Mises.cz

Mises.cz

John Law a jeho Systém: 1716-1720

Autor: Jan Havel

Účelem této práce je popsat a analyzovat selhání monetárního systému Johna Lawa na počátku 18. století. Detailní popis historických událostí ukazuje, jak byl Lawův systém postupně efektivně uskutečněn. Historická analýza identifikuje hlavní důvody selhání - ať je to záležitost zprostředkovatele směny po znárodnění Bank a spojení byznysu Banky s byznysem Vychodoindické společnosti.

Teoretická část práce popisuje hlavní body monetární teorie Johna Lawa, jak je publikoval ve svoji knize Money and Trade z roku 1705. V práci je nastíněno několik paralel s moderními ekonomickými teoriemi. Lawovo zacházení s penězi a simulace poptávky by ho mohly označit za proto-Keynesiánce ačkoliv podobnost s monetaristy najdeme v jeho teoriích též. Na závěr docházíme k tomu, že existence dnešních centrálních bank a krizí, které produkují, je v principu identický k problémům a selháním Royal Bank Johna Lawa.

stáhnout knihu ve formátu PDF

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed