Mises.cz

Mises.cz

Proč jsou libertariáni tak posedlí americkým právem?

Ptal se mě jeden člen Svobodných v dobré víře, proč se pořád oháníme americkým právem, že přece žijeme v České republice. Ta otázka je zajímavá a odpověď na ni bohužel nejde shrnout do půlminutové odpovědi. Proto zkusím na tuto otázku odpovědět tímto článkem.

Ptal se mě jeden člen Svobodných v dobré víře, proč se pořád oháníme americkým právem, že přece žijeme v České republice. Ta otázka je zajímavá a odpověď na ni bohužel nejde shrnout do půlminutové odpovědi. Proto zkusím na tuto otázku odpovědět tímto článkem.

A na začátek jeden disclaimer: Možná nejde o libertariány obecně a je to jenom moje úchylka, např. mám často pocit, že lidi z amerického Mises Institutu jsou v lepším případě naprostí ignoranti, co se práva týče, v horším případě jeho aktivní odpůrci. Proč tedy já rád podpírám svoje argumenty odkazy na americké právo?

 

Common law

Na rozdíl od evropského práva, za jehož každým předpisem stojí nějaký moudrý úředník s razítkem, common law vyrostlo případ za případem jako korálový útes. Sousedi se hádají? Fajn, pokud už máme stejný případ, posoudíme ho stejně. Pokud jde o nový problém (např. soused na zahradě začne těžit – před několika sty lety nemožné), posoudíme ho podle obecných principů. Začtěte se do knihy Free Market Environmentalism. Odstavec za odstavcem v ní autoři ukazují, jak se dokázalo common law dobře vyrovnat s novými a novými ohroženími sousedského žití a životního prostředí v komunitě. Je to fascinující čtení.

 

Deklarace nezávislosti

Deklarace nezávislosti, napsaná Thomasem Jeffersonem, je slovy Davida Boaze nejlepší libertariánský text dějin. Každý člověk má nezcizitelné právo na život, svobodu a hledání vlastního štěstí. Principy, na kterých vznikly Spojené státy, jsou v Deklaraci nezávislosti vyjádřeny tak, že jsou pro každého liberála pohlazením na duši.

 

Ústava Spojených států

I americká ústava je z liberálního pohledu výborný dokument. Jsou tam věci, se kterými nesouhlasím? Samozřejmě – např. právo potlačit habeas corpus během války nebo pravomoc federace zřídit a provozovat poštu a samozřejmě otroctví (naštěstí zrušeno 13. dodatkem). Ale velkou výhodou americké ústavy jsou vyjmenované pravomoci. Federaci je tím dána pravomoc vykonávat pouze těchto 18 pravomocí, např. rušit cla, která mezi sebou zavedou jednotlivé státy, a už nic více. (Americké ústavní právo se bohužel vyvinulo tak, že dnes smí federální kongres přijmout prakticky cokoliv, nicméně úmyslem Jamese Madisona bylo federální vládu sešněrovat a nechat ji působit pouze ve vyjmenovaných oblastech.)

 

Bill of Rights

Prvních deset dodatků americké ústavy (a navíc 14. dodatek) jsou podle mě věci, které by měl každý liberál prosazovat do roztrhání těla. Jde o základní lidská práva. O práva, která – jak to viděli tvůrci ústavy a jak bylo několikrát potvrzeno Nejvyšším soudem – měli občané USA už před přijetím těchto dodatků. Ústava jim tato práva nedává, pouze uznává jejich existenci.

Věta za větou v Bill of Rights je jeden základní princip svobodné společnosti za druhým. Právo na svobodu slova (ano, i na svobodu říkat ohavné věci, i na svobodu vydávat peníze za šíření svého názoru, i na svobodu pálit vlajku), právo na svobodu vyznání a naopak zákaz, aby stát nějaké náboženství uznal za státní. Právo na držení a nošení zbraně. Právo na soukromí a právo na to nebýt buzerován policajtem, pokud ten k tomu nemá relevantní důvod. Právo na spravedlivý proces a rovnost před zákonem, právo na konfrontaci svědků, právo nesvědčit sám proti sobě, právo na souzení nestrannou porotou, právo na rychlý a veřejný proces, právo nemít vyvlastněn majetek (bohužel pro libertariány je toto právo v americké ústavě mírně omezeno) atd. atd. A jako třešnička na dortu: Ochraňována jsou i nevyjmenovaná práva.

V podstatě by stačilo, aby Svobodní vydali překlad těchto dodatků jako svůj program. Téměř všechno ostatní už vyplyne, obzvláště v kombinaci s vyjmenovanými pravomocemi v prvním článku ústavy.

 

Principy

Znamená to, že souhlasím(e) s každým rozsudkem amerického Nejvyššího soudu? To vůbec ne. Existují některá velmi špatná rozhodnutí prakticky u každého z výše zmíněných práv. Ale jde o principy – že vláda je omezená, občané mají práva, která jim nedává vláda, ale pouze je uznává (a to i nevyjmenovaná práva), že vláda a parlament nestojí nad soudní mocí, že pravidla nevymýšlejí úředníci s razítkem, ale rodí se ze skutečného sporu živých lidí. A tyto principy jsou výborné.

Nadto poskytuje i dnešní vytunelovaný Bill of Rights svým občanům mnohem větší práva než právo v ČR. V ČR neexistuje právo na hate speech, dokonce ani právo na pečení buchet nebo lepení samolepek. V ČR neexistuje nic jako právo na rychlý proces (když prezident implementoval toto právo svojí amnestií, málem byl upálen). V ČR neexistuje nic jako právo na to nebýt buzerován policajtem. Myšlenka, že federace (EU) by měla pouze rušit vnitřní obchodní překážky, a ne harmonizovat každou vinětu na každém zboží, připadá spoustě lidí jako od Putina (wtf?).

A právě kvůli těmto principům svobodné společnosti se často hodí argumentovat americkým právem. Pokud souhlasíme s prvotním principem, poskytuje nám americké právo spoustu argumentů, kterými tento princip můžeme efektivně obhajovat.

 

Zdroj: http://mmister.com/proc-jsou-libertariani-tak-posedli-americkym-pravem/

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed