Mises.cz

Mises.cz

Nakloněni svobodě: Bohatství je více než materiální statky

Lidé, kteří stráví svůj život obviňováním druhých za vlastní mizérii, budou často žít v mizérii až do své smrti.

Nejvyšší manifestací života je, že bytost ovládá své vlastní jednání. Objekt, který je vždy veden někým jiným, je do značné míry objektem mrtvým.
-Sv. Tomáš Akvinský (1225-1274)

Pro většinu lidí představuje bohatství něco více než pouhé peníze a materiální statky. Láska, rodina, přátelé, životní úspěchy či pocit smysluplnosti vlastního života; to vše často překonává veškeré věci, které se dají koupit i s tím největším finančním majetkem. Někteří jedinci se rodí s lepšími vyhlídkami na kvalitní život a někteří zase s horšími; v čem jsme si však rovni, je univerzální nutnost naučit se rozhodovat tak, abychom zlepšili svou životní situaci. Lidé, kteří tak stráví svůj život obviňováním druhých za vlastní mizérii, budou často žít v mizérii až do své smrti.

Daniel Robinson popisuje z filosofického hlediska čtyři možnosti, jak žít dobrý život. Jedná se o hloubavý život plný myšlení a intelektuálního zkoumání světa, aktivní život plný cestování a podnikavosti, hedonistický život každodenních požitků a slastí, a fatalistický život přijímající každý aspekt života jako daný a neměnný. [1] Nepochybuji o tom, že existuje ještě mnoho dalších způsobů, jak žít dobrý život; nikdo jej však nemůže druhému člověku nařídit.

John Rawls ve své A Theory of Justice argumentuje, že státní politika by měla být uspořádána (a vynucována) tak, aby vždy prospívala zejména té nejvíce znevýhodněné skupině. Když však Rawls určuje tuto skupinu podle jejího ekonomického statusu, popírá tím samotnou esenci života. Popírá, že „chudí“ básníci, umělci, filosofové či kněží mohou žít dobrým a bohatým životem. Znevažuje subjektivitu úspěchu a životního uspokojení. Básníkovi či filosofovi nepřinesou peníze pocit naplnění. Často je tomu spíše tak, že finančně méně obdaření lidé žijí mnohem spokojenějším životem, než lidé s tím nejvyšším finančním bohatstvím. Vydělal by filosof při směně své lásky k moudrosti za majetek Billa Gatese či Michaela Jordana? Považovali by se John Rawls či Matka Tereza za znevýhodněné vůči Billu Gatesovi? Pochybuji o tom!

 

[1]Daniel Robinson, The Great Ideas of Philosophy, 2nd ed., Lecture 50 (The Teaching Company, 2004).

 


 

Nakloněni svobodě je webový seriál, který na Mises.cz vychází každý pátek. Jedná se o postupný překlad stejnojmenné knihy amerického autora Louise E. Carabiniho. Knihu lze chápat jako stručný úvod do politické filosofie liberalismu. Autor v ní krok za krokem vykládá základní mechanismy fungování lidské společnosti a osvětluje, proč je respekt k těmto mechanismům důležitý pro dlouhodobou prosperitu, zatímco jejich narušení vždy vede ke katastrofě.

Předešlé kapitoly knihy Nakloněni svobodě v češtině jsou k nalezení zde.

Plná verze knihy v anglickém jazyce je k nalezení zde.

Louis E. Carabini je zakladatel americké firmy Monex obchodující s investičními kovy. V současnosti žije v jižní Kalifornii.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed