Mises.cz

Mises.cz

Všechny články autora Garet Garrett

obrázek k článku

Vznik Impéria (17. díl - závěrečný díl)

Žádný život, mimo poustevníků, není ušetřen vládní péče. Takto ruka paternalistické vlády, poté, co převzala hospodářskou moc, načrtla plány Amerického sociálního státu.

obrázek k článku

Vznik Impéria (16. díl)

Ani podnikatelé nebyli žádáni, aby se vzdali svých svobod výměnou za nic. Co za ně dostali? Ochranu proti sobě samým pod dohledem Modrého orla.

obrázek k článku

Vznik Impéria (15. díl)

Jak subvence placené farmářům tak subvence dělníkům pocházely ze státní pokladny. Co bylo účelem? Vytvořit u farmářů a odborářů závislost na vládě a z vlády vytvořit velkého rozdělovatele národních příjmů.

obrázek k článku

Vznik Impéria (14. díl)

Aby se nenávist obrátila proti ziskovému motivu, bylo použito dvou technik. Jednou bylo, jak jí použil prezident v inauguračním proslovu, říci, že společenské hodnoty jsou přednější než pouhý peněžní zisk. Druhou technikou bylo odsuzovat pouze velké zisky.

obrázek k článku

Vznik Impéria (13. díl)

Zamysleme se nad logickým pořadím těchto devíti kroků k získání ekonomické moci. Zamysleme se nad tím, že pokud by tu šlo o hospodářské oživení, nabízela se i řada alternativních kroků.

obrázek k článku

Vznik Impéria (12. díl)

A určitě téměř nikdo, kdo hlasoval v listopadu 1932 pro zachování zlatého standardu, by nevěřil tomu, že z příští rok uslyší prezidenta z rádia říkat: „Takto pokračuje náš postup k vládou řízené měně.“

obrázek k článku

Vznik Impéria (11. díl)

Kam se New Deal ubíral? Odpověď na tuto otázku je pak příliš očividná, aby jí bylo možné zpochybnit. Každá z jeho voleb, ať už přinesla větší či menší hospodářskou obnovu, neomylně mířila k ustavení centralizované totalitní vlády.

obrázek k článku

Vznik Impéria (10. díl)

Nebyl žádný jednotný plán. Ale byl zde slogan, který je všechny spojil: „kapitalismus je vyřízený.“ To byla idea, která umožnila odložit stranou vzájemné spory a rozdíly mezi jednotlivými frakcemi a vrhnout se do společného díla.

obrázek k článku

Vznik Impéria (9. díl)

Ještě dnes existují lidé, kteří nepřestali velmi seriózně říkat: „Něco se stane s americkou formou vlády, pokud nebudeme stát na stráži.“ Ti jsou bláhovými hlupáčky, kteří vložili víru do slov na papíře a zapomněli na Aristotela. Něco se již stalo a počátkem toho, co se stalo, byl New Deal.

obrázek k článku

Vznik Impéria (8. díl)

Jsou snad Američané vyděšení ze své vlastní moci? Mají se vzdát jejího užití k prosazení vlastní vize jen z ohledu na letitou tradici? Co s touto tradicí? Však my sami jsme si jí stvořili. Má snad naše síla být věčně spoutána dětskou zavinovačkou, nebo konečně najdeme odvahu dospět v tomto světě?

obrázek k článku

Vznik Impéria (7. díl)

Republika není zavázána k tomu svět někam vést nebo ho měnit. Impérium na druhé straně musí vždy projektovat svoji moc navenek. Co nyní zavazuje Američany k tomu, aby byli strážci svobodného světa?

obrázek k článku

Vznik Impéria (6. díl)

Možnost, že bude muset čelit svým vlastním zbraním na cizím poli, patří k jedné z nočních můr Impéria.

obrázek k článku

Vznik Impéria (5. díl)

Žádné impérium si nezajistí bezpečnost samo. Jeho bezpečnost je v rukou jeho spojenců.

obrázek k článku

Vznik Impéria (4. díl)

Impérium má svoji zbroj stále navlečenou. Jeho život je v rukou generálního štábu a válka je vrcholně vojenskou záležitostí. Od civilistů se žádá pouze podrobení se vojenským rozhodnutím a loajalita.

obrázek k článku

Vznik Impéria (3. díl)

Druhým znakem, podle kterého poznáme Impérium je: „Domácí politika je podřízena zahraniční politice.“

obrázek k článku

Vznik Impéria (2. díl)

Pokud tedy máme Impérium, ať už s ústavou nebo bez ní, nebo dokonce v rámci republikánské ústavy a můžeme mít také Impérium bez císaře, jaké jsou hlavní rozlišovací znaky, kterými se Impérium odlišuje od Republiky?

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed