Mises.cz

Mises.cz

Manifest osobní svobody

Každý má nezcizitelné právo nakládat se svým životem, tělem a majetkem. Nikdo nemá právo zasahovat do cizího života, těla a majetku proti jeho vůli. Svoboda je stav, kdy nikdo nezasahuje do těchto práv. Svoboda není dělitelná. Svoboda s výjimkou není svoboda.

[Napsala Fronéma Virglerová.]

Každý má nezcizitelné právo nakládat se svým životem, tělem a majetkem. Nikdo nemá právo zasahovat do cizího života, těla a majetku proti jeho vůli. Svoboda je stav, kdy nikdo nezasahuje do těchto práv. Svoboda není dělitelná. Svoboda s výjimkou není svoboda.

Nedobrovolný zásah do cizího života, těla nebo majetku je násilí a musí být vždy trestným činem. Čin, který do cizího života, těla nebo majetku nezasahuje nebo je oboustranně dobrovolný naopak trestný být nesmí.

Každý má právo si vybrat jakýkoli životní styl. Životním stylem jsou míněny akce a rozhodnutí, které nezasahují do cizí svobody. Každý má právo jakýkoli životní styl chválit, propagovat, nebo naopak kritizovat.

Islám

Islám často vyvolává strach. Strach sám o sobě ale není zásahem do svobody a nedává právo uplatňovat preventivní násilí. Uplatňování Šaríi je přípustné pouze v případě, že s tím trestaný souhlasí. V opačném případě jde o trestný čin. Trestné činy muslimů musí být řešeny stejně jako u všech ostatních. I v případě, že by muslimové páchali více trestných činů než nemuslimové, není možné uplatňovat kolektivní vinu proti muslimům, kteří se ničeho nedopustili.

Zakazování šátků je stejně špatné jako nucení někoho šátek nosit. Obětem islámu nejlépe pomůžeme, pokud budeme důsledně řešit zasahování do jejích práv.

Špatné myšlenky nemají být zakazovány, ale mají prohrát v souboji s myšlenkami dobrými. Špatná kultura má prohrát s kulturou dobrou. Myšlenkami proti myšlenkám, kulturou proti kultuře. Nikoli násilím proti myšlenkám a kultuře.

Imigrace

Pravidla imigrace musí být stejné pro všechny, nezávisle na tom, z jakého státu pocházejí. Není možné imigranty třídit ani podle náboženství, kultury nebo věku. To, jací lidé k nám budou chtít imigrovat, nejlépe ovlivníme tím, jaké právní, ekonomické a kulturní prostředí u nás bude.

Získání stejných práv, jako mají občané naší země, musí jít ruku v ruce se získáním stejných povinností.

Drogy

Každý vlastníme své tělo. Je na každém z nás, jak se ke svému tělu budeme chovat. Zakazovat někomu dělat vlastní rozhodnutí o svém těle je stejně špatné jako zasahovat do něčího těla proti jeho vůli. Z toho vyplývá, že jakákoli kriminalizace nakládání s drogami je neospravedlnitelná.

Homosexuálové

Každý má právo se rozhodnout, s kým a jak bude žít.  Způsob, jakým lidé žijí ve svazcích, nijak nezasahuje do svobody druhých lidí.

Státem posvěcené manželství je zastaralá instituce. Není žádný důvod, aby se stát pletl do vztahu dvou lidí. Nicméně dokud tu manželství máme, mělo by být přístupné všem bez ohledu na pohlaví.

Adopce dětí by měla vždy probíhat v zájmu dítěte. V případě, že je dítě dost staré na to, aby vyjádřilo názor, měl by být brán jako hlavní vodítko. Pohlaví žadatelů by nemělo být v průběhu posuzování vhodnosti žadatelů zohledňováno. To platí pro případ adopce dítěte partnerem jediného žijícího rodiče, stejně tak jako při adopci dítěte bez rodičů.

Tradiční kultura je umělý konstrukt. Kdokoli ji může chválit a propagovat, ale nikdo nemá právo vynucovat si svoji oblíbenou kulturu násilím skrz stát.

Pohlaví

Pohlaví je určeno sebeidentifikací každého z nás. Stát by měl mít rovný přístup ke každému nezávisle na tom, kým se cítí být. Neexistuje žádný dobrý důvod, proč by měl stát katalogizovat lidi podle pohlaví. Otázka, zda mají na státních dokumentech přibýt kolonky pro další pohlaví, je zavádějící. Ze všech státních dokumentů by měly tyto informace kompletně zmizet.

Eutanazie

Otázka nezní, zda legalizovat eutanazii, ale zda dekriminalizovat napomáhání sebevraždě. Každý vlastní své tělo a je právem každého z nás svůj život ukončit. Sebevraždu definujeme jako cílenou akci ukončit svůj život. Napomáhání sebevraždě je oboustranně dobrovolný akt a tudíž musí být beztrestná.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed