť voľnotrhové riešenie jeho problému: vyrábať a predávať niečo, čo budú spotrebitelia kupovať znovu a znovu. Jednou z dôležitých vlastností voľného trhu je, že premieňa chamtivosť na konštruktívnu činnosť. Človek nemôže nahromadiť bohatstvo bez toho, aby neponúkol niečo na výmenu! 

V tomto momente sa môže čitateľ správne zamýšľať nad rozhodnutím o rozpustením koncernu Standard Oil v roku 1911. Najvyšší súd predsa uznal Standard vinným z používania praktík obmedzujúcich hospodársku súťaž, nie? 

Zaujímavé je, že po preštudovaní tohto rozhodnutia zistíte, že súd nepreukázal ani najmenšiu snahu preskúmať organizáciu alebo výkon Standardu. Sudcovia nevyšetrovali žiadny z protichodných dôkazov týkajúcich sa obvinení vlády voči spoločnosti. Standardu nebola preukázaná žiadna konkrétna vina v súvislosti s týmito obvineniami. Hoci záznamy jasne ukazujú, že 'klesali ceny, náklady, produkcia rástla, kvalita produktov sa zvyšovala a stovky firiem v tej či onej dobe konkurovali Standard Oil vo výrobe a predaji rafinovaných ropných produktov,' [17] Najvyšší súd uznal spoločnosť vinnou. Sudcovia argumentovali jednoducho tým, že konkurencia medzi niektorými z divízií Standard Oil bola nižšia ako konkurencia, ktorá medzi nimi existovala pred zlúčením so Standard Oil, keď boli samostatné spoločnosti.

Charles W. Eliot, prezident Harvardu, v roku 1915 poznamenal: 'Organizácia tak rozsiahlej činnosť ako je vyťaženie ropy zo zeme, jej preprava potrubím na veľké vzdialenosti, destilácia a rafinácia, distribúcia nákladnými parníkmi, cisternovými vagónmi  a v sudoch po celej planéte, bol americký vynález. '[18] Záznamy dokazujú, že výnimočná spoločnosť Standard Oil, viac než akákoľvek iná firma, a John D. Rockefeller, viac než ktokoľvek iný, stáli za týmto veľkolepým rozvojom.

Vyšlo vo 'Freeman,' Marec 1980 • roč. 30/Číslo 3
Pôvodný článok nájdete tu.

1. Thomas A. Bailey, The American Pageant: A History of the Republic, 2 diely, 8. vydanie. (Boston: D. C. Heath and Company, 1966), 2:532. 
2. Gilbert C. Fite, Jim E. Reese, An Economic History of the United States, 2. vydanie (Boston: Houghton Mifflin Company, 1965), s. 367. 
3. D. T. Armentano, The Myths of Antitrust: Economic Theory and Legal Cases (New Rochelle, N.Y.: Arlington House, 1972), s. 64. 
4. Thomas G. Manning, E. David Cronon, and Howard R. Lamar, The Standard Oil Company: The Rise of a National Monopoly, part 3: Government and the American Economy: 1870 to the Present, revised (New York: Henry Holt and Company, 1960), s. 19. 
5. Armentano, Myths of Antitrust, s. 67. 
6. Ida M. Tarbell, The History of the Standard Oil Company, 2 diely. v 1. (Gloucester, Mass.: Peter Smith, 1950), s. 240-241. 
7. Gabriel Kolko, The Triumph of Conservatism: A Reinterpretation of American History, 1900-1916 (New York: The Macmillan Company, 1963; nové vydanie, Chicago: Quad rangle Books, 1967), s. 39. 
8. Armentano, Myths of Antitrust, s. 70. 
9. Tamtiež, s. 77. 
10. Tamtiež, s. 73. 
11. John S. McGee, “Predatory Price Cutting: The Standard Oil (N.J.) Case,” Journal of Law and Economics, I (October, 1958), s. 138. 
12. Tamtiež., s. 140. 
13. Tamtiež, s. 168. 
14. Tamtiež, s. 145. 
15. Kolko, Triumph of Conservatism, s. 40. 
16. John A. Garraty, The American Nation, vol. 2: A History of the United States Since 1865, 3rd eel. (New York: Harper and Row, 1975), s. 499. 
17. Tarmentano, Myths of Antitrust, s. 83. 
18. Fite and Reese, An Economic History, s. 366.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed