Mises.cz

Mises.cz

Nakloněni svobodě: Riziko stejných výsledků

Spoléhání se na vlastní osobu je lepším nástrojem než spoléhání se na stát, jelikož tím v sobě pěstujeme obezřetnost. Osobní svoboda negarantuje lepší úsudek, ale motivuje k jeho zlepšování pomocí přirozené zpětné vazby.

Pravidelnosti pozorované člověkem v přírodě do značné míry ovlivňují lidský úsudek. Ze zkušenosti odvozujeme existenci příčinných vztahů, na základě kterých můžeme předvídat výsledky našeho jednání. [1] Poznáváme, že naše činnost či nečinnost má důsledky, z nichž některé upřednostňujeme více a některé méně. Dobrý úsudek tak vede k požadovaným důsledkům, zatímco špatný úsudek vede k důsledkům nechtěným.

Učiní-li stát určitého člověka zodpovědného za špatný úsudek někoho jiného, vnáší tím chaos do lidského rozhodování, protože mezi jednáním a jeho důsledkem přestane platit zřejmá příčinná vazba. Když však stát neusiluje o rovnost důsledků pro všechny, podrobují lidé své budoucí jednání a jeho potenciální důsledky pečlivější rozvaze. Spoléhání se na vlastní osobu je lepším nástrojem než spoléhání se na stát, jelikož tím v sobě pěstujeme obezřetnost. Osobní svoboda negarantuje lepší úsudek, ale motivuje k jeho zlepšování pomocí přirozené zpětné vazby v podobě vyššího subjektivního užitku při „správném“ rozhodnutí a újmy při „špatném“ rozhodnutí.

Když lidé nesou odpovědnost za vlastní jednání, mají vyšší motivaci rozhodovat se „správně“, jelikož při chybném rozhodnutí přímo pocítí odpovídající újmu. Tímto mechanismem se intuitivně řídíme po celý život; lidová moudrost jej zná jako pořekadlo o „učení se z vlastních chyb“. A když stát zmenšuje újmu vyplývající z učiněných chyb, připravuje nás tak zároveň o cenné zkušenosti.

 

[1] Hans-Hermann Hoppe, Economic Science and the Austrian Method (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1995).

 


Nakloněni svobodě je webový seriál, který na Mises.cz vychází každý pátek. Jedná se o postupný překlad stejnojmenné knihy amerického autora Louise E. Carabiniho. Knihu lze chápat jako stručný úvod do politické filosofie liberalismu. Autor v ní krok za krokem vykládá základní mechanismy fungování lidské společnosti a osvětluje, proč je respekt k těmto mechanismům důležitý pro dlouhodobou prosperitu, zatímco jejich narušení vždy vede ke katastrofě.

Předešlé kapitoly knihy Nakloněni svobodě v češtině jsou k nalezení zde.

Plná verze knihy v anglickém jazyce je k nalezení zde.

Louis E. Carabini je zakladatel americké firmy Monex obchodující s investičními kovy. V současnosti žije v jižní Kalifornii.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed