Mises.cz

Mises.cz

Rozumějí ekonomové ekonomii?

Poznají ekonomové náklady obětované příležitosti?

Hacker: Humphrey to měl tušit a varovat mě.
Bernard: Nemyslím, že sir Humphrey rozumí ekonomice. Studoval klasickou filologii.
Hacker: A sir Frank z ministerstva financí?
Bernard: Obávám se, že ten je v chápání ekonomiky ještě více znevýhodněn, je to ekonom.

-Jistě, pane premiére (Skuteční partneři)

Tak jako v mnoha jiných situacích i tady uhodil perfektní britský seriál hřebíček přesně na hlavičku. Mgr. Ing. Miroslav Zajíček, M.A. z naší fakulty (NF VŠE) se rozhodl replikovat výzkum Ferrara a Taylorové zvaný Poznají ekonomové náklady obětované příležitosti, když na ně koukají? Ponuré výsledky ponuré vědy.

Původní otázka zněla: Vyhrál jsi lístek na koncert Erica Claptona (který nelze prodat). Ten samý večer má koncert také Bob Dylan a je tvojí nejlepší alternativou. Lístek na Dylana stojí 40 dolarů. Za Dylanův koncert bys byl ochoten zaplatit až 50 dolarů. Předpokládej, že s žádným koncertem nejsou spojeny žádné další náklady. Jaký je náklad obětované příležitosti z toho, že půjdete na koncert Erica Claptona, na základě těchto informací?

Ač se za to velmi stydím, musím se přiznat, že můj výsledek byl také ponurý. Výsledky jejich studie (a předběžné výsledky Zajíčkovy studie) mi přišly tak fascinující, že jsem se rozhodl provést výzkum sám. Protože jsem nejen hloupý, ale i líný, uspořádal jsem otázku na Facebooku a na Twitteru.

Na Facebooku jsem položil otázku: Máte lístek na Madonnu zadarmo. Ve stejnou dobu hraje Paul McCartney — lístek na něj stojí 40 Kč a vy jste ochotný zaplatit max. 50. Jaký jsou náklady obětovaný příležitosti toho koncertu Madonny? (Když to porovnáte s originálním paperem, uvidíte, že jsem zadání poněkud odflákl, ale přesto se domnívám, že řečeno je vše podstatné.)

Možnosti byly tak jako v původní studii:

0 Kč
10 Kč
40 Kč
50 Kč

Na Facebooku jsem vyzval k odpovídání a sdílení svoje přátele, z nichž všichni nejsou ekonomové, přesto se dá očekávat, že naprostá většina respondentů má za sebou úvodní kurs ekonomie, a tak by s konceptem nákladů obětované příležitosti měla být obeznámena.

Na Twitteru jsem se z nedostatku místa (limit 140 znaků) zeptal takto: Máte zadarmo lístek na M. Ve stejnou dobu hraje P, lístek na něj stojí 40 a pro vás má hodnotu 50.Jaká je cena příležitosti toho koncertu M? (A v komentáři jsem zopakoval otázku z Facebooku. Je pravděpodobné, že rozšířenou variantu spousta lidí neviděla, a stručným zápisem otázky mohli být zmateni.)

Správná odpověď

Správnou odpovědí je 10 Kč. Náklady obětované příležitosti počítáme následujícím způsobem: Obětovanou příležitostí je koncert Paula McCartneyho, jehož užitek si ceníme na 50 korun, to je tedy ušlý užitek. Obětovaný koncert má však i ušlý náklad 40 korun, který nemusíme vynaložit. Logika dává, že musíme od ušlého užitku odečíst ušlý náklad, abychom zjistili skutečný náklad obětované příležitosti. 50 – 40 = 10 Kč. (Pro vyjasnění nejasností si přečtěte ten paper.)

Původní studie se odherála mezi vystudovanými ekonomy, z nichž 61 % učilo základní kurs ekonomie. Z respondentů však správně odpovědělo pouze 22 % (všechny odpovědi měly zhruba stejné zastoupení, ta správná však nejmenší). V následné studii mezi studenty, kteří už za sebou měli úvodní kurs ekonomie, dokázalo správně odpovědět pouhých 8 % z nich.

Koncept nákladů obětované příležitosti je pro ekonomii tak základní, že dle mého se jedná o zcela alarmující výsledky.

Na Facebooku hlasovalo 67 lidí, kteří se rozdělili takto:
0 Kč — 42/67 = 62,7 %
10 Kč — 16/67 = 23,9 %
40 Kč — 1/67 = 1,5 %
50 Kč — 8/67 = 11,9 %

Potěšující může být, že lid facebookový by aspoň moc neprohrál s hejnem slepic, které by daly 25 %.

Na Twitteru hlasovalo 66 lidí, kteří se rozdělili takto:
0 Kč — 24/66 = 36,4 %
10 Kč — 12/66 = 18,2 %
40 Kč — 14/66 = 21,2 %
50 Kč — 16/66 = 24,2 %

Tedy vidíme, že správná varianta dostala opět nejméně hlasů (jako v původní studii). Na rozdíl od původní studie mezi ekonomy vykazují výsledky na FB i na Twitteru jasnou dominanci odpovědi 0 Kč nad zbylými. Osobně mi to připadá zcela fascinující, protože — aspoň na FB, kde jsou lidi po základním kursu ekonomie — by každý měl vědět, že všechno má náklad obětované příležitosti, a tak jedinou odpověď, kterou lze vyloučit s jistotou bez dalšího čtení je právě hned ta první.

Osobně jsem v Zajíčkově testu zvolil čtvrtou variantu, tedy 50 Kč. Trestuhodně jsem nezapočítal explicitní náklady na koncert Paula McCartneyho. Dlouho jsem nad tím přemýšlel, proč jsem to udělal, ale nepřišel jsem na nic lepšího než na to, že mám prostě zažité, že náklady obětované příležitosti jsou ušlý užitek. Mám to zažité špatně a jsem rád, že jsem byl vyveden z omylu; příště už se nespletu.

Podle předběžných výsledků Zajíčkova pokusu na katedře ekonomie NF VŠE (kde jsou shromážděni ti z nejlepších ekonomů, co tato země má) odpovědělo správně necelých 18 % dotázaných, z nichž někteří navíc ten původní paper znají.

Plyne z toho snad jiné ponaučení než to, které říkal Bernard premiéru Hackerovi?


Článek původně vyšel na blogu autora.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed