Mises.cz

Mises.cz

Nakloněni svobodě: Zázrak jménem Dělba práce

Bill Gates klidně může vymýšlet počítačový software a zároveň i sekat trávník lépe než jeho zahradník; oba dva na tom však budou lépe, když se Gates bude věnovat pouze softwaru a přenechá starost o zahradu svému zahradníkovi.

Soběstačnost byla v dnešní době ve větší míře nahrazena dělbou práce. Při soběstačnosti je spotřeba jedince limitována jeho vlastním produktem. Spotřeba plně soběstačného jedince tak bude nejspíše omezena na uspokojování základních potřeb, jako jsou hlad a potřeba úkrytu. V rámci soběstačnosti je prosperita souhrnem osobní produkce. Při dělbě práce soustředí jedinec své produktivní úsilí pouze na úzký okruh zboží a služeb a ve své spotřebě je závislý na práci ostatních. Rozdíl mezi společností, kde panuje dělba práce, a společností, kde jsou všichni lidé soběstační, spočívá v možnosti směnit produkty své práce za produkty práce druhých lidí. Nezávisle na typu společnosti je tak jedincova produkce určujícím prvkem v jeho prosperitě a souhrn prosperit všech jedinců udává bohatství celé společnosti.

Dělba práce umožňuje každému člověku vyrábět zboží či službu, pro kterou je nejlépe vybaven, čímž zvyšuje svou vlastní prosperitu na jednotku vynaloženého úsilí. Nezáleží na tom, zda může jedinec vyrobit vše lépe než někdo druhý; jediné, na čem záleží, je, že daný jedinec dokáže některé věci vyrobit lépe než jiné věci. Bill Gates klidně může vymýšlet počítačový software a zároveň i sekat trávník lépe než jeho zahradník; oba dva na tom však budou lépe, když se Gates bude věnovat pouze softwaru a přenechá starost o zahradu svému zahradníkovi. Využívání jedinečného souboru schopností každého člověka tak obohacuje nejen samotného jedince, ale i celou společnost.

 


Nakloněni svobodě je webový seriál, který na Mises.cz vychází každý pátek. Jedná se o postupný překlad stejnojmenné knihy amerického autora Louise E. Carabiniho. Knihu lze chápat jako stručný úvod do politické filosofie liberalismu. Autor v ní krok za krokem vykládá základní mechanismy fungování lidské společnosti a osvětluje, proč je respekt k těmto mechanismům důležitý pro dlouhodobou prosperitu, zatímco jejich narušení vždy vede ke katastrofě.

Předešlé kapitoly knihy Nakloněni svobodě v češtině jsou k nalezení zde.

Plná verze knihy v anglickém jazyce je k nalezení zde.

Louis E. Carabini je zakladatel americké firmy Monex obchodující s investičními kovy. V současnosti žije v jižní Kalifornii.

 

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed