Mises.cz

Mises.cz

Liberland, libertariáni a „libertariáni“

Vyjadřuji svůj respekt a dík všem, kdo se zapojili a snaží se udělat svět lepším místem i navzdory tomu, jak těžké to je a jak malé naděje na úspěch mají.

Věřím, že na tomto serveru nemusím nikoho s projektem Víta Jedličky seznamovat, neboť je všem už znám; nechci se ani pouštět do nějakých predikcí budoucnosti (s ohledem na to, že jich už na toto téma byly napsány mraky). Rád bych však věnoval pár řádek tomu, jak je tento projekt přijímán veřejností, zejména pak její libertariánskou částí.

Pro jistotu hned na začátku předesílám, že ač jsem o projektu věděl o chvilku dříve, než byl uveřejněn v médiích, nepatřím k žádnému organizačnímu týmu kolem Liberlandu, ani nežádám o občanství (protože stěhovat se tam neplánuji a žádný jiný důvod k tomu zatím nespatřuji, i když mnoho lidí zjevně ano); přesto vzniku této svobodné země fandím a finančně ji podporuji, ačkoliv šanci, že by liberlandští občané byli schopni svou zemi obhájit, shledávám jako naprosto mizivou, leč domnívám se, že i malá pravděpodobnost je stále lepší než nic.

Reakce všemožných etatistů, kteří Liberland zesměšňují, označují pana Jedličku za blázna a snaží se všemi možnými způsoby projekt pohanět, jsou zcela očekávatelné. Tito lidé mají pocit, že musejí řídit životy všech okolo sebe, takže je celkem logicky popuzuje, když se někteří pokusí tomuto diktátu vzepřít, v tomto konkrétním případě pokusem o uposlechnutí oblíbené etatistické rady: „Když se ti v našem státě nelíbí, odstěhuj se jinam.“ S ohledem na to, že daňové ráje jsou pro etatisty zlem, nejsou kousavé poznámky z jejich řad žádným překvapením.

Podobně očekávatelné jsou i souhlasné hlasy z řad libertariánů, kteří Liberland nezřídka podporují slovně, ale někteří také finančním příspěvkem. Ačkoliv se nejspíše jedná o boj s větrnými mlýny, bylo by úžasné, kdyby takový daňový ráj skutečně vznikl (i když se to z momentální perspektivy jeví jako velmi nepravděpodobné, třeba nás Vít Jedlička a jeho kolegové překvapí).

Velmi rozčarován jsem však z reakcí některých takzvaných libertariánů, kteří iniciativu pana Jedličky zesměšňují, zlehčují a označují za „nesmysl, který stejně nikdy nemůže fungovat“ a podobně; poměrně velké množství takových reakcí lze vidět nejen všude možně napříč Internetem, ale i na takových ostrůvcích svobody, jakým je například D-FENSův weblog. Opravdu nerozumím, co k tomu pisatele takových reakcí vede; skoro bych položil onu hloupou otázku z filmu Pelíšky: „A komu tím prospějete, co? Druhé straně?“

Jakkoliv souhlasím s tím, že Liberland bude téměř jistě neživotaschopný a neumím si představit, jakými prostředky by chtěli jeho obyvatelé svou zem bránit (zejména s ohledem na to, že tam fyzicky zatím ani nežijí), mají jeho zakladatelé můj respekt, že se i navzdory nesporně větší síle okolních států snaží něco vybudovat a investují do toho své zdroje, ačkoliv je šance na úspěch celkem mizivá. Třeba se jim však i navzdory vší pravděpodobnosti s velkou dávkou štěstí a šikovnosti podaří uspět; nebo taky ne a Liberland upadne v zapomnění (v lepším případě; v horším pak dojde k nějakému krveprolití a zatlačení obránců do Dunaje).

Co mohou tyto možnosti přinést svobodomyslným lidem v ostatních zemích? V nejhorším případě prostě nic; rozhodně nebudou poškozeni ti, kdo se do projektu (dobrovolně) nezapojili, nic se nezmění a svět bude vypadat tak, jak vypadal předtím. V lepším případě vznikne (alespoň formálně) daňový ráj, což je rozhodně změna k lepšímu. A úplně nejlepší scénář samozřejmě vypadá tak, že Liberland bude reálný městský stát s daleko lepšími zákony, než jaké platí skoro všude jinde na světě.

Ano, jistě, první možnost je zdaleka nejpravděpodobnější; ale proč se navážet do něčeho, co v nejhorším případě neuškodí? Proč takovou iniciativu naopak nepodpořit (ať už finančně, nebo alespoň slovně, což může být rozhodně pozitivní motivací jak pro aktuální či potenciální tvůrce Liberlandu)? Případně, připadá-li to nějakému svobodomyslnému člověku jako naprostá pitomost odtržená od reality, proč dotyčný alespoň nemlčí? Proč svými nejapnými poznámkami znechucuje ty, kdo se na tvorbě Liberlandu podílejí, a odrazuje další potenciální pomocníky? Samozřejmě, když pak tento projekt selže, můžete se cítit moudře a světácky prohlásit: „To se dalo čekat; já to tvrdil od začátku.“ Nezapomeňte však, že každé odsuzování a zlehčování snahy těch, kdo se snaží svobodný stát vybudovat, může mít na jeho pádu svůj podíl.

Myslím, že už jsme si příliš zvykli na odsuzování projektů, které pravděpodobně neuspějí, neboť jsou velmi často placeny z veřejných peněz, takže jejich neúspěch poškozuje nakonec prakticky všechny, bez ohledu na to, zda danou iniciativu podporovali, nebo byli proti; nezapomínejme však, že Liberland bude mít v případě neúspěchu negativní dopad jen a pouze na ty, kdo se na něm dobrovolně rozhodli nějakým způsobem podílet, zatímco ostatní lidi, skeptiky, případný neúspěch nepoškozuje vůbec nijak, ergo neexistuje žádný důvod, proč na tuto snahu plivat. Já zde naopak vyjadřuji svůj respekt a dík všem, kdo se zapojili a snaží se udělat svět lepším místem i navzdory tomu, jak těžké to je a jak malé naděje na úspěch mají.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed