Mises.cz

Mises.cz
předchozí kapitola
zpět na knihu
následující kapitola

2. Pasák

Pasáci jsou již od nepaměti chápáni jako paraziti, kteří se živí na svých prostitutkách. Pro spravedlivé posouzení však musíme prozkoumat, jaká je skutečná podstata jejich práce.

První, co si žádá vysvětlení, je tvrzení, že pasáci používají donucení a hrozí násilím, aby získávali a udržovali si vydělávající prostitutky. Někteří pasáci to dělají, ale je to dostatečné tvrzení pro zavrhnutí celého povolání? Existuje vůbec nějaké povolání, kde se ani jeden člověk nedopouští špatností? Existují zedníci, instalatéři, hudebníci, kněží, lékaři a právníci, kteří porušili práva jiných lidských bytostí. Avšak tato povolání nejsou těmi, které bychom zavrhli jako takové.

A tak by to mělo být i s pasáckým povoláním. Činy jakéhokoliv, dokonce i všech pasáků zároveň, nemohou být oprávněním k zavržení celého povolání jako takového, pokud tyto činy nejsou skutečně nedílnou součástí jejich povolání. Povolání únosce malých dětí pro výkupné je špatné povolání jako takové. I když mohou někteří únosci vykonávat i dobré skutky, například přispívat část výkupného na charitu, nebo dokonce i kdyby to dělali všichni, jejich povolání se nestává o nic méně ohavným, neboť to, co je jeho podstatou, je špatné. Kdyby byla činnost, která je podstatou pasáctví, špatná, potom by muselo být pasáctví taktéž zavrženo. Proto, abychom mohli zkoumat pasáctví, musíme ignorovat všechny špatnosti, které může libovolný pasák spáchat a nemají vůbec nic společného s jejich povoláním jako takovým.

Podstata pasáctví jako takového je stejná jako u každého zprostředkovatele, brokera. Stejně tak jako obchodník s nemovitostmi, pojištěním, akciemi, investicemi, komoditními futures atd., pasák slouží jako prostředník propojující účastníky obchodu s nižšími náklady, než by jinak museli nést, pokud by obchod uzavřeli bez jeho zprostředkovatelských služeb. Všichni účastníci obchodu na obchodníkově zprostředkování získávají, jinak by jeho služeb nevyužívali. A stejně tak v případě pasáka. Zákazník je ušetřen zbytečného a nákladného čekání a hledání. Je jednodušší zavolat pasákovi a nechat si vybrat prostitutku, než trávit čas a úsilí hledáním v ulicích. Zákazník také s jistotou ví, že je mu prostitutka doporučena.

A prostitutka také získává. Šetří čas, který by jinak strávila hledáním zákazníka. Je také chráněna pasákem od nežádoucích zákazníků. A od policistů, jedné z profesí, jejíž podstatou je zabránit prostitutce se účastnit dobrovolného obchodu mezi souhlasícími dospělými. Přiřazováním, které pasák zajišťuje, získává prostitutka větší bezpečí než během šlapání na ulici nebo při tanci v baru.

Prostitutka není o nic více vykořisťována pasákem, než je vykořisťován dělník obchodníkem, který mu zajišťuje zakázky, nebo herečka, která platí procenta svému agentovi, aby ji hledal nové role. Ve všech těchto případech zaměstnavatel získává skrze služby svých zaměstnanců více, než je mzda, kterou jim platí. Kdyby tomu tak nebylo, vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem by nevzniknul. Stejné vzájemné výhody pak s sebou nese i vztah mezi prostitutkou a pasákem (zaměstnavatelem a zaměstnancem).

Profesionální pasák vykonává nezbytné funkce zprostředkování. Jeho povolání je přinejmenším více čestné než povolání zprostředkovatelů v bankovnictví, pojišťovnictví nebo na akciovém trhu. Ti se spoléhají na restriktivní zákony státu, které jim omezují konkurenci, zatímco pasák nemůže v žádném případě použít zákon, aby si zachránil místo.

předchozí kapitola
zpět na knihu
následující kapitola

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed