Mises.cz

Mises.cz

Reforma programu pro zahraniční pracovníky – méně hudby pro Kanaďany

„Kvalifikovaní Kanaďané, včetně nových Kanaďanů, by měli mít první místo při obsazování dostupných pracovních pozic,“ prohlásil ministr občanství, imigrace a multikulturalismu Chris Alexander.

[Pro mises.cz napsal Martin Hrabal]

Dne 7. srpna tohoto roku oznámil kanadský ministr zaměstnanosti a sociálního rozvoje Jason Kenney další reformu Programu pro dočasné zahraniční pracovníky (Temporary Foreign Worker Program (TFWP). Reforma vychází z vládního ekonomického plánu a jeho prioritou je zaměstnanost, ekonomický růst a dlouhodobá prosperita. Nové ustanovení má jednak napomoci zaměstnat na prvním místě nezaměstnané Kanaďany, jednak přenést náklady na zpracování žádostí na žadatele ze zahraničí. „Kvalifikovaní Kanaďané, včetně nových Kanaďanů, by měli mít první místo při obsazování dostupných pracovních pozic,“ prohlásil ministr občanství, imigrace a multikulturalismu Chris Alexander. [1]

Reforma zahrnuje mimo jiné ustanovení poplatku 275 dolarů za každou dočasnou pracovní pozici obsazenou zahraničním pracovníkem, o kterou zaměstnavatel žádá skrze tzv. Labor Market Opinion (LMO) [2]. To má přenést náklady za zpracování požadavku z daňového poplatníka, který platí často i zbytečně vynaložené úkony (až 60 % kladných LMO za rok 2012 nebylo využito).

Jak bylo naznačeno, má se jednat o podpoření domácích pracovníků. Čtenář znalý základních ekonomických principů zajisté už nyní odhalil klasický případ protekcionismu, kdy se „ochraňuje“ domácí výrobu před zahraničním dovozem (ať už v podobě dovozu zboží nebo pracovní síly). Podnikatel ale poptává specifickou pracovní sílu ve vztahu k produktu, který chce nabízet spotřebitelům na trhu. Tato pracovní síla je ohodnocena dle svého příspěvku k tomuto produktu. Cena práce je tedy odvozená od ceny produktu, je určená tzv. mezní produktivitou. Pokud tedy zaměstnavatel usoudí, že nabídka práce v regionu neodpovídá jeho požadavkům, hledá pochopitelně i v zahraničí. Tak jako v případě jiných ekonomických statků a faktorů i v případě práce platí, že nakupujeme ty nejlevnější a zároveň umožňující dosažení našeho cíle.

Důsledky jsou pak zřejmé. Skrze poplatky za LMO už to není podnikatel, kdo je konečným arbitrem rozhodujícím o tom, koho může či nemůže zaměstnat. Domácí pracovní síla je částečně izolována od zahraniční konkurence (analogicky jako v případě cel na zboží). V důsledku to vůbec nemusí znamenat vyšší zaměstnanost, ekonomický růst a dlouhodobou prosperitu. Ekonom, který se nezaměřuje pouze na makroukazatele, ale který vnímá procesy konkurenčního výběru a který vidí i efekty, které „nejsou vidět“, je k takovým opatřením skeptický. Omezení konkurence v oblasti práce může mít za následek zvýšení cen produkce a následnou nekonkurenceschopnost. Podnikatelé buď zaměstnají méně pracovníků (což se negativně projeví v ukazatelích nezaměstnanosti) nebo zvýší ceny produkce. V tom případě si pak spotřebitelé koupí méně zboží.

Avšak záměrem tohoto článku není analyzovat kanadský trh práce a tamní protekcionismus. Narazil jsem totiž na důsledek, který pravděpodobně neočekával nikdo a který povede k výraznému omezení kulturních akcí. Jak píše Calgary Herald [3], nová pravidla zdvojnásobí až zčtyřnásobí náklady na dovoz zahraničních interpretů do místních barů, kaváren apod. Zmíněných 275 dolarů bude totiž nutné zaplatit za každého muzikanta i jejich doprovod. Přičemž stále funguje předchozí ustanovení, kdy se platilo 150 dolarů za povolení pro každého žadatele. Existují výjimky v případě několikanásobného turné, festivalů či velkých koncertních hal. Postihnou však právě malé a střední akce, které nebudou mít peníze na zaplacení poplatků. K nákladům na propagaci, techniku, pronájem a zaplacení kapely je tak dodatečně přidáno až 1700 dolarů, které učiní takovou akci nerentabilní. Např. norská kapela Keep of Kalessin se vyjádřila, že za těchto podmínek nebude moci svým kanadským fanouškům uspořádat žádné představení. [4]

Jak už to v době internetu bývá, odpovědi na sebe nedají dlouho čekat. Jednou z nich je i petice za změnu reformy [5]. Jinak hrozí, že kanadští fanoušci nebudou vídat své oblíbené interprety napříč žánry, kteří se zatím neprosadili do velkých hal a televizních a rádiových vysílání. Jedna z částí kulturní scény tak může být zcela potlačena.

Shrnuto podtrženo, státní zásah do fungování trhu má vždy mnoho vedlejších a často nečekaných efektů, které v konečném důsledku poškodí spotřebitele. Ať už se jedná o cla, minimální příjmy, tarify dovozu aj., taková opatření neumenší vzácnost ekonomických statků. Naopak dojde k zpřetrhání vazeb v dlouho budovaných necentralizovaných tržních systémech. Vítězí byrokracie a několik málo privilegovaných. Nikdy však spotřebitel.


[1] Viz web kanadské vlády http://news.gc.ca/web/article-eng.do?crtr.sj1D=&crtr.mnthndVl=1&mthd=advSrch&crtr.dpt1D=420&nid=762059&crtr.lc1D=&crtr.tp1D=1&crtr.yrStrtVl=2008&crtr.kw=&crtr.dyStrtVl=26&crtr.aud1D=&crtr.mnthStrtVl=2&crtr.page=3&crtr.yrndVl=2015&crtr.dyndVl=4
[2] Za každého zaměstnance ze zahraničí musí zaměstnavatel podat žádost v podobě LMO na Kanadské centrum služeb (Service Canada Centre). Úřad následně posuzuje, zda je potřebné danou pozici obsadit zahraničním pracovníkem, nebo zda ji nemůže zastat některý nezaměstnaný Kanaďan. Viz http://www.cic.gc.ca/english/work/employers/lmo-basics.asp
[3] Viz http://www.calgaryherald.com/entertainment/fees+international+touring+musicians+threaten+smaller/8842759/story.html
[4] Vyjádření lze nalézt na facebooku kapely.
[5] Petici lze nalézt zde: https://www.change.org/en-CA/petitions/canadian-government-don-t-ruin-live-music-with-425-00-charge-per-international-artist-per-performance-in-canada

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed