Mises.cz

Mises.cz

Z luxusu nezbytnost

Další z kvalitních textů na téma nerovnost v kapitalismu, tentokrát od samotného Ludwiga von Misese.

[Výňatek z Economic Freedom and Interventionism, 1980]

Před zhruba 60ti lety se Gabriel Tarde, velký francouzský sociolog, zabýval problémem popularizace luxusu. Napsal, že průmyslová inovace se na trh dostane ve formě extravagance pro úzkou elitu a až poté se krok za krokem stane základní potřebou každého - začne být považována za nezbytnou. Co dříve bylo luxusem, se postupem času stane nezbytností.

Historie technologického vývoje a marketingu poskytuje postačující ukázku, která potvrzuje pravdivost Tardeho tvrzení. V minulosti existovala dlouhá časová prodleva mezi momentem, kdy se objevilo něco dříve nevídaného, a momentem, kdy se to stalo standardem každého. Někdy trvalo i staletí, než se nějaká inovace ujala alespoň v rámci západní civilizace. Podívejte se třeba na pomalé rozšiřování kuchyňského příboru, mýdla, kapesníků a obrovského množství dalších věcí.

Kapitalismus od svých počátků vždy vykazoval tendenci zkracovat tuto časovou prodlevu a nakonec ji odstranil téměř zcela. Toto není vlastnost kapitalistické výroby pouze náhodou; je součástí kapitalismu ze své podstaty. Kapitalismus je z podstaty výroba ve velkém, která směřuje k uspokojení potřeb davu. Jeho charakteristická vlastnost je velkovýroba prováděná velkými korporacemi. Velké korporace by se nemohly uživit tím, že by produkovaly pouze malé množství zboží k uspokojení úzké elity. Čím větší korporace je, tím rychleji zpřístupní více nových technologických vynálezů lidem.

Musela utéct staletí, aby se kuchyňský příbor přeměnil z výsady zženštělých páprdů na pomůcku, kterou používá každý člověk. Evoluce motorových vozidel z hračky bohatých povalečů k široce využívanému způsobu přepravy si vyžádala více než 20 let. Ale nylonové punčochy se staly součástí šatníku každé ženy během sotva dvou nebo tří let. A v podstatě nikdy neexistovala doba, ve které by užitek z inovací jako televize nebo zmražené jídlo byl pouze výsadou úzké elity.

Marxovi učedníci se ve svých učebnicích vždy hrnou do popisování těch „nepopsatelných hrůz kapitalismu“, které, jak jejich vůdce dříve předpověděl, „s neúprosností přírodních zákonů“ vedou k čím dál větší chudobě „lidských mas“. Jejich předsudky jim znemožňují, aby si všimnuli faktu, že kapitalismus má díky výhodám výroby ve velkém tendenci smazávat ten neskutečný kontrast mezi životní úrovní bohaté elity a zbytkem lidstva.

Propast mezi člověkem, který cestoval autobusem, a člověkem, který zůstal doma, protože neměl na jízdné, byla zredukována na propast mezi člověkem cestujícím první třídou a člověkem cestujícím druhou třídou.


Původně článek vyšel zde.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed