Mises.cz

Mises.cz

Obeť štátu

Bernard von NotHaus a Liberty dolár

Niekedy akoby sme nevideli les kvôli stromom. 

Zástancovia osobnej slobody jednotlivca sa obvykle zameriavajú iba na celkový obraz: vojna, inflácia, zdaňovanie, vládne výdaje a vládny dlh, zákaz užívania drog, ekonomické regulácie, privilégiá, oslabovanie osobných slobôd, obmedzovanie imigrácie, a podobne. Niekedy sa však v teoretických a skutočnému životu vzdialených debatách prehliadnu konkrétne obete politiky štátu z reálneho života. 

Takéto obete však nie sú zriedkavé. Jednou z posledných je Bernard von NotHaus. 

Zhruba v polovici marca tohto roku federálny súd v štáte Severná Karolína v USA usvedčil von NotHausa z previnenia, ktoré podľa americkej vlády predstavuje zásadnú hrozbu pre spoločnosť: „Výroba mincí pripomínajúcich mince, ktoré sú platidlom v USA; vydávanie, rozširovanie, predaj a vlastníctvo Liberty-dolárových mincí; vydávanie a rozširovanie Liberty-dolárových mincí za účelom ich používania ako bežného platidla; previnenie voči samotným Spojeným štátom.“ (Správu FBI je možné nájsť tu.) Jeho proces nasledoval po zásahu FBI v jeho úrade v roku 2007 a následnom obvinení v roku 2009.

Previnenie voči Spojeným štátom?

Popis toho, čo von NotHaus urobil, je podľa FBI nasledovný:

Podľa dôkazov predstavených počas procesu, von NotHaus bol zakladateľom organizácie s názvom Národná organizácia pre zrušenie Federálneho rezervného systému, známej ako NORFED alebo tiež ako Liberty Services.

Von NotHaus vytvoril Liberty-dolárovú menu v roku 1998. Liberty-dolárové mince boli označené symbolom dolára ($); slovami dolár, USA, sloboda, Trust in God (namiesto In God We Trust); a ďalšími znakmi spojenými s legitímnou americkou razbou mincí. Od roku 1998, NORFED vydával, rozširoval a zavádzal do obehu Liberty-dolárovú menu vo všetkých jej formách v celých Spojených štátoch a v Portoriku. Cieľom NORFEDu bolo, aby Liberty-doláre obiehali spoločne s bežným platidlom v Spojených štátoch. Liberty-doláre mali zredukovať závislosť na jedinom platidle a konkurovať mu.

Toto sú zločiny v „krajine teoreticky slobodných ľudí“ (výraz H. L. Menckena)?

67-ročný von NotHaus bude čeliť možnému trestu až do 25 rokov odňatia slobody a finančnému trestu do výške 500 000 dolárov. „Navyše, Spojené štáty budú usilovať o zabavenie približne 16 000 libier Liberty-dolárových mincí a vzácnych kovov, ktorý súčasná hodnota je približne 7 miliónov dolárov,“ hovorí FBI. Proces so zabavením v súčasnosti práve prebieha. Von NotHaus očakáva rozsudok.  

Zameniteľné za striebro

Bol von NotHaus falšovateľom? Nie. Nechcel klamať ľudí, aby si mysleli, že Liberty-doláre sú štátnymi mincami alebo bankovkami Federálneho rezervného systému. Naopak, jeho mince boli vyrobené zo striebra a na bankovkách bolo uvedené, že sú zameniteľné za striebro. Snažil sa niekoho prinútiť, aby jeho Liberty-doláre používal? Samozrejme, že nie. (Lawrence H. White vysvetlil povahu Liberty-dolára v článku z júla 2000 „A Competitor for the Fed?”)

Takže aký zákon sa von NotHaus usiloval porušiť? FBI vysvetľuje:

Článok 1, oddiel 8, paragraf 5 Ústavy Spojených štátov udeľuje Kongresu právomoc vydávať peniaze a regulovať ich hodnotu. Táto právomoc bola udelená Kongresu, aby sa zaviedlo a uchovalo jednotné a stabilné meradlo hodnoty a zabezpečil jednotný peňažný systém pre všetky transakcie v Spojených štátoch, či už verejné alebo súkromné. Spoločne s právomocou vydávať peniaze, Kongres má súbežne právomoc obmedzovať obeh peňazí, ktoré nie sú vydané v rámci jeho právomoci, aby ochránil a zachoval menu v súlade s Ústavou a pre dobro všetkých obyvateľov USA. Je teda porušením federálnych zákonov, ak jednotlivci ako von NotHaus alebo organizácie ako NORFED vytvárajú privátne mince alebo peňažné systémy, aby konkurovali oficiálnemu bežnému platidlu v Spojených štátoch.

Popritom: Samotný Kongres v minulosti urobil ohromný kus práce pri uchovávaní jednotného a stabilného meradla hodnoty, však? V rámci Federálneho rezervného systému vytvoreného v roku 1913, dolár stratil približne 95 percent svojej pôvodnej hodnoty. Kto sa teda previňuje proti Spojeným štátom?

Zákaz exkluzivity

Nie som odborníkom v oblasti práva a regulácie peňazí, ale vidím v tejto argumentácii nesprávny predpoklad. Hoci ústava dáva kongresu právomoc vydávať a regulovať peniaze, dáva mu aj v tomto aj exkluzívnu právomoc? V texte Ústavy o tom nie je zmienka. Takže odkiaľ berie Kongres právo na „obmedzovanie obehu peňazí, ktoré nie sú vydané v rámci jeho právomoci“? Pripomína to zásah vlády proti Lysanderovi Spoonerovi, ktorý si dovolil vláde nielen konkurovať v poskytovaní pošty a doručovacích služieb, ale aj robiť to lepšie.

Prinajhoršom sa von NotHaus dopustil previnenia, v ktorom nie je žiadna obeť, a to tým, že porušil ustanovenie, ktoré nie je v súlade s prirodzeným zákonom o živote, slobode a vlastníctve. Nezabúdajme: lex injusta non est lex – nespravodlivý zákon nie je zákon. Alebo ako Spooner napísal vo svojom liste Groverovi Clevelandovi z roku 1886:

Ak [legislatíva] zakáže niekomu vykonať nejakú činnosť, ktorú by mu spravodlivosť dovoľovala, sú to neoprávnené zásahy do jeho prirodzených a oprávnených slobôd. Nech sú tieto zákazy vnímané akokoľvek, dôsledky sú núdza a bieda v dôsledku autority a donútenia.   Sú to všetko nevyhnutne buď nehanebné, zámerné a zločinné demonštrácie moci tyranov, zlodejov a zabijakov alebo nezmyselná práca nevedomých a bezmyšlienkovitých ľudí, ktorí buď nevedia, alebo si neuvedomujú čo robia. 

Jednoducho povedané, Bernard von NotHaus je obeťou štátneho utláčania. Ostáva dúfať, že bude zbavený obvinení a zostane na slobode. Určite by som sa cítil bezpečnejšie ak by von Nothaus naďalej robil to, čo robil, než ako keď bude Ben Bernanke robiť naďalej, čo robil doteraz.


Původní článek naleznete zde.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed