Mises.cz

Mises.cz

Noam Chomsky - socialista, který má v mnohém pravdu

Světoznámý lingivsta a anarchistický aktivista Noam Chomsky zamíří poprvé do ČR. Bude přednášet v Olomouci.

Málokdy se setkáte s někým, kdo vás dokáže nadchnout tím, jak moc rozumí světu kolem sebe, ale zároveň nabýváte pocitu, že je úplně mimo. Ale ne zas tak moc... A jsme u toho, Noam Chomsky je prostě zajímavá osobnost.

Sám sebe označuje za anarchistu, ale socialistického. Za libertariána, ale levicového. Ale na spektru anarchistických skupin stojí úplně jinde než levicoví libertariáni jako Roderick T. Long. Je to svým způsobem úžasný člověk.

Posuďte sami. Sám Chomsky vidí svět bystrýma očima a předkládá jasnou analýzu zejména mezinárodních konfliktů. Výbojné války Spojených států jsou popisovány ostře, jasně a bez předsudků.

„Všichni velcí předáci v minulosti deklarovali své cíle jako misijní. Mussolini říkal, že jeho úkolem je zcivilizovat barbarské Habešany a přivézt je do okruhu západní civilizace. USA mu tehdy udělily velkou podporu. Japonci najíždějící na Mandžusko v severní Číně měli ústa plná šlechetné rétoriky. Stalin také tvrdil, že chrání národnostní menšiny a bojuje s fašismem. Francouzi měli »civilizační misi« v Alžírsku...

Amerika není jiná, zapomeňte na americkou výjimečnost. Každá velmoc vždy byla »výjimečná« stále stejným způsobem. Žádný člověk zdravé mysli nebere vážně politické deklarace vůdců. Připusťme, že Hitler věřil, že Československu přinese mír. Ale jaký smysl má to, v co věřil?“

Ale i popis současného světa je přesný. Srdce poskočí, když čtete:

"To, čemu se říká kapitalismus, je systém korporátního merkantilismu, v něž soukromí tyranové, kteří nemají povinnost skládat někomu účty, mají obrovskou a rozsáhlou kontrolu nad ekonomikou, politickými systémy a sociálním a kulturním životem a za pomoci mocných států zasahují do místních ekonomik a mezinárodního společenství.“

Tesat, tesat a tesat. Žijeme v merkantilismu. Chomsky se po této jasné a zdrcující kritice pochopitelně obrací k logickému vyústění - k anarchii. Vláda je zlo.

„Myslím, že je jen smysluplné hledat a identifikovat struktury autority, hierarchie a dominace ve všech oblastech života, a zpochybňovat je, a není-li možné pro ně poskytnout ospravedlnění, jsou nelegitimní a měly by být odstraněny, aby se tak zvýšil prostor lidské svobody.“

Jenže. Chomsky ve svém díle popisuje anarchismus slovy:

„Důsledný anarchista musí být proti soukromému vlastnictví výrobních prostředků a proti námezdnímu otroctví, které je součástí tohoto systému, protože odporují principu, podle kterého se práce musí provádět svobodně a pod kontrolou výrobce.“

Dobrovolná směna dvou dospělých lidí není svoboda? Anebo:

„(Libertarianismus) dovoluje velkou míru autority a dominance, avšak v soukromých rukách. Soukromá moc má být osvobozena, aby si mohla dělat, co se jí zachce... Takový druh libertarianismu je dle mého v současném světě pouze voláním po jednom z nejhorších druhů tyranie, tj. nikomu neodpovědné soukromé tyranie.“

Mnozí lidé se snažili Chomského anarchismus shrnout, ale zatím se mu moc nepřišlo na kloub. Pravděpodobně nerozlišuje mezi silou užitou k obraně a silou užitou k útoku. Chomsky a jeho zastánci tvrdí, že soukromé vlastnictví je stejně špatné jako stát, protože oboje užívá násilí. Avšak není rozdíl v tom, že jednou je to k obraně a podruhé k útoku?

Myslím si, že je možné Chomského obdivovat. Je to odvážný řečník, který říká, co je třeba říct, a lidé mu naslouchají. Zmatení pojmů, které s ním vchází do anarchistického diskurzu není nic nového. Po staletí vedle sebe existovali anarchisté, kteří se neshodli na definici svobody. Pro Chomského je svoboda svobodou volby, pro libertariány svobodou činit cokoliv (což nutně vyvolává vznik vlastnických práv, jejich negativního vymezení a absenci donucení ve formě fyzického násilí či jeho hrozby...). Chomsky dobře ví, že i bez státu by vzniklo soukromé vlastnictví. Že lidé vytvářejí soukromé právo přirozeně, v jakékoliv civilizaci na světě.

Do tohoto kroku bychom se shodli, avšak slavný lingvista je stejně jako Proudhon, Marx a další socialisté, kteří správně viděli stát jako instituci násilí, v nitru duše milenialista a osvícenec, který vedle institucionální změny vidí budoucnost i ve změně člověka v lepší bytost. Nesobeckou, socialistickou vyšší bytost, která soukromé vlastnictví z nitra své podstaty nenávidí a považuje ho za otrokářství. Můžeme si myslet cokoliv, ale je to legitimní názor, se kterým se musí počítat. A dle počtu fanoušků, které Chomsky po celém světě má, je to i názor velmi populární.

Americký filozof, lingvista, otec generativní gramatiky přijede úplně poprvé do ČR. Přijal pozvání Katedry anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Palackého. Zúčastní se lingvistické konference Olinco, kterou katedra pořádá ve dnech 5. až 7. června. 2. června přednese přednášku v Praze.

Více info ke konferenci najdete na jejích stránkách. Událost v praze má pozvánku v PDF zde.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed