Mises.cz

Mises.cz

Svobodný trh je nástroj nejen pro výměnu zboží a služeb

Svobodný trh nevytváří sociální asymetrie, nepodporuje zločince, ani nevede k plundrování přírody.

[Pro mises.cz napsal Miloslav Liška.]

Prostřednictvím tohoto nástroje dochází k výměně zboží či služby za cenu vyjádřenou v penězích. Svobodný trh je takový, kde s výslednou cenou souhlasí prodávající i nakupující. Oba jsou ve stejné pozici, nikdo nemá výhodu nad tím druhým. Oba mají možnost do ceny zahrnout i nemateriální hodnoty a je na nich, aby je dokázali obhájit. Pokud ji neobhájím, pak byla nedostatečná motivace k jejich prosazení nebo selhaly komunikační schopnosti toho, kdo je chtěl uplatnit. Trh je o komunikaci. A na to se často zapomíná. Výsledná cena není vítězstvím nebo prohrou jedné či oné strany. Je to dohoda na základě výměny informací o potřebě provést směnu, o příčině vzniku a očekávání z užitku na obou stranách. Pokud jedna strana po uzavření obchodu odchází s pocitem prohry, pak ten obchod měla uzavřít jinde. Pokud obchod nemohla ke své spokojenosti uzavřít nikde, pak jí nezbývá než se s tím smířit a přizpůsobit tomu svá očekávání.

Odvaha přiměřeně navýšit požadovanou cenu nebo strpět její navýšení o nemateriální hodnoty je akt uvědomění si takové hodnoty a projevem její potřebnosti. Pokud se této možnosti vzdám, dávám tak najevo, že pro mě nemá dostatečnou hodnotu.

Svobodný trh nevytváří sociální asymetrie, nepodporuje zločince, ani nevede k plundrování přírody. To dělají prodávající a kupující, kteří nemateriální aspekty života nezahrnují při stanovování a akceptování hodnoty zboží a služeb na svobodném trhu.

Zvykli jsme si na to, že tuto nerovnováhu narovnává stát. Je to práce jako každá jiná, a proto to nedělá zadarmo.

Pokud jsme líní přemýšlet dnes a denně, jestli do svého nákupu nebo prodeje na volném trhu zahrnujeme i nemateriální hodnoty, pak bychom neměli být líní hlídat si cenu, za kterou to dělá někdo místo nás.

Pokud jsme líní i na to, pak se nesmíme divit, že díky ztrátě schopnosti vnímat reálnou hodnotu těch nemateriálních nás jejich správce postupně obere o oboje. Žijeme ve světě, kde nic nemá absolutní nebo neměnnou hodnotu. A umět určit akceptovatelnou cenu čehokoliv je umění. A kdo se v něm necvičí, nemůže očekávat uspokojivé výsledky.

Příklad ze života

Přes zimu jsem pro udržení své kondice navštěvoval jednu organizovanou sportovní aktivitu. Chodil tam i můj známý. Jednoho dne přišla řeč na to, že stejnou aktivitu lze provozovat i v jiném zařízení za nižší cenu. Řekl, že o tom ví, ale nehodlá svými penězi podporovat aktivity provozovatele, o kterém ví, že má nebo měl příjmy z nelegální činnosti. Tento můj známý pochopil, že svobodný trh je místo, kde se hlasuje nejefektivněji nejen o materiálních hodnotách. Mé sympatie si získal tím, že tak nejen koná, ale navíc se za to nestydí.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed