Mises.cz

Mises.cz

Narozeniny Samuela Adamse

Přirozenou lidskou svobodou je svoboda od jakékoli nadvlády, tedy absence nutnosti podřídit se cizí vůli či zákonu, kromě přirozeného práva.

[Mises.org, 27.9.2004]

Dne 27. září 1722 se narodil velký americký patriot, který je dnes ve své rodné zemi znám spíše jako zakladatel známého pivovaru. Samuel Adams byl ovšem také jedním z hlavních aktérů americké revoluce, což dokládá například i událost z cesty Johna Adamse do Paříže, kdy byli tamnější obyvatelé zklamáni, že je nenavštívil „ten slavný Adams“. Samuel Adams pomáhal ustanovení Korespondenčního výboru, který byl pověřen šířením patriotismu. Je autorem spisku „Práva kolonistů“, jenž byl šířen massachusettským Korespondenčním výborem. Byl zakladatelem sdružení Sons of Liberty a organizátorem Boston Tea Party, čímž si u britské vlády vysloužil status zrádce, a to celý rok před výhlášením nezávislosti. Je autorem hesla „no taxation without representation“. Je jedním ze signatářů Deklarace nezávislosti, účastnil se Prvního a Druhého kontinentálního kongresu a vykonával funkci guvernéra státu Massachusetts.

Největší přínos Samuela Adamse pro americkou kauzu však vystihl John Adams, když napsal, že Samuel Adams byl mužem, který „disponoval hlubokým porozuměním svobody.“ Jeho argumenty tak pomohly vytvořit takzvaný „první stát založený na dobré myšlence.“ Vzhledem k dnešním útokům na naši svobodu je vhodné si připomenout některé z myšlenek tohoto velkého člověka.

Zřejmě nejlepší shrnutí Adamsových myšlenek obsahuje jeho esej z roku 1771, kterou napsal pro Boston Gazette pod pseudonymem „Candidus“:

Pokud budou americké svobody někdy zcela zničeny, což nám v této době akutně hrozí, bude se pravděpodobně jednat o důsledek mylně chápané obezřetnosti, která vede lid k podvolení se dlouhodobě destruktivním opatřením v zájmu krátkodobé bezpečnosti. Jedinci, kteří na kolapsu svobodné vlády vystaví svou slávu a bohatství, zapojí veškeré umění k nastolení obecného nezájmu a pocitu bezpečí – které vždy předcházejí následnému zotročení… Nic neděsí tyto jedince tolik, jako snaha zburcovat lid k opatrnosti.

Svobody naší země a naše občanské zřízení jsou hodny ochrany za každou cenu a je naší povinností je chránit vůči veškerému ohrožení… Přineslo by věčnou hanbu na tuto generaci…, kdybychom byli okradeni o svou svobodu bez boje či o ni byli připraveni podvodem falešných a intrikujících lidí… Zvažme odkaz našich předků a budoucnost našich potomků a zachovejme práva odkázaná těmi prvními ve prospěch těch druhých… Pamatujme, že pokud pokojně přijmeme útok na naší svobodu, pak jej sami přivoláváme a násobíme jeho dopady. Je třeba si uvědomit skutečnost, že na základě našich dnešních rozhodnutí mohou trpět miliony zatím nenarozených lidí.

Tragédie americké svobody je, zdá se, téměř naplněna. Tyranie již klepe na dveře. Je zřejmě zbytečné opakovat, jak k tomu došlo; jaké postupné kroky byly přijaty a jaké nástroje byly užity k zničení svobody veřejnosti. Všechny je známe a opovrhujeme jimi. K čemu nám však je taková znalost, když nám chybí odvaha a rozhodnost zabránit dovršení jejich ničemného systému?

V této eseji rovněž Samuel Adams rozvádí svůj nejslavnější citát:

Pokud miluješ bohatství více než svobodu, klid posluhování více než vzrušení z volnosti, pak jdi zpět domů. Nepotřebujeme tvé rady ani tvé zbraně. Ohni hřbet a polib ruku, která tě živí. Ať ti jsou okovy lehké a ať naši potomci zapomenou, že jsi kdy byl obyvatelem naší země.

Samuel Adams chtěl „renovovat svou dobu, pomocí... poučení [druhých] v umění vlády nad sebou samým,“ aby tak Američané mohli „přijmout svobodu myšlení a důstojnost následování vlastní cesty, jak Bůh nastolil...“ V době rychle se zužujících mantinelů, v rámci kterých je nám dovolenou vládnout nad sebou samým, nejsou Adamsovy myšlenky svobody o nic méně aktuální, než byly v době vzniku první svobodné země světa.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed