Mises.cz

Mises.cz

Zvýšenie daní neznamená zníženie vládnych výdavkov

Zásadná otázka je kto je vlastníkom zdrojov, ktoré platia daňoví poplatníci prostredníctvom daní?

Nedeľné (21.11.2010) New York Times obsahovali článok s názvom „Nejasnosť medzi výdavkami a daňami“. Autorom je harvardský professor N. Gregory Mankiw. Hlavnou témou jeho článku je, že vládne výdavky vznikajú, aj keď sa vláda vzdá daňových príjmov, ktoré by inak mohla vybrať. Nevybrané daňové príjmy v podobe daňových úľav ako za úroky zo splátok hypoték alebo za charitatívne príspevky a zníženie základu dane napríklad pre ľudí, ktorí si prvýkrát kupujú dom, alebo za adopcie sú dnes skutočne bežne označované za „daňové výdavky“. Podľa tejto predstavy vláda míňa tým, že sa rozhodne nevybrať peniaze prostredníctvom daní a umožní daňovým poplatníkom, aby si ich nechali.

Základným predpokladom ľudí s takýmto názorom je, že vláda už vlastní uvažované zdroje, či ich už vyzbierala prostredníctvom daní alebo nie. Vláda je údajným vlastníkom zdrojov, ktoré patria daňovým poplatníkom a zdrží sa ich odobratia. Údajne míňa tieto zdroje tým, že umožňuje daňovým poplatníkom si ich ponechať.

Zásadná otázka je, kto je vlastníkom zdrojov, ktoré platia daňoví poplatníci prostredníctvom daní? Sú to občania, ktorí si tieto zdroje zarobili a ktorí ich odvádzajú vláde pod hrozbou pokuty alebo väzenia alebo dokonca zabitia, ak by sa fyzicky bránili voči vláde, alebo je to vláda?

Pre zástancov princípu neodňateľných práv jednotlivca a obmedzenej vlády – princípu, na ktorom boli založené Spojené štáty – je samozrejmou odpoveďou, že občania vlastnia výnosy z daní, a tým, že ich platia, financujú vládu. Pre zástancov silného štátu vládnuceho občanom, bezprávnym nevoľníkom, je vláda vlastníkom majetku ľudí, ktorý, údajne, je jej len obrazne a v skutočnosti patrí ľuďom. Na základe tohto presvedčenia prichádzajú k záveru, že vláda financuje ľudí tým, že ich majetok nezdaní.

Obhajcovia práv jednotlivca musia pripomínať vláde, že nikomu neplatí ani ho neobohacuje tým, že mu umožní nechať si to, čo už je jeho.

Táto skutočnosť má obrovské dopady na tému daňovej reformy, ktorej bol článok v Times venovaný. Daňová reforma musí pozostávať len zo zníženia vládnych výdavkov a daní. Nemala by byť založená na obrovskom zvýšení daní, ktoré plynie zo zrušenia existujúcich daňových úľav a daňových výnimiek. Sú to skutočné vládne výdavky, čo musí byť zredukované, nie to, čo boli ľudia schopní až do teraz nezaplatiť na financovanie týchto výdavkov.

Takáto predstava o daňových výdavkoch poskytuje zámienku na obrovské zvýšenie daní v mene zníženia vládnych výdavkov. Táto predstava musí byť zamietnutá, aby cieľom daňovej reformy bolo zníženie skutočných vládnych výdavkov, ktoré musí byť potom nasledované znížením daní. To je presne to, čo sa musí urobiť v obrovskom merítku. Postupne do takej miery, do akej to bude uskutočnené, môže byť progresívne znižovaná daň z príjmu, až kým nebude úplne zrušená. Vtedy zmiznú všetky otázky ohľadne daňových úľav a výnimiek.

Tak ako je teraz prezentovaná táto téma, tvrdenie, že absencia zdaňovania predstavuje vládne výdavky, otvára cestu pre absolútne prekrútenie skutočnej daňovej reformy. Je používaná v záujme uvalenia bilión dolárov ročne v nových daniach zamaskovaných za bilión dolárov ročne nižších vládnych výdavkov. Slovami článku z Times:

Erskine B. Bowles a Alan K. Simpson, riaditeľ komisie pre zníženie deficitu prezidenta Obamy, urobili hĺbkovú analýzu daňových výdavkov – a nepáčilo sa im, čo videli. V ich prvom návrhu, ktorý zverejnili začiatkom tohto mesiaca, navrhli zrušenie daňových výdavkov, ktoré stoja ministerstvo financií spolu viac ako bilión dolárov ročne.

Toto je zhrnutie a podstata návrhu daňovej reformy nie len Obamovej administratívy, ale aj republikánov a konzervatívcov. Simpson bol 18 rokov americkým republikánskym senátorom z Wyomingu. Mankiw, autor článku v Times, bol riaditeľom výboru ekonomických poradcov prezidenta Busha od 2003 do 2005.

Existuje teda nebezpečenstvo, že Ľavica a Pravica sa spolčia, aby zavŕšili kolosálny politický podvod vo forme obrovského zvýšenia daní, ktorý predali nič netušiacej verejnosti ako zníženie vládnych výdavkov. Američania sa musia vzoprieť a odmietnuť akceptovať akúkoľvek formu takej absurdity, že tým, že ich vláda nezdaní, míňa ich peniaze a že cesta k nižším výdavkom a daniam je zvýšenie ich daní. Podstatou daňovej reformy musí byť zníženie vládnych výdavkov, nie vyššie dane.


Pôvodný článok tu: http://mises.org/daily/4857

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed