Mises.cz

Mises.cz

Nakloněni svobodě: Užívání násilí k potlačení nenásilné činnosti

Každý politický návrh, mající za účel potlačení nenásilné činnosti, implicitně předpokládá násilný zákrok - donucení, uvěznění, či usmrcení - vůči osobám, které si hledí svého a spolupracují s druhými na dobrovolném a smluvním základě.

 Potřeba zachránit lidstvo bývá často pouze převlečenou potřebou vládnout.

-H.L.Mencken (1880-1956)

Každý politický návrh, mající za účel potlačení nenásilné činnosti, implicitně předpokládá násilný zákrok - donucení, uvěznění, či usmrcení - vůči osobám, které si hledí svého a spolupracují s druhými na dobrovolném a smluvním základě. Nenásilné aktivity a vztahy jsou tak trestány na základě mínění určitých lidí, kteří se těchto aktivit a vztahů neúčastní a považují je za něco špatného.

Za návrhy vyslovenými při mé večerní sešlosti nestála motivace ochránit společnost před pomyslným nájezdem barbarů, ale úmysl ovládat lidské jedince, kteří spolu mírumilovně spolupracují. Sami posuďte - návrhy se týkaly jachtařů a prodejců jachet, zaměstnanců a zaměstnavatelů, dárců a dědiců.

Jedinec propagující určitou státní politiku musí současně přijímat i prostředky, kterými bude tato politika vynucována; nese tak i díl odpovědnosti na následku užívání daných prostředků. Jakkoli honosně titulujeme rozličná politická opatření a cíle, nesmíme nikdy zapomínat na fakt, že jakýkoli akt násilí použitý k vynucení dané politiky je v rozporu s lidskou svobodou, protože spočívá v rozdělení společnosti na vládce a ovládané. Odsuzovat otroctví na jedné straně a schvalovat vládnutí na straně druhé je nekonzistentní. 


Nakloněni svobodě je webový seriál, který na Mises.cz vychází každý pátek. Jedná se o postupný překlad stejnojmenné knihy amerického autora Louise E. Carabiniho. Knihu lze chápat jako stručný úvod do politické filosofie liberalismu. Autor v ní krok za krokem vykládá základní mechanismy fungování lidské společnosti a osvětluje, proč je respekt k těmto mechanismům důležitý pro dlouhodobou prosperitu, zatímco jejich narušení vždy vede ke katastrofě.

Předešlé kapitoly knihy Nakloněni svobodě v češtině jsou k nalezení zde.

Plná verze knihy v anglickém jazyce je k nalezení zde.

Louis E. Carabini je zakladatel americké firmy Monex obchodující s investičními kovy. V současnosti žije v jižní Kalifornii.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed