Mises.cz

Mises.cz

Komentáře k článku Co si nacionální socialisté půjčili od Marxe

přidat komentář zpět na článek

Vostál Petr

mmm

Lidský "omyl" nespočívá v nějakém myšlení,

ale v SEBEUVĚDOMĚNÍ,

což je záležitost předcházející myšlení...

Svádět něco na myšlení je omyl podobný tomu,

jako kdyby jste píchli pneumatiku u auta,

a tuto závadu by jste si spravovali např. tím, že začnete umejvat okýnka a blejskat karoserii

Rozumáři si ovšem rádi nablejskaj svý autíčko do konzistentního lesku,

vypadá pak tak krásně...

Ale maj píchlou Duši...

Vostál Petr

mmm

Tedy aby bylo jasno,

nejde o nějaký polylogismus,

ale o něco, co je vlastní všem lidem,

bez ohledu na třídu, rasu,náboženství, národnost apd.

Tato chyba vzniká vcelku přirozeně a spontánně již v dětském věku,

v době kdy dochází k "sebeuvědomění "


Vostál Petr

hhh

Žádný historik nebo cestovatel nám nepřinesl informace o lidech, pro které by A a ne-A byly identické, nebo by nemohli uchopit rozdíl mezi potvrzením a odmítnutím.
...............................................................................................................................

No pokud bylo panu Missesovi v té době kdy psal tento článek

kolem deseti let,

tak bych mu to asi věřil,

ale jinak takovýto názor nelze považovat ani za srandu pro králiky...

Vostál Petr

jjj

Vono starověké řecko se probírá ve škole asi až v šestý třídě,

takže do té doby se vskutku málokdo doví o starým anarchistovi a nepříteli demokracie Herakleitovi a o jeho učení o
Boji a jednotě protikladů,

takže do tý doby prostě žije ve světě pohádek, kde dobro bojuje se zlem a dobro nakonec zvítězí..

a mnozí kteří to učení poněkud flákali budou dokonce na tomto konceptu fungovat po celý život a budou tvrdit, že o Herakleitovi a desítkách jiných myslitelů nic neslyšeli a proto tedy tito myslité ani neexistují...

szazián2

Re: jjj

1) starověké řecko se probírá ve škole asi až v šestý třídě,
takže do té doby se vskutku málokdo doví o starým anarchistovi a nepříteli demokracie Herakleitovi a o jeho učení o
Boji a jednotě protikladů,
takže do tý doby prostě žije ve světě pohádek, kde dobro bojuje se zlem a dobro nakonec zvítězí..
a mnozí kteří to učení poněkud flákali budou dokonce na tomto konceptu fungovat po celý život a budou tvrdit, že o Herakleitovi a desítkách jiných myslitelů nic neslyšeli a
proto tedy tito myslité ani neexistují...


- Pokud vím, tak z Herakleita se zachovalo pár zlomků. Jsou inspirativní, lze nad nimi hloubat, lze je i nějak použít (např. jako motta je použil Jan Zrzavý v "Jak se dělá evoluce"), ale tvrdit, že z nich něco vyplývá, že Herakleitos (H) něco dokázal je absurdní. Dochovalo se toho příliš málo.

I kdyby se něco "dochovalo" v tom smyslu, že nějaký vykladač říká, že ví, jak to H myslel, pak se nebude jednat o látku vhodnou pro 6. třídu ZŠ, jak z důvodu ontogenetických tak i praktických.

2) takovýto názor (Žádný historik nebo cestovatel nám nepřinesl informace o lidech, pro které by A a ne-A byly identické, nebo by nemohli uchopit rozdíl mezi potvrzením a odmítnutím.) nelze považovat ani za srandu pro králiky...

- K faktům: Jací to tedy mají být lidé? Herakleitos? Staří řekové? K myšlence: Jak se tedy dokazuje, že A a non A jsou identické, že mezi potvrzením a odmítnutím není rozdíl?

Vostál Petr

kkk


- K faktům: Jací to tedy mají být lidé? Herakleitos? Staří řekové? K myšlence: Jak se tedy dokazuje, že A a non A jsou identické, že mezi potvrzením a odmítnutím není rozdíl?
..................................................................................................................................

Víte co je odmítnutí a víte co potvrzení,

ale nevíte kdo je ten kdo odmítá a kdo potvrzuje,

obě tato stanoviska vycházejí ode mne (já)

ale když nevíte co je já,

tak je vidíte jako dvě různé věci,

protože se na ně díváte z pohledu já


Tedy potřebujete zjistit kdo nebo co jste vy sám (já)

Když poznáte kdo jste, poznáte jednotu a boj protikladů

Tedy samozřejmě boj znáte, ale nejste si vědom oné jednoty,

protože i "já" je mimo jednotu

proto je třeba zjistit co to je "já"
Ale jinak paradox je přece známá věc...


Vostál Petr

yyy

- K faktům: Jací to tedy mají být lidé? Herakleitos?
..............................................................................

Herakleistos mluví o prazákladu (jednotě) jako o ohni,

což lze brát že hovoří o energii, řekli bychom dnes,

Platon třeba o nezrozených idejích,

Schopenhauer o světové vůli

každý to nazývá nějak jinak,

někdo bůh, jinej Tao apd.


Ale v příměru té Herakleitově energie by se dal jako určité podobenství

použít film AVATAR,

kde ta jednota byla určitým filmovým způsobem ukázána

kde se všichni skrze nějaký ty ocásky navzájem spojovali do jednoty,

a kde byl jakýsi bůh v podobě stromu

jakási personicikace inteligentní energie jenž vše spojuje v jednotu a boj protikladů


Tedy jako určité podobenství tý jednoty by se to takto dalo ukázat,

jací tedy mají být lidé,

prostě si mají být vědomi jednoty


Lepší pojem nežli jednota je ne-dvojnost,

což znamená jak dualitu tak i jednotu najednou


To je v podstatě etika bez nějakého vymýšlení etických pravidel,

přirozená etika vyplývající z poznání jednoty


Vostál Petr

PS.

PS.

Ten film byl samozřejmě šmrcnutej zase bojem dobra se zlem,

takže nakonec se božský strom zapojil do boje o svou záchranu,

takže to byla opět taková pohádka aby zvítězilo dobro,

taková stará známá archatypální vize,

že Bůh zvítězí nad Satanem a pak nastane ta jednota či ráj


Herakleitos ovšem říká, že ta jednota je neustále zde,

v tom boji protikladů
přidat komentář zpět na článek

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed