Mises.cz

Mises.cz
předchozí kapitola
zpět na knihu
následující kapitola

24. Narušení svobody ve všech možných formách

Jeden z výroků onoho večera, totiž že odměny manažerů jsou příliš vysoké, odráží fundamentální filosofický názor pravící, že jednotliví lidé by neměli mít právo určovat podmínky vlastních mezilidských vztahů.

Ačkoli byl tento výrok zaměřen pouze na zákaz jednoho konkrétního typu pracovního vztahu, v principu se neliší od návrhu mocensky upravovat například soukromé sexuální vztahy. Buď mají lidé v rámci mezilidského vztahu plnou autoritu zavést libovolné podmínky vyhovující všem zúčastněným (=svoboda), či má takovou autoritu někdo mimo daný vztah (=dominance). Každý mezilidský  vztah je z principu osobní, ať již jsou okolnosti vzniku vztahu jakékoli – smluvní či ústní, pracovní či intimní. Člověk, který navrhuje mocensky upravovat vztahy pouze v kanceláři, avšak odmítá takto zasahovat do vztahů v ložnici (či naopak), je ve svých názorech nekonzistentní.

V podstatě všechny politické tábory souhlasí se zásahem do osobních záležitostí; liší se pouze v názoru, kde je takový zásah vhodný a kde už vhodný není. Rozličné politické tábory prokazují mistrovskou schopnost v obhajobě vlastních zásahů a zatracování zásahů politických oponentů. Častými příklady zákonů, které jsou přijímány s úmyslem mocensky upravit osobní záležitosti a smluvní vztahy v dané společnosti, jsou právní normy regulující podmínky manželství (např. zakazující sňatek osob stejného pohlaví, s více partnery, či sňatky mezirasové), regulace pracovního práva (upravující smluvní mzdu, pracovní dobu, zaměstnanecké benefity) či obchodní zákony (regulující ceny, kvalitu, obchodované zboží, podobu nabízených služeb).

Osobní vztahy některých lidí se nám mohou zdát podivné, či přímo odpudivé. Stejně tak nás mohou vytáčet i zaměstnanecké poměry v určitých firmách či můžeme být zhrozeni nad podmínkami obchodu s určitým zbožím či službami. Vedle zkoumání našich subjektivních pocitů bychom však neměli zapomínat ptát se sami sebe: „Čí je to záležitost – jejich, nebo moje?“ Jakmile jednou násilně zasáhneme do způsobu, jakým druzí žijí své životy, nesmíme se pak divit, když se u našich dveří jednoho dne objeví člověk, kterému se zase nelíbí náš způsob života. Chceme-li mít své soukromé záležitosti pod vlastní kontrolou, nestrkejme nos do cizích věcí.

předchozí kapitola
zpět na knihu
následující kapitola

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed