Mises.cz

Mises.cz

Rozhovor s Josefem Tětkem o Ludwig von Mises Institutu

Rozhovor z května 2014 o začátcích, současnosti a směřování mises.cz

Přinášíme čtenářům první rozhovor s představitelem Ludwig von Mises Institutu, místopředsedou Josefem Tětkem. Rozhovor vedla Alena Bahushevich, studentka VŠE v Praze, v rámci svých studijních aktivit. Předmětem je současné a budoucí směřování LvMI.

Popište prosím krátce hlavní záměr Vaší instituce.
Hlavním záměrem našeho Ludwig von Mises Institutu je vzdělávání širší veřejnosti v oblasti liberalismu a rakouské školy ekonomie. Mimo to se úzce zaměřujeme na vzdělávání studentů tím, že pořádáme různé vzdělávací akce pro studenty. Dále publikujeme tištěné publikace a články na našem webu, což jsou naše hlavní nástroje k tomu, jak dosáhnout našeho cíle, kterým je ono vzdělávání veřejnosti a studentů.

Proč byl Mises Institut v České republice založen?
Byl založen proto, že jsme byli se zakladateli nespokojení s tím, jaká je zde ve společnosti atmosféra – kam se naše společnost ubírá, co se týče politiky a ekonomického povědomí. Také jsme byli nespokojení s tím, že Liberální institut, který do té doby zastával tuto vzdělávací funkci, začal skomírat a přestal být tak aktivní, a my jsme se rozhodli, že se ho pokusíme nahradit.

Právě jsem se chtěla zeptat – a částečně jste na to již odpověděl – zda se v době vzniku institutu jednalo o první podobnou organizaci. Ale jak vidím, navázali jste na Liberální institut – je to tak?
Je to tak, navázali jsme na Liberální institut, který vzniknul v podstatě hned s pádem předešlé fáze socialismu a odváděl dost dobrou práci v té době, kdy byl aktivní. Spoustu práce tam odvedl například pan profesor Šíma, který stál u překladu Lidského jednání od Ludwiga von Misese či Ekonomie státních zásahů od Murrayho Rothbarda, tedy dvou největších představitelů rakouské školy ekonomie a liberalismu. Kromě Liberálního institutu také působí pobočka zahraničního Students for Liberty a například také Reformy.cz. Takže nejsme sami.

Reformy.cz a Students for Liberty jsou tedy vaší hlavní konkurencí?
Neřekl bych, že jsou konkurencí, jsme spíše spojenci a snažíme se neházet si klacky pod nohy, protože máme stejné cíle. Za konkurenci bych spíše označil různé socialistické a mainstreamové think tanky jako jsou CESTA, IDEA nebo i třeba CERGE, kteří se vyžívají v monetaristické a keynesovské ekonomii a mají od liberalismu poměrně daleko.

V čem se v tomto případě Mises Institut liší od vašich spojenců a co nabízí jiného?
Nevím, jestli by se oni spojenci shodli na tom, co řeknu, ale myslím si, že my dovádíme myšlenky liberalismu až do důsledku. Zastáváme myšlenky libertarianismu a anarchokapitalismu, přičemž se v námi vydávaných článcích, publikacích a vzdělávacích seminářích snažíme dokázat, že stát je zbytečný naprosto ve všech oblastech a svoboda a dobrovolné seskupování je jedinou možností, jak zajistit, aby byli lidé na tomto světě šťastní. Někteří z našich spojenců jsou spíše minarchisty, mají tedy pro stát místo, ale velký kus cesty máme společný, a proto spolupracujeme, i když se ne ve všem shodneme.

V tomto případě je vaše odlišení spíše ideové. Jak se lišíte co do praktického působení?
Je pravda, že všichni jsme zaměřeni poněkud odlišně. Reformy.cz se věnují hodně praktické politice, Students for Liberty se zase zaměřují čistě na práci se studenty. My se snažíme o vzdělávání širší veřejnosti, vydávání publikací pro širší veřejnost, zároveň i na práci se studenty. Kromě toho se snažíme i jít odbornější cestou, abychom poskytovali studentům dobré podklady například pro psaní bakalářských a diplomových prací.

Vznik vašeho institutu sleduji od začátku – začínali jste jako blog a komunita okolo něj, jak to vypadá dnes? Zůstává Mises Institut převážně blogem, nebo jste pokročili?
Dá se říci, že zůstáváme pořád blogem s tím, že se snažíme rozkročit i do offline světa. To se projevuje zejména vydáváním co nejkvalitnějších tištěných publikací a pořádání Letní akademie pro studenty, přičemž minulá Letní akademie byla v tomto ohledu velice úspěšná a tento rok budeme pokračovat. I do budoucna počítáme s tím, že bychom se více zaměřili na pořádání seminářů než na psaní blogových článků. Zároveň i intenzivnější práci se studenty.

Je Letní akademie Mises Institutu jediná akce, kterou pořádáte?
Prozatím je to jediná vzdělávací akce, kterou pořádáme. Částečně spolupracujeme s CEVRO Institutem na jeho akcích, také pořádáme takové neformální setkání libertariánů, které probíhá čtvrtletně v prostorách CEVRO Institutu.

Kdo stojí za Mises Institutem, jakou máte organizační strukturu a jakou roli máte na starosti Vy?
Já osobně jsem místopředseda pro obchodní aktivity – mám na starosti e-shop a další obchodní aktivity, jako je objednávání odznáčků, triček a knih vydaných jinými institucemi. Co se týče našeho týmu, je nás celkem osm – čtyři lidé z toho tvoří užší výbor, který rozhoduje o směřování institutu, plus máme jednoho zaměstnance na částečný úvazek, který se stará o každodenní administrativu.

Je to Vaše hlavní činnost?
Moje ani nikoho z mých kolegů to hlavní činnost není. Je to spíše takový koníček a osobní poslání.

Vznikl český Mises Institut jako pobočka amerického Mises Institute, případně jste jím byli inspirováni? Jste s ním v kontaktu, sledujete jeho aktivity?
Určitě sledujeme americký Mises Institute, nejsme s ním však finančně ani organizačně spojení. Občas proběhne komunikace, především když od nich chceme přebrat publikaci a vytisknout si ji v české verzi. Je to určitě náš velký vzor, zároveň se ale snažíme jít cestou šitou na míru Čechům a středoevropské realitě.

Snažíte se inovovat, uvádět novinky do vaší činnosti?
Určitě se snažíme postupně zlepšovat (smích). Snažíme se formou článků reagovat na současné problémy – i když to možná není úplně, na co se ptáte. Snažíme se jít cestou přímého styku se studenty a zájemci pomocí pořádání vzdělávacích akcí. Snažíme se nebýt jenom online blogem. Jednou z inovací je také možnost platit v našem e-shopu elektronickou měnou Bitcoin.

Kdo je hlavním generátorem nápadů?
V podstatě je to každý ze členů. Pořádáme pravidelná setkání výboru, kde každý přijde občas s návrhem na zlepšení. Návrhy na setkáních probíráme, předseda je odsouhlasí či zamítne a poté danou inovaci zavedeme. Může se jednat například o změny v uspořádání webu, organizaci Letní akademie. Každý má ve výboru stejnou váhu slova, rozhodující slovo má předseda.

Můžete uvést nějaký příklad?
Asi nejlepší příklad bude právě Letní akademie, která ze začátku vznikla jako takové setkání přátel Mises Institutu a kterou jsme postupně přetavili v troufám si říct profesionální vzdělávací akci pro studenty, kteří nás vidí a slyší o nás poprvé, a přesto se nebojí jet na akci, která vypadá zajímavě a má zajímavé přednášející. To je asi náš dosavadní největší úspěch a největší příklad toho, jak jsme se dokázali vyvinout. Z akce pro přátele jsme udělali něco, co studenty skutečně osloví.

A co se vám moc nepovedlo?
V současnosti jsme v procesu vydávání publikace Frédérica Bastiata – významného francouzského ekonoma – a zatím se nám nepovedlo dotáhnout vydání do konce, už několikrát jsme odkládali termín vydání. Určitě to pro nás bude poučení do budoucna, jak přistupovat k vydávání dalších publikací. Ale zanedlouho kniha vyjde a vše bude zase dobré.

Takže nic tak zásadního?
V podstatě vše, co děláme, je velký úspěch – s ohledem na to, že vše děláme jako koníček ve volném čase a nemáme ani moc velké finanční prostředky na provoz Ludwig von Mises Institutu.

Jaký je zdroj financí na provoz?
Zdrojem veškerý našich financí jsou soukromí sponzoři, kterým bych tímto rád poděkoval. Máme pravidelné sponzory, kteří nám zasílají určitou částku každý měsíc, máme jednorázové sponzory, kteří sponzorovali Letní akademii a umožnili tak snížit poplatek, který hradí studenti. Máme také sponzory, kteří přispěli na vydání jednotlivých knih. Nepřijímáme žádné vládní dotace, nejsme daňoví příjemci; veškeré finance na náš provoz pocházejí ze soukromých zdrojů.

Co je pro vás největší výzvou?
Výzvou je po celou dobu existence Mises Institutu ze strany všech členů najít si na to dostatek času, protože všichni jsme studující, pracující a starající se o rodiny. Další výzvou je nacházet nové autory, kteří pro nás budou psát a překládat zajímavé texty. Konečně poslední výzvou, se kterou se musí vypořádat každá instituce tohoto druhu, je sehnat dostatek sponzorů. Vzhledem k tomu, že nepřijímáme žádné vládní dotace, musíme se spoléhat na soukromé zdroje, které chtějí vidět efektivní nakládání s financemi.

Jak pracujete na vypořádání se s těmito výzvami?
Snažíme se shánět nové autory, nové sponzory. Ve všem určitě ještě máme příležitost ke zlepšení.

Ještě bych se chtěla vrátit k Letní akademii, kterou jste uvedl jako váš největší úspěch. Můžete popsat, jak se akce vyvíjela?
Letní akademie, která se bude konat koncem srpna, je akcí pro studenty středních a vysokých škol. Je to třídenní akce, na které budou přednášet odborníci jako pan profesor Šíma, ekonom Lukáš Kovanda, analytik Jaroslav Brychta a další. Záměrem této akce je seznámit studenty s rakouskou školou ekonomie a politickou filosofií libertarianismu a prohloubit jejich zájem o tyto směry.

O kolikátou akci se jedná?
Jedná se o třetí Letní akademii s tím, že si myslíme, že bude zase o něco lepší než ta poslední.

A v čem byla ta poslední lepší než ta první?
Byla lepší v tom, že na základě předchozích zkušeností jsme dále upravovali vzdělávací program. Také někteří přednášející byli už podruhé a sami získávají zkušenosti, jak ke studentům přistupovat – zejména ti, kteří sami nepůsobí v akademické sféře. A sami získáváme zkušenost, jak obdobnou akci pořádat.

Učíte se tedy hlavně z vlastních zkušeností?
Učíme se z vlastních zkušeností a zároveň z akcí, které sami navštěvujeme. Například Dominik Stroukal, náš předseda, je doktorand, který jezdí po vzdělávacích akcích po celém světě a přináší množství kvalitních poznatků, jak tyto akce probíhají.

Jak vidíte budoucnost Mises Institutu za pět let?
Já vidím budoucnost Ludwig von Mises Institutu i všech našich spojenců poměrně světle, vzhledem k tomu, že ona atmosféra, ve které jsme začínali, se ještě prohloubí. Nevěřím tomu, že současné – jakkoli drobné – oživení v Evropě vydrží. Věřím tomu, že krize ještě přijde a bude ještě horší, než co bylo doposud. A s ní přijde i poptávka po odpovědích, co danou krizi způsobilo. A my ty odpovědi budeme mít.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed