Mises.cz

Mises.cz

Rothbardovský svět online aukcí

V našem světě intervencionistických zákonů a regulací jsem nalezl Rothbardovský ostrov, abych tak řekl, místo, kde etika svobody žije.

V našem světě intervencionistických zákonů a regulací jsem nalezl Rothbardovský ostrov, abych tak řekl, místo, kde etika svobody žije.[1]

Mým ostrovem je web online aukce. Jelikož je tato stránka podobná zástupům dalších aukčních stránek, udělám pouze krátké shrnutí pravidel webu: Prodejci nabízejí předměty k prodeji či do aukce. Prodejce může nastavit prodejní cenu pro zboží, které se má prodávat. Nebo startovací cenu, minimální prodejní cenu, nebo cenu, za kterou může být položka okamžitě prodána u zboží, které jde do aukce. Potenciální kupující pak předmět koupí nebo na něj učiní příhoz.

Tato stránka, GunBroker.com, poskytuje několik služeb. Prodejcům nabízí různé nástroje, jako jsou barevné fonty, lepší umístění ve vyhledávání a další prostředky jak zlepšit viditelnost položky. Stránka také umožňuje kupujícím a prodávajícím zanechat feedback a ohodnotit se navzájem po provedení transakce. Stránka dále umožňuje kupujícím stáhnout příhoz a poskytuje ochranu v případě podvodu. Prodejce za tyto služby platí skrz poplatky jak před tak po skončení aukce.

Jednoduché.

Postupně jsem začal vnímat tuto stránku jako příklad Rothbardovského světa – nikoliv perfektní příklad, ale přesto příklad, který ukazuje možnosti světa bez státu.

Trh

Tento trh – webová stránka – je vlastněna jedincem nebo několika jedinci. Není vlastněna státem. Podstatné je, že na tomto trhu není žádný stát. Vlastnická práva trhu jsou chráněna samotnou stránkou. Stránka ověřuje identitu těch, kterým dovoluje se účastnit obchodu a vyloučí ty, kteří porušují pravidla. Není zde žádný nesmysl o tom, že trh je takzvané místo veřejného „uspokojení“ – jako by práva k majetku byla držena společností místo jedince.

Pokud tento trh porušuje nebo neposkytuje vytoužené uspokojení potřeb, můžou se jeho účastníci obrátit na jiné aukční weby, které touží po jejich zapojení se.

Všichni účastníci, včetně těch, kteří stránku vlastní, mohou volně směňovat. Nemají žádné právo na směnu, ale přesto mohou volně směňovat. Toto je důležité: kupující a prodávající nemohou násilně nutit stránku nebo jiné kupující a prodávající, aby s nimi směňovali. Volná směna nevyžaduje, aby se směna objevovala mezi stranami, které směňovat nechtějí. Pokud jsou potenciální prodejce a potenciální kupující na stránkách zabanováni, pak je jejich východiskem jít jinam.

Smlouvy nejsou vynutitelné

Jedna věc je přihodit (řekněme) 300 dolarů na nějaký předmět. Něco jiného ale je zaplatit za daný předmět skutečně 300 dolarů. Jednou jsem udělal při přihazování chybu – v televizi běžel Super Bowl a já jsem se nesoustředil. Špatně jsem napsal desetinou čárku a přihodil jsem 300 dolarů místo zamýšlených 30 dolarů. Okamžitě jsem na svoji chybu upozornil prodejce. Nebyl šťastný, nicméně nemohl dělat nic jiného, než nechat na webu odstranit můj příhoz.

Ano, smluvně (na základě potvrzující stránky) jsem souhlasil zaplatit zadanou částku. Ale prodávající nemohl dělat nic jiného než mě nechat zablokovat na stránce pro svoje budoucí aukce (což udělal). Nemohl mě donutit zaplatit. 

I kdyby příhoz nebyl chybný a i kdybych tímto příhozem vyhrál aukci, prodejce by stejně neměl prostředky, jak ode mě peníze vybrat. A v Rothbardovském světě by takové prostředky neměly existovat. Zatímco nesplnění smluvních dohod je rozhodně proti dobré morálce, nemělo by být trestné, pokud nedošlo ke krádeži či nějakým nákladům.

Ochranné služby

Stránka chrání nakupujícího před podvodem, nic víc. Tato ochrana je zahrnuta v poplatku, který platí prodávající. Je důležité poznamenat, že tato ochrana negarantuje prodejci uspokojení jeho tužeb – ochrana znamená pouze to, že zakoupené zboží bude odpovídat obrázku a popisu u dané položky na aukci. Pokud dochází k problémům při výměně (zboží za peníze), jsou prodávající a nakupující pobízeni, aby tyto problémy vyřešili sami. Stránka neposkytuje zprostředkovatelské služby. Pouze chrání před podvodem.

Stránka zabanuje všechny ty, kteří se nepodrobí jejím pravidlům dobrého aukčního chování. A stránka může arbitrárně zabanovat kohokoliv mrknutím okna – taková je výhoda soukromého vlastnictví. Nicméně stránka nesleduje trh a nehledá přestupky, aby si zajistila příjem z pokut. Přestupky proti pravidlům musí být nahlášeny jinými uživateli, předtím než ze strany webu dojde k nějaké akci.

Nevlastníte svoji reputaci

Stránka si o prodávajících a kupujících ověřuje určité informace. Každý si zaplatí minimální poplatek, aby mohla být ověřena jeho totožnost přes autorizaci kreditní karty. Nakupující a prodávající jsou na trhu známi pouze pod pseudonymem a příslušnou reputací. Samozřejmě prodávající a vítěz aukce si musí navzájem sdělit identitu, aby mohli dokončit směnu. Nicméně předtím a potom (z větší části) je identita účastníků trhu skrytá.

Takže já můžu být na webu znám jako AustroAnarchoMan A+ (10), což znamená, že moje průměrné skóre je A+ za 10 aukcí, které jsem vyhrál. Nakupující hodnotí prodávajícího a prodávající hodnotí nakupujícího. A jak prodávající tak nakupující mohou komentovat jeden druhého, stejně tak jako veřejně reagovat na komentáře a hodnocení, které ostatní zanechali.

Ale není nic, co by bránilo nakupujícímu A falešně nebo „pomstychtivě“ ohodnotit prodávajícího B. B může reagovat na vaše hodnocení. Nicméně i tak mohou hodnocení všichni veřejně vidět. Koncept pomluvy neexistuje, ani by neměl.

Něčí dojem ze mě vlastní on sám. To nejlepší, co mohu udělat, je argumentovat na svoji obranu a nechat účastníky trhu rozhodnout, zda se mnou chtějí směňovat nebo ne. Pokud je moje hodnocení příliš nízké, prodejce může vyloučit moje přihazování. A já mohu ignorovat jakéhokoliv prodejce, který má špatnou reputaci, podle toho, jak si to sám nadefinuji. Takže jsou všichni účastníci dostrkáváni k dobrému chování.

Mírová řešení 

Toto je pouze krátké prozkoumání rothbardovských aspektů online aukcí, ale závěr je vzrušující.

Vzhledem k nepřítomnosti státních intervencí je mainstreamový pohled takový, že daný trh by byl chaos s řadou podvodů a dalším špatným chováním. Ale pravý opak je skutečností. Řád vítězí a lidé dokážou navzájem vyřešit svoje problémy a nenásilně směňovat.


[1] Etika svobody zde existuje momentálně, vláda má možnost zničit tento ostrov tahem pera.

Původní článek naleznete zde.

Pozn překladatele: Téma internetových aukcí jsem chtěl již sám dlouho zpracovat. Nakonec se jako jednodušší varianta ukázala překlad tohoto článku :) Faktem ale zůstává, že obrovský objem zboží a peněz, který každodenně proteče přes online aukce ukazuje na nezměrné možnosti dobrovolné směny oproti směně vynucené.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed