Mises.cz

Mises.cz

Klecové chovy

Na začátku minulého týdne jsme diskutovali u mého statusu, který vyzýval k nekupování vajec, která jsou od slepic z klecového chovu. A ač jsem to nečekala, strhly se v komentářích různé reakce, proto bych jen krátce doplnila něco k tématu slepic – tedy zvířat - a anarchokapitalismu.

 

Na zvířata se nevztahuje NAP

Dříve jsem si myslela, že aplikace principu neagrese (tedy NAPu) na zvířata je jen otázkou osobní volby (vegani ho aplikují, nevegani ne). Až po několika diskuzích s Urzou jsme dali dohromady, že to vlastně nedává smysl a důsledky tohoto rozšíření NAPu jsou vlastně dost podivné.

Zaprvé – i dnes běžně platí, že když majitel vycvičí psa k zabití jisté osoby, neviníme z útoku pak jen zvíře samotné. Pokud bychom aplikovali na psa NAP, byl by za svůj čin zodpovědný jen konkrétní pes a majitel by musel být nevinný. A zadruhé, kdybychom rozšířili NAP na všechna zvířata (a obtížně by se hledala hranice toho, kam až bychom s tím rozšiřováním zašli), jeho největšími narušovateli by byla právě zvířata mezi sebou – každé ulovení potravy bychom museli hodnotit jako narušení práv druhého zvířete a lovce odsoudit jako vraha.

 

Anarchokapitalisty dobro zvířat zajímá

Anarchokapitalisté chtějí, aby i se zvířaty bylo zacházeno hezky. Troufám si to tvrdit, protože si to přeje téměř každý průměrný člověk, ač se třeba nad právy zvířat nikdy nezamýšlel. Sice jako anarchokapitalisté nepřisuzujeme zvířatům zvláštní práva a ani je nebereme jako soběstačné entity rovné lidem, neznamená to, že by v bezstátní společnosti trpěla.

Důležité je si uvědomit, že princip neagrese je jen morálním vodítkem, ne však univerzálním zákonem na všechno. Pokud si tedy člověk pořídí psa a pak ho doma začne týrat (což by mimochodem bylo s NAPem zcela v souladu), je velice pravděpodobné, že pokud bychom se na takový pozemek vloupali, psa de facto ukradli a ještě majiteli vynadali do idiotů, soud by nám dal za pravdu. Soukromé soudy, které by hájily týrání zvířat – ač s oporou v NAPu – by pravděpodobně nebyly mezi obyvateli moc oblíbené, proto by byla zjevná snaha v případech zvířat rozhodovat lidsky a dbát na jejich ochranu.

Nemyslím si, že anarchokapitalisté jsou necitliví technokrati, kteří ve svých teoriích na zvířata zapomněli. Naopak, i téma ochrany zvířat se mezi námi celkem pravidelně diskutuje, a znám i jedince z našich řad, kteří i přes nekonzistenci NAP na zvířata aplikují – a jsou tedy vegany. A stejně jako zbytku populace, i dobro pro zvířata a správné zacházení s nimi nás zajímá.

 

Bojkot produktů je plně v souladu s anarchokapitalismem

Anarchokapitalisté jsou celkem širokého přesvědčení, že bojkot produktu, v tomto případě vajec z klecových chovů – klidně i veřejně vyzývaný – je plně v souladu s principem neagrese, jelikož jde o svobodu slova. Dokud není navrhováno násilné řešení typu zákazu a regulace, je naprosto legitimní vyjadřovat skrze trh osobní volbu a vyjádřením názoru ovlivňovat volbu produktu i jiného člověka.

Trh se přizpůsobuje tomu, co zákazníci chtějí. I zde jsme mohli po pár dnech vidět, že na děsivé video z klecových chovů, které pohoršilo tisíce lidí, zareagovaly větší obchodní řetězce. A dokud funguje tržní mechanismus toho, že spotřebitelé mohou svobodně a veřejně vyjadřovat svoji volbu produktu a výrobci a obchodníci se mohou konkurenčně předhánět v líbivějších nabídkách, směřujeme malými a nenásilnými kroky k humánnějším produktům tak, aby kvůli nim nikdo nebyl nucen snížit svoji životní úroveň.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed