Mises.cz

Mises.cz

Svoboda funguje

Wikipedie funguje jenom v praxi. Na papíře je to totální katastrofa.

Fenomén Wikipedia! Wikipedie je podle časopisu Nature v oblasti vědy stejně přesná jako encyklopedie Britannica. Jak to může fungovat?

Na psaní článků není potřeba žádat o licenci. Není nutné předkládat osvědčení o znalosti tématu, ke kterému píšete. Nemusíte mít vysokoškolský titul ani čistý trestní rejstřík. Wikipedia si neověřuje vaši adresu minimálně ze dvou průkazů totožnosti. Můžete psát anonymně. Jakýkoliv vandal má svobodu zničit jakýkoliv článek.

Ke čtení wikipedie nemusíte podávat písemnou žádost o informace se jménem, příjmením, datem narození, adresou trvalého bydliště a adresou pro doručování, liší-li se tato od adresy trvalého bydliště. Nemusíte k žádosti přikládat padesátikorunový kolek ani ji mít notářsky ověřenou. Právo na informace na Wikipedii není zaručeno Listinou základních práv a svobod. Neexistuje zákon o svobodném přístupu k informacím na Wikipedii. Neexistuje žádný „povinný subjekt s povinností poskytnout požadované informace žadateli vykonávajícímu právo na informace“ (a nenajdete na ní takto šroubované právnické věty). Za poskytnuté informace vám Wikipedia neúčtuje úhradu administrativních nákladů a neexistuje sazebník poplatků za úkony spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, ač se jedná s mnoha miliony článků o suverénně nejrozsáhlejší encyklopedii na světě.

Žádná informace na Wikipedii není chráněna copyrightem, můžete ji libovolně kopírovat, šířit a používat, aniž byste měli povinnost písemně žádat souhlas autora či alespoň citovat zdroj (Wikipedia se chrání pomocí Creative Commons license, která každému umožňuje libovolné šíření, ale zabraňuje tomu, aby naopak někdo jiný zneužil copyrightu, „přivlastnil“ si nějaký článek a zamezil tak volnému šíření). Žádné „duševní vlastnictví“ na Wikipedii nemá vlastníka. Žádné informace nejsou „vyloučené z poskytnutí“.

Wikipedia není zřízena zákonem a veřejnost nevolí své zástupce do Rady Wikipedie, jejíž prostřednictvím by veřejnost uplatňovala své právo na kontrolu činnosti Wikipedie. Vedení Wikipedie není voleno tak, aby v něm byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Zakladatel Wikipedie Jimmy Wales má neomezenou moc a konečné slovo u jakéhokoliv sporu, kterého ovšem zřídka využívá. Vložení článku nepodléhá schválení žádné komise (ovšem článek může kdykoliv někdo jiný zase změnit). O obsahu článků se nevede diskuze na půdě Parlamentu. Neexistuje Mezivládní panel pro vyvážené informace (IPBI), který by bedlivě sledoval, zda informace na Wikipedii jsou objektivní a vyvážené.

Rozpočet celosvětové Wikipedie je 16 milionů dolarů. Rozpočet české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsou 3 miliony dolarů, z čehož 80% není kryto příjmy. Rozpočet České televize je 365 milionů dolarů. Neexistuje zákon o poplatcích Wikipedii, podle kterého se stanete poplatníkem, pokud odebírate elektrickou energii. Rozpočet Wikipedie je financován z dobrovolných darů od více než půl milionů lidí z celého světa. Každý rok se vybere více peněz za kratší dobu. Pokud nechcete Wikipedii finančně podporovat, nemusíte žádat o osvobození od poplatků spolu s doložením, že nevlastníte počítač.

Wikipedie funguje jenom v praxi. Na papíře je to totální katastrofa.

P.S. V listopadu a prosinci jste si asi na stránkách Wikipedie všimli banneru žádajícího o přispění na provoz Wikipedie a sesterských projektů, jako je Wikibooks, Wikinews, Wiktionary atd. Pro příští rok je rozpočet pokryt. Díky, internetoví občané z celého světa, zase jste to zvládli!

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed