Mises.cz

Mises.cz

Pět kroků, jak vyřešit dluhy Řecka

Přes zprávy v tisku, neexistují žádné evropské mechanismy, jak donutit Řecko vystoupit z eurozóny. Řecko bude muset být tím, kdo se rozhodne odejít.

[Původně vyšlo na mises.org]

Rozhodnutí ECB o omezení likvidity pro řecké banky byl další hřebík do rakve eura a zvěsti o "Grexitu" způsobily zrychlení výběru hotovosti z řeckých bank. Od konce listopadu 2014 bylo vybráno z řeckých bank přes 25 miliard eur. Ale je tu problém. Pokud trend bude pokračovat, tak řecké banky s částečnými rezervami nebudou mít finanční prostředky na pokrytí všech výběrů. Podíl nesplácených bankovních úvěrů v Řecku se blíží k 40 procentům a banky drží velké množství vysoce rizikových řeckých vládních dluhopisů.

Přes zprávy v tisku, neexistují žádné evropské mechanismy, jak donutit Řecko vystoupit z eurozóny. Řecko bude muset být tím, kdo se rozhodne odejít. Takže teď, Evropa bude i nadále předstírat, že se dluhy splatí a Řecko bude i nadále předstírat, že provádí důležité strukturální reformy.

Současné převládající přesvědčení je, že run na banky by donutil Řecko vrátit k drachmě. I když je to možné, není to předem dané. I když Řecko zbankrotuje, ještě stále velký podíl dluhu by pravděpodobně zůstal v eurech.

Takže co může Řecko dělat?

Krok první: Bankrot

Řecko by mělo odepsat tolik dluhu, kolik je jen možné. Neexistuje žádný přínos polovičatých řešení s EU. Řecká vláda v současné době vytváří primární přebytek (nebo je velmi blízko k tomu), takže nejsou potřeba finanční prostředky EU na pokrytí řeckých vládních výdajů. Nicméně, řecké banky nemají dostatečné finanční prostředky na úhradu výběrů (a tím zabránit runu na banky) poté co Evropská centrální banka (ECB) a Evropská unie je odřízla od finančních prostředků.

Řecko by mohlo zavést kapitálové kontroly a odepsání části bankovních vkladů (bail-in), ale většina vkladů jsou od Řeků, jejichž průměrný měsíční příjem je nižší než 780 eur za měsíc, a tito lidé jsou základem popularity nové vlády. V roce 2013 kyperská vláda rychle ustoupila od svého vlastního pokusu o bail-in malých vkladů, jakmile tímto opatřením vyvolala hněv mezi obyvateli.

Druhý krok: Zavedení skutečné šetrnosti

Pokud chce přežít politicky, musí nová vláda najít způsob, jak splnit tuto zvláštní potřebu financování.

Chce-li najít finanční prostředky s cílem uspokojit rostoucí výběry z řeckých bank, řecká vláda může drasticky snížit nadměrné vládní platy snížením platů přes 1500 eur za měsíc o 50 procent.

Například, zaměstnanec řeckého parlamentu v roce 2011 obdržel v průměru 3000 eur čistého za měsíc, a to nepočítáme bonusy a příspěvky nad rámec této mzdy. Podle rozpočtu Národního shromáždění 15. a 16. platy těchto zaměstnanců v roce 2011 stály daňové poplatníky 16,9 mld. €. Politicky řečeno, socialistická vláda by mohla snadno přijít s takovýmto opatřením.

Třetí krok: Implementace skutečného volného bankovního trhu

Současné podíly řecké vlády v bankách by měly být prodány a Řecko by pak mělo jasně rozlišovat mezi skutečnými depozitními institucemi a úvěrovými bankami.

Depozitní banky by měly fungovat podobným způsobem jako sklady, kde jsou zákazníkům účtované poplatky za ukládání předmětů jako je nábytek, lodě, oblečení, knihy, atd. Pokusy půjčovat peníze těmito institucemi by měly být vnímány jako druh podvodu.

Nicméně úvěrové banky se 100 procenty vlastního kapitálu by měly zůstat k dispozici a otevřít se konkurenci. Zákazníci by měli mít na paměti, že dávat peníze do úvěrových bank by bylo jako investovat peníze do akciového trhu. Víte, že riskujete ztrátu všechno. Tyto banky nebo investiční fondy by bylo podnikání jako každé jiné a toto odvětví nebude potřebovat žádnou další speciální regulaci, než je regulace výrobců bramborových lupínků.

Čtvrtý krok: Institut měnové soutěže

Řecko by pak mělo zvážit opuštění eura a napodobit Švýcarsko v tom, jak řídí svůj vztah mezi švýcarským frankem a eurem.

Na rozdíl od Švýcarska však finančně nezávislé Řecko by mělo nechat vedle sebe fungovat jako zákonné platidlo novou drachmu a euro. Řekové by měli prospěch z konkurenčních měn. Přesto vládní příjmy a platby by se měly uskutečnit už ne v eurech, ale v nových drachmách. Toto by bylo nutné, aby řecká vláda přerušila přímou provázanost s ECB.

Pátý krok: Navázání nové drachmy na zlato

Zlato má mnoho nevýhod, ale jeho primární výhoda spočívá v tom, že omezuje současné i budoucí vlády v používání tiskových strojů k financování vládních výdajů. Poté, co by se přerušilo svázání s eurem, Řecko by mělo navázat svou novou měnu na zlato. I přesto, že Řecko nemá žádné významné zlaté rezervy, může následovat příkladu Německa v roce 1923, kdy zbankrotované Německo se pomalu vrátilo ke zlatému standardu tím, že nejprve navázalo své peníze na nezlaté komodity (tj, žitný chléb v německém případě).

Zavedením skutečně úsporných opatření a osvobození bankovního sektoru od eura a EU by se Řecko mohlo v relativně krátkém čase transformovat z odstrašujícího příkladu k příkladu hodného následování. S takovou finanční strukturou by Řecko mohlo mít prospěch z dlouhodobé finanční a hospodářské stability. To by přinutilo Řecko udělat nejdříve těžká rozhodnutí, čímž by se zabránilo pozdějším problémům.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed