Mises.cz

Mises.cz

Případ Algera Hisse (16. díl - Úvodní slovo)

Dámy a pánové porotci. Jsme rádi, že jsme se ocitli na tomto místě. Dny televizních senzací a propagandy, která obklopovala počátky tohoto případu, jsou konečně sečteny! Jsme zde – v místě uvážlivého, opatrného a poctivého soudního výkonu spravedlnosti.

Úvodní slovo žalobce Murphyho porotě trvalo pouhých 23 minut a podle magazínu Time bylo tak málo dramatické jako čtení předpovědi počasí. Zde je ve zkrácené verzi:

„Vaše ctihodnosti, dámy a pánové porotci. Otázka, kterou jste byli povoláni rozhodnout je, jestli Alger Hiss lhal a jestli lhal záměrně.“ 

„Jak to budeme dokazovat? Lhaní samo o sobě, jak jistě víte, je duševní proces. Odehrává se uvnitř hlavy člověka. Musí být dokázáno jinými prostředky. Není možné pořídit jeho fotografii.“

„Předpokládejme, že se vaše dítě vrátí domů a bude vám tvrdit, že se vrátilo ze školy. Máte ale nějaké pochybnosti a rozhodnete se to tvrzení prošetřit. Zajdete tedy do školy, kde v třídní knize zjistíte, že vašemu dítěti byla zapsána absence. Poté potkáte souseda, který vám řekne, že vaše dítě toho dne viděl, jak jde místo do školy do kina. Odvážím se tvrdit, že na základě těchto důkazů byste došli k závěru, že vám vaše dítě lhalo. A přesně to učiníme i v našem případě.“

„Posadíme pana Chamberse na lavici svědků. On nám popíše, jak mu zde obžalovaný v letech 1937 a 1938, při porušení své přísežné povinnosti, předával tajné a důvěrné dokumenty, navzdory tomu, že si musel být vědom, že Chambers nemá oprávnění je vidět. Předával mu je systematicky a ve velkém objemu. Všechny tyto dokumenty byly tajné. Jeden z nich je dokonce tak tajný, že ani dnes nemůže soudce dovolit, aby vám byl ukázán.“

„Předvoláme svědka z ministerstva zahraničí, který vám potvrdí, že dokumenty, které předložil pan Chambers, jsou identické s dokumenty ve složkách ministerstva zahraničí. A přísně důvěrné.“

„Chci, abyste se na svědectví pana Chamberse plně soustředili. Pozorujte ho, jak se bude chovat na lavici svědků. Sledujte barvu jeho tváře a pohyb jeho úst. Protože pokud neuvěříte panu Chambersovi, tak podle federálních pravidel nemáme žádný případ. Sledujte tedy pana Chamberse. Položte si otázku, jaký motiv by měl lhát? Troufnu si říci, že budete přesvědčení stejně jako já, že mluví pravdu. A to, co pan Hiss řekl velké porotě, byly lži. Děkuji.“         

Obhájce Lloyd Paul Stryker, člověk v kontrastu k Murphymu menší podsadité postavy, předstoupil nyní před porotu a mluvil celou hodinu. Mluvil bez poznámek, zato za pomoci širokých teatrálních gest a herecky dokonale zvládnuté práce s hlasem.

„Dámy a pánové porotci. Jsme rádi, že jsme se ocitli na tomto místě. Dny televizních senzací a propagandy, která obklopovala počátky tohoto případu, jsou konečně sečteny! Jsme zde – v místě uvážlivého, opatrného a poctivého soudního výkonu spravedlnosti.“

„Pan Murphy řekl, že pokud neuvěříte panu Chambersovi, tak vláda nemá žádný případ. Myslím, že to je poctivé shrnutí naší situace. Musíte uvážit kdo je pan Chambers a také kdo je pan Hiss. Stejně jako v případě, kdy by někdo obvinil vaše dítě musíte zvážit osobu obviňujícího a vaše milované dítko.“

„Kdo je obviněný? Jaký je jeho život? Co v něm dokázal? Alger Hiss se narodil v Marylandu a byl vzdělán na Baltimorských školách. Navštěvoval John Hopkins University, jedno ze slavných center vzdělanosti v naší zemi. Alger Hiss vystudoval tuto školu s těmi nejlepšími výsledky a akademickými poctami. Získal si důvěru a příznivé mínění o své osobě od všech, kteří ho poznali již v této rané fázi svého života. Poté pokračoval na Harward Law School, tu nejvěhlasnější univerzitu v naší zemi. Jeho akademické výsledky a jeho chování byly takové, že byl vybrán jako člen výboru Harward Law Review.“

„Existovala pozice, kterou každý rok dostal jeden z mladých pánů, který vynikal nejen akademickými výsledky, ale charakterem. To byla stáž u soudce Olivera Wendella Holmese. Z pěti či šesti stovek uchazečů právě Aleger Hiss byl vybrán na tuto pozici. V této pozici mu byla svěřena tajemství, jejichž odhalení by mohlo znamenat obrovskou pohromu pro ty nejvýše postavené nebo i pro samotný Nejvyšší soud. Alger Hiss byl dost dobrý pro Olivera Wendella Holmese a pokud na to dojde, tak k mnoha váženým svědkům, kteří budou vypovídat o charakteru obviněného, povolám i stín tohoto titána Nejvyššího soudu.“

„Alger Hiss se těšil důvěře předních právníků Bostonu a New Yorku, úřadů New Dealu a poté si ho vybrala významná vyšetřovací komise Senátu, když mu bylo sotva třicet let! A poté úřad generálního advokáta Spojených států. Byl vážen na všech těchto pozicích a nikdo na něm nenalezl vadu. Důvěra v něj byla tak velká, že si ho všiml samotný prezident Spojených států!“

„Jak lidé žijí, takoví jsou. Podvod může procházet půl roku nebo rok, ale zde roky plynuly – Jalta s prezidentem Rooseveltem! Velká konference v San Franciscu! Zakládající listina OSN, která jednoho dne může být stejně ctěná, jako naše vlastní Ústava! Kdo byl vyvolen přivézt jí prezidentovi Spojených států? Byl to Alger Hiss.“

„Před mnoha lety velký filantrop z tohoto města, Andrew Carnegie, vyčlenil fondy a založil nadaci Endowment for International Peace. Prvním prezidentem vybraným pro tuto úžasnou filantropii byl jeden z největších státníků, kterého jsme měli, Elihu Root. Když zemřel tak velký gentleman tohoto města, univerzitní rektor Nicholas Murray Butler byl vybrán jako druhý prezident. A když povstala nutnost vybrat třetího prezidenta… to nejsou žádní hlupáci, ti z její správní rady. Hledali po celých Spojených státech, aby si vybrali toho nejlepšího kandidáta z celé Ameriky. Toho nejdůvěryhodnějšího kandidáta. A koho vybrali? Algera Hisse.“

„Ukáži vám život Algera Hisse jak vypadal ode dne svého narození až do této hodiny. I kdybych s ním kráčel údolím smrti, tak bych se nebál zlého, protože on je bez poskvrny. Tolik dámy a pánové k obviněnému.“

„Kdo ho obviňuje? Muž, který si dnes říká J. Whittaker Chambers. Zvyknul si představovat se falešnými jmény velmi brzy. Dokonce už před tím, než se přidal ke komunistické straně. Už jako teenager byl proradným tajnůstkářem. Ve věku, kdy Alger Hiss dával ten nejlepší možný příklad odpovědného občanství, tento člověk Chambers se stal členem komunistické strany. Vybral si účast v konspiraci, která se pokoušela jakýmikoliv prostředky o svržení vlády Spojených států. Organizaci, která věří, že dobré je špatné, že cokoliv, co je nám na naší zemi drahé, má být zničeno. Byl členem organizace, která byla připravena spáchat jakýkoliv zločin –  zde bude středem našeho zájmu – obzvláště lež! Lhaní!“

„Lhaní je jedním z hlavních principů skupiny spiklenců, ke kterým se tento člověk Chambers alias Adams alias Crosley alias Cantwell alias mnoho dalších jmen, rozhodl připojit. Stal se členem této proradné konspirační skupiny na celých dvanáct dlouhých let! Dvanáct dlouhých let byl tento člověk dobrovolným konspirátorem proti zemi, kterou milujete a kterou já miluji! Každá kůrka chleba, kterou během té doby pozřel, pochází od jeho komunistických spoluspiklenců.“

„Napsal ohavnou a zavrženíhodnou divadelní hru vysmívající se Ježíši Kristu, když byl na Columbia University. Byl propuštěn a jak se pak dostal zpátky? Lhaním!“

„Komunista, konspirátor, lupič, bez špetky cti v těle, bez jakékoliv důvěryhodnosti po dvanáct dlouhých let.“

„Když Chambers poprvé vyslovil své obvinění před HUACem, ucouvnul snad pan Hiss? Ne! Šel přímou cestou a popřel obvinění. A řekl Chambersovi – vyslovte ty věci tam, kde vás mohu žalovat. Chambers svá tvrzení zopakoval – nic o špionáži. To byl až pozdější výmysl.“

„Alger Hiss tedy podal žalobu. To je tradiční americká zvyklost a ta nejameričtější věc, kterou mohl udělat. Samozřejmě žádný člověk, který by byl vinen, by nepodal žalobu pro pomluvu.“

„Chambers poté, co se mu soud pro pomluvu sype na hlavu, poprvé přijde s tvrzením o špionáži. Kolik dřívějších příležitostí k tomu měl? Pod přísahou šestnáctkrát popřel špionáž!“ 

„Alger Hiss svědčil před velkou porotou a nikdy se neodvolal na pátý dodatek. Ne Alger Hiss. Byli to jeho právníci, kteří předali Chambersovy dokumenty autoritám. Byl to jeho právník, Edward McLean, kdo našel psací stroj. Alger Hiss říkal – já nemám co skrývat. A já se ptám – jednal by takto skutečný viník?“      

„Když se pan Hiss poprvé setkal s panem Chambersem, pokládal ho za bystrého a zajímavého vypravěče. Někoho jako Jack London. Pan Chambers má ten dar. Však ho uslyšíte. Je velmi schopným vypravěčem. Je spisovatel. Dramatický spisovatel. Alger Hiss se zajímal o člověka o kterém si myslel, že je další Jack London. Nikdo tam nebyl, aby ho varoval před Whittakerem Chambersem, tak, jako nyní já varuji vás.“

„V těch horkých krajinách na jihu, kde se ještě vyskytuje malomocenství, někdy na ulici můžete slyšet pokřik: Nečistý! Nečistý! když přichází malomocný. Dámy a pánové, já na vás volám: Nečistý! Nečistý! při příchodu morálního malomocného Chamberse!“

 


Na další díl seriálu se můžete těšit již za týden.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed