Mises.cz

Mises.cz

Majetkové daně z vlastnictví TV a R přijímače. Platit je nemusíte?

Tak prý lidé mají zájem o Českou televizi, protože prý se rozhodli platit daň z vlastnictví televizního přijímače.

„...Pokud by lidé neměli chuť platit (Českou televizi), dříve nebo později by se to projevilo hlasitě vyslovenou či jinak uplatněnou nevůlí platit koncesionářské poplatky...“ – Tomáš Samek, člen Rady ČT (http://bit.ly/2iW55wZ)

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích:

„Poplatníkem rozhlasového poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový přijímač... Poplatníkem televizního poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní televizní přijímač...

Poplatník... je povinen zaplatit Českému rozhlasu kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 5 000 Kč..., je povinen zaplatit České televizi kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 10 000 Kč. Přirážka se platí za každý rozhlasový nebo televizní přijímač, za který nebyla splněna povinnost platit rozhlasový nebo televizní poplatek..

Nezaplatí-li poplatník včas rozhlasový nebo televizní poplatek nebo přirážku k poplatkům ani na základě výzvy provozovatele ze zákona, ve které bude stanovena přiměřená lhůta k úhradě, je provozovatel vysílání ze zákona oprávněn domáhat se svého práva u soudu včetně zaplacení úroku z prodlení...“

Máte chuť platit Českou televizi / pokutu?

To jsou ty věci, které jsou tak skvělé, že musí být povinné.

Existuje možnost jak zjistit, jaký zájem mají lidé o Český rozhlas a Českou televizi: platby na základě dobrovolnosti a nikoliv donucení.

 

Zdroj: https://pilc.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=637560

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed