Mises.cz

Mises.cz

Ohrožuje Covid-19 právo nosit zbraň? Je to 50:50.

Posílení lokálních jurisdikcí není jen otázkou ochrany svobod, ale také budování silných institucí, které jsou připraveny blokovat nevyhnutelné uzurpace moci přicházející shora.

Jestliže nás historie něco naučila, tak to, že krize je živou vodou pro státní rozmach. Příběh kolem coronaviru ukazuje na obrovské zdroje moci, které se volení úředníci snaží uchvátit, zatímco běžní Američané musí ve svém každodenním životě dělat výrazné změny kvůli státem vynuceným odstávkám po celé zemi. Některé z pokusů o narušení individuálních práv přesahují i do dalších aktivit, které nemají naprosto žádnou souvislost s veřejným zdravím. Vezměme si například právo nosit zbraně.

Na federální úrovni politici záludně představili „gun violence prevention and community safety act of 2020“. Zákon, který by nařídil několik zbraňových restrikcí, jako je federální licence pro zbraně a střelivo, povinné všeobecné dokazování původu, zákaz takzvaných „útočných pušek“ a zákaz zásobníků běžné kapacity.

Jinými slovy se jedná o typický seznam kroků k odzbrojení civilistů, které si mnoho federálních úředníků přeje. Vzhledem k rozdělení současného kongresu tento zákon pravděpodobně neprojde. Nicméně, jeho představení ukazuje na oportunistickou povahu politiků během mimořádných okolností - ať už skutečných, nebo vymyšlených.

Když se podíváme na americkou historii, tak žádná z těchto politických machinací není nová. Často se zapomíná, že většina základních amerických zbraňových restrikcí byla uzákoněna během éry, kdy se překrývala Velká hospodářská krize a prohibice. Toto období bylo smrští společenských problémů - zejména častého organizovaného zločinu a ekonomiky v troskách.

Historické knihy se vyhýbají skutečnosti, že obě tyto nepříjemné okolnosti třicátých let byly výsledkem špatné státní politiky. Prohibice alkoholu podnítila organizovaný zločin a úvěrová expanze centrální banky vedla k nechvalně známému zhroucení akciového trhu v roce 1929. Následné ekonomické intervence Hooverovy a Rooseveltovy vlády bránily včasnému zotavení.

K jejich dobru je třeba přičíst, že politici ukončili absurdní prohibici schválením dvacátého prvního dodatku ústavy v roce 1933. Nicméně, většina závažných kroků, jako je zavedení social security act a national firearms act z roku 1934, je i nadále v platnosti. Později bylo vidět, jak se na ně staví další federální zákony o zbraních, a to až příliš předvídatelným způsobem.

Efekt západky, který Robert Higgs výstižně popsal, díky kterému se státní moc rozšířená během stavu nouze jen zřídkakdy vrátí na původní úroveň, je základem americké politiky od konce 19. století. Vzhledem k předchozím epizodám americké historie během minulého století vypadá současná pandemie coronaviru jako úrodná půda pro další případy efektu západky.

Pokusy zneužít tuto krizi jako odrazový můstek pro narušení práva nosit zbraň překvapivě nebyly tak efektivní. Federální vláda ukázala nejen překvapivou míru zdrženlivosti, ale také na konci března vyhlásila obchody se zbraněmi za „klíčové“ podniky. Naproti tomu rozličné státní zákonodárné orgány a obce vesele přidaly obchody se zbraněmi k ostatním „nepodstatným“ podnikům v rámci jejich odstávkových opatřeních. Nic nevyjádří „rovnost“ tak, jako uvalit stejnou bídu srkz vládní nařízení na všechny.

Jakmile narůstají počty zemřelých, tak se politika stává záležitostí toho, kdo může překonat ostatní, pokud jde o demagogii. Starostka města Champaign v Illinois Deborah Frank Feinen využila minulý měsíc této příležitosti k zákazu prodeje alkoholu a zbraní. Starostka New Orleans LaToya Cantrell se vydala v jejích stopách zákazem prodeje a přepravy střelných zbraní ve městě. Na státní úrovni pak guvernér Gavin Newsom schválil celostátní vyhlášku „stay-at-home“ pro Kalifornii, která nezařadila obchody se zbraněmi mezi „klíčové“ podniky. Dokonce i politicky středový stát jako Pensylvánie zpočátku zavřel obchody se zbraněmi na celostátní úrovni. Poněkud náhodná hříčka osudu, tlak společnosti a soudné jednání federální vlády dokázalo přinutit několik států a obcí obrátit. Svobodně smýšlející zástupci státu v Pensylvánii požádali s úspěchem guvernéra Toma Wolfa, aby zprostil maloobchodníky se zbraněmi celoplošného uzavření, zatímco Wake Country v Severní Karolíně se rozhodlo přestat brát obchody se zbraněmi jako nepodstatné.

Ačkoli pesimismus je často odůvodněný, díky téměř předvídatelné povaze státu zvětšujícího se pod jakoukoliv vládou, současná pandemie koronaviru nabízí také povzbudivý výhled - více američanů se ozbrojuje.

V nejistých časech spěchalo mnoho nových majitelů zbraní k jejich prodejcům si pořídit prostředek na ochranu sebe a svých blízkých. V tomto případě i jinak politicky rezervovaní jednotlivci vidí z první ruky, jak přísný je současný systém kontroly zbraní, zejména systém federální prověrky. Proces nákupu zbraně v Americe není tak jednoduchý, jak líčí mnoho televizních odborníků. National Instant Criminal Background System (NICS) přesto zaznamenal rekordní počet prověrek. Američané mají stále potřebu vlastnictví vlastní zbraně i navzdory strašení médii a létům sociálního inženýrství na státních školách.

Američané mají nyní štěstí, že si jejich současná vláda zachovala jistou zdrženlivost. Ale v budoucnu to tak být nemusí. Politika je častokrát jen hod mincí: veřejnost zadržuje dech a čeká, jak dopadne. Mince nakonec padne na špatnou stranu a na civilisty opět dopadne státní tyranie. Musíme ukončit tuto nebezpečnou hru, abychom se vyhnuli despotickému osudu. Je to příliš, žádat naše vůdce, aby přemýšleli nad rámec svého funkčního období?

Krátké časové horizonty masové demokracie podněcují impulzivní tvorbu různých nesmyslných politik. Běžní Američané se mohou pojistit alespoň tím, že neposkytnou případným tyranům ještě další nástroje moci, pokud by se k ní takoví tyrani dostali. Pro Američany, kteří si cení práva nosit zbraň, je v současné době nejbezpečnější vsadit na přijetí výzvy zavedení radikální decentralizace státní správy. Posílení lokálních jurisdikcí není jen otázkou ochrany svobod, ale také budování silných institucí, které jsou připraveny blokovat nevyhnutelné uzurpace moci přicházející shora.

Jak se říká, štěstí přeje připraveným.

 


Původní článek Gun Control: Americans Have Been Lucky during the COVID-19 Panic, but It's Still a Toss-Up od autora José Niño, který je dostupný na Mises.org, přeložil Vojtěch Kalina.


https://mises.org/wire/gun-control-americans-have-been-lucky-during-covid-19-panic-its-still-toss

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed