Mises.cz

Mises.cz

Komentáře k článku Ekonomický nepravidelník X. - Milton Friedman

přidat komentář zpět na článek

ehh

Friedman nezemřel letos.

....

Jakub Skala

starsi clanek

ale diky za upozorneni, doplnil jsem tam rok

Anderson

Kapitalismus a svoboda

Milton Friedman - Kapitalismus a svoboda - Liberální institut - Praha 1993

Začal jsem číst výše zmíněnou knížku a musím říct, že názory páně Friedmana lze označit za liberální jen s velkou dávkou optimismu. Zatím jsem jí nepřečetl celou a k další četbě se budu muset trochu přemáhat. Je to lepší než číst výtvory pánů Kocourka a Svobody :-), ale v porovnání s Hayekem, Rothbardem, Boazem nebo i 150 let starým dílem Bastiata je to opravdu slabé.

Citace str. 36 - 37: „Prostřednictvím vlády můžeme rovněž chtít dělat některé věci, které lze dělat i prostřednictvím trhu, ale kde je to z technických či jiných důvodů obtížné. Všechny tyto možnosti se omezují na případy, kdy je dobrovolná směna buď příliš nákladná, nebo prakticky nemožná. Existují dvě třídy takových případů: monopol a podobné tržní nedokonalosti, a efekty sousedství.
....
S ohledem na tuto skutečnost jde ...... o stimulaci účinného vynucování takových pravidel, jaká jsou např. zakotvena v našem protikartelovém zákonu.
....
Pokud učiní technické podmínky monopol přirozeným výsledkem tržních sil, zdá se, že existují pouze tři alternativy: soukromý monopol, veřejný monopol a veřejná regulace. Všechny tři jsou špatné, a musíme tudíž volit mezi zly.“

Jeho liberalismus se projevuje např. schvalováním státního násilí, pokud nějaká firma díky své efektivitě dosáhne monopolního postavení. Není možné mu upřít, že neschvaluje vytváření monopolů v důsledku vládních zákonů a privilegií, ale pak kontruje myšlenkou, zda není efektivnější státní monopol a široce schvaluje regulaci. Tohle mi přijde od člověka, který se označuje za liberála, jako naprosto šílené. Věty typu „účinného vynucování takových pravidel, jaká jsou např. zakotvena v našem protikartelovém zákonu“ bych čekal od Samuelsona nebo podobných zkrachovalých existencí.

K efektu sousedství:

Citace str. 38: “Člověk, který tok znečišťuje, ve skutečnosti nutí ostatní směňovat dobrou vodu za znečištěnou. Ostatní mohou být ochotni tuto směnu realizovat pouze za určitou cenu. Pokud však jednají individuálně, není možné, aby se směně vyhnuli, či aby si vynutili příslušné odškodnění.“

Slyšel ten člověk něco o nedovoleném vniknutí a nepřípustném obtěžování? Chápe vůbec vlastnická práva? Proč si nemohou vynutit odškodnění, nebo proč by se postižení nemohli za tímto účelem spojit již nikde neuvádí. Common law mu pravděpodobně nic neříká, přestože se díky němu právě tyto případy úspěšně řešily a to dokonce i jednotlivý občan (farmář) proti celému městu v čele s radou města, která otravovala řeku vyvedením kanalizace (dosáhl nejen odškodnění, ale i zastavení znečišťování). Úspěšně byly řešeny případy multimilionových investorů - znečišťovatelů proti samostatným farmářům, ale zde je to ignorováno a místo toho je použito univerzální: „...není možné, .... aby si vynutili příslušné odškodnění.“ a následuje mantra - vševědoucí vláda to zařídí.

Citace str. 39: „U městského parku je velice obtížné identifikovat lidi, kteří ho používají, a účtovat jim poplatek za prospěch, který jim park přináší. Pokud existuje park uprostřed města, získávají prospěch majitelé domů po jeho stranách v podobě volného prostoru a rovněž lidé, kteří jím procházejí, nebo kteří ho míjejí. Udržovat výběrčí poplatků u vchodů či účtovat roční poplatky za okna vedoucí do parku by bylo velmi drahé a obtížné.“


Tohle už je opravdový úlet. Představu nucené platby za okno do parku jsem vždy považoval za vtip i od zastánců všeobjímajícího státu, ale on s tím opravdu pracuje a myslí to vážně. Již zde chybí jen nucený příspěvek sousedovi na nové auto, protože tím zjevně zvelebí ulici a možná i zvedne cenu mojí nemovitosti. :-)

Možná, že některé jeho myšlenky lze považovat za zajímavé, ale nelíčil bych ho rozhodně jako liberála hodného uctívání. Jakkoliv je prezentován jako liberál a v porovnání s fašistickou politikou Roosevelta a Keynesiánskými experimenty tak i vypadá, já bych řekl, že ustrnul někde na půl cesty.

Jakub Skala

re: friedman

Friedman byl podle me velky populizator liberalniho mysleni, ackoliv svoje mysleni nedotahl do rakouskeho konce.
Za tu popularitu ma plus, za to ostatni minus.

Martin

How Keynesians Hijacked Milton Friedman´s Helicopter

http://www.garynorth.com/public/10536.cfm

Ancap

Friedman

Je nějak příbuznej s Davidem Friedmanem?:)

trestac

Re: Kapitalismus a svoboda

"Keynesiánské experimenty" přinesly ekonomii mnohem více než nějaký utopický Rothbard. Kdyby se jím podobným podařilo realizovat své myšlenky, stal by se druhým Hitlerem.
Keynesiánci přinesli systém národních účtů, umožnili makroekonomickou analýzu a prognózu. Možná někdo, kdo není matematicky založen vidí ekonomickou prognózu skrze prsty, ale jakkoliv primitivním modelem je možné snížit střední čtvercovou chybu predikcí oproti "stable state naivní predikci".

Ancap

Re: Kapitalismus a svoboda

""Keynesiánské experimenty" přinesly ekonomii mnohem více" - předlož důkaz, které podpoří tohle tvrzení (i když tohle tvrzení je jen nějaký tvůj pocit a přínosy ekonomii se nedají zřejmě objektivně měřit)

"Kdyby se jím podobným podařilo realizovat své myšlenky, stal by se druhým Hitlerem." - dokaž to, nebo to není pravda.

"Keynesiánci přinesli systém národních účtů, umožnili makroekonomickou analýzu a prognózu." - jak tohle dokazuje, že Rothbard je potenciální Hitler, nebo že Keynes "přinesl více" ?

Vladislav Veselý

Keynesiánci a Hitler

Opakování matka moudrosti:
Ekonomka Joan Robinson napsala, že „Hitler nalezl lék proti nezaměstnanosti před tím, než ho Keynes stačil popsat.“

https://www.mises.cz/?action=clanky&ID=hitler-keynesianec-62.aspx

trestac

Re: Kapitalismus a svoboda

Tím přinesl více myslím to, že keynesiánská ekonomie (byť ne v původní přehnané podobě "obecné teorie") + národní účty a jakákoliv makroekonomická analýza je používána nejen vámi zatracovanými státními subjekty, ale i bankami, korporacemi, pojišťovnami, investičními fondy...
Ancap, Rothbard a jim podobní, nepřinesl nic. (tím nemyslím celou rakouskou školu)
"dokaž to nebo to není pravda" přístup není ani v ekonomii na místě. Ekonomie dedukuje ne úplně platné závěry z ne úplně platných předpokladů. A to je dobře, protože snaha o precizní vždy pravdivé výroky svou neurčitostí a obecností zamlžuje podstatu typické behaviroální rovnice chování analyzovaných subjektů a o tom ekonomie je.
Rozdíl je patrný v predikční schopnosti - pokud má být predikce pravdivá, je k ničemu, se 100% spolehlivostí predikujete interval rovný definičnímu oboru toho, co chcete predikovat.
Ekonomie není jako fyzika, neřídí se žádnými objektivními zákony (ostatně to zdůrazňuje i rakouská škola). Ale poznáním typických rysů lidského chování - behaviorálních funkčních vztahů - lze dojít k nepřesným, byť pravděpodobným závěrům s predikční schopností.
Zobecněním těchto vztahů a důrazem na individualitu se vytrácí tato informace "pod povrchem".

Tomáš Fiala

Re: Kapitalismus a svoboda

Hitler je prvním politikem minimálně v Evropě (ne-li na světě), který naplno použil při řízení hospodářství keynesiánských postupů (znehodnocování měny, úspor a majetku lidí) a ukázal celému světu, kam ta Keynesova prasá...a vede - k totální hospodářské dluhové destrukci řešitelné v etatistickém rámci jedině brutální katarzí.

Studiu (keynesiánské) makroekonomie jsem věnoval před lety mnoho měsíců. Větší snůšku blábolů typu:
podprsenky + venkovní teplota + žbrluh = mrťafous
jsem v životě neviděl! Jestli tomu chce někdo říkat makroekonomická (co to je?!!!) analýza a prognóza... no jeho věc, ale ať mě to nenutí. Vytřeštěně jsem zíral na tu záplavu takto pomatených, pardon vědeckých součtů, součinů a podílů! Nemám mozkovou kapacitu na to zapamatovat si přes veškerou mou snahu zpaměti víc, než tuto jednu uvedenou makroekonomickou vědátořinu. Další makroekonomické počítáky můj mozek zásadně nebere, vysype je do "koše" zcela automaticky a odmítá si je uložit! Tak vědecké to pro něj je!!!

Pokud by trestacovi připadal ten vzorec jako hloupost, tak jej přepíšu líp:
někoho příjmy + někoho jiného útrata a dluhy + neexistující nesmysl = libovolně pitomé sousloví

Pokud by to trestacovi pořád připadalo jako hloupost, tak to přepíšu keynesiánsky vědecky:
celkové domácí tržby + celkové státní výdaje (včetně těch na sekeru - moje pozn.) + čistý vývoz = hrubý domácí produkt (jedna z údajných metodik výpočtu údajného HDP). ??? Takto napsáno se z blbosti stane něco vědeckého???Tomáš Fiala

POHÁDKA O DOVOZU, VÝVOZU A HDP-POČÍTÁKU

V Ústí nad Labem žije jeden člověk - obchodník, ten jezdí do Drážďan a tam kupuje zboží (třeba drážďanské štoly). To odveze do Ústí, tam ho prodá ústečanům a ti ho sežerou. To je (prý z pohledu Československa) dovoz. V Drážďanech žije druhý člověk - taky obchodník, ten jezdí do Ústí a tam kupuje zboží (třeba Schichtovo mejdlo s jelenem). To odveze do Drážďan, tam ho prodá drážďanskejm a ti si v něm vyperou košile a posrávajdy. To je (prý z pohledu Československa) vývoz. No a když se odečtou štoly od mejdla na straně Československa nebo mejdlo od štol na straně Německa, tak je to vědecký postup počítání dvou (spolu nijak nesouvisejících) směn. Úžasné, fantastické!!! Zlatá malovaná makroekonomie! Ještě že nám něco takového ukázala...
Pak přijde třetí člověk - třeba nějaký pomatený matlal podprůměrných akvarelů, ten čáru na zemi těsně za Petrovicema smaže, namaluje ji někam k Lovosicům nebo kam a najednou ti dva, aniž by změnili puntik na svém počínání, "přestali" dělat dovoz a vývoz a "začali" se věnovat domácímu obchodu...
Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

A já trubka vždycky myslel, že když člověk začne dělat něco jiného, než doposud, musí on sám na své činnosti něco změnit... Holt jsem hloupější než keynesiánští etatistíci.

libertarian

Re: Kapitalismus a svoboda

"Pokud by to trestacovi pořád připadalo jako hloupost, tak to přepíšu keynesiánsky vědecky: "

- nuž, argumentovať akokoľvek nejakému obhájcovi keynesianskej ekonomie , ktorý navyše ani tú keynesianštinu celkom nechápe - je iba mrhanie písmenkami a svojim časom.

trestac

Re: Kapitalismus a svoboda

Nedivím se, že někdo, kdo se vyjadřuje takovým způsobem jako vy zastává nablblé ancap názory.

Jste pomatený a vůbec tomu nerozumíte, žádné domácí tržby - tržby=peněžní tok. Základní makroekonomická rovnováha, z které se dají odvodit 2 metody výpočtu HDP:
produkce+dovoz (zdroje) = spotřeba+vývoz
Rovnice je účetní identitou a platní pro každé zboží a službu.
Naproti tomu ekonomická rovnováha je rovnost mezi agregátní poptávkou (plánovanými výdaji a skutečným vytvořeným produktem.

trestac

Re: Kapitalismus a svoboda

*základní ekonomická identita, čili něco, co platí za všech okolností.
To, že to Váš mozek nebere neznamená, že to neplatí :)

trestac

neboli pro ty co nechapou

Identita znamena to, ze vyrobene zbozi pochazi z domaci produkce ci z dovozu a je spotrbovano, vyvezeno ci se projevi ve zmene zasob. Jeste nejake argumenty?

Tomáš Fiala

Re: Kapitalismus a svoboda

produkce+dovoz (zdroje) = spotřeba+vývoz

Nikdo ve známém vesmíru nedokáže žádným relevantním způsobem zdůvodnit, proč by se produkce (což je navíc nekvantifikovatelný agregát) měla sčítat zrovna s dovozem (což je ve své podstatě nesmysl, případně opět nekvantifikovatelný agregát). I kdyby to byly kvantifikovatelné veličiny, nikdo nedokáže vysvětlit, že vztah mezi nimi se dá vyjádřit zrovna sčítánim a ne např. násobením. Nebo že je mezi nimi vůbec nějaký vztah vyjádřitelný matematicky. Nikdo nedokáže jakkolikizovat, jakým způsobem se dají počítat nekvantifikovatelné nebo dokonce ve skutečnosti neexistující jevy. Dovoz a vývoz není nic jiného než směna. Směnou získávám statky hodnotnější, než jsem vlastnil před jejím uskutečněním. I směnou zvanou politicky "vývoz". Proč by tedy vývoz, jakožto činnost, díky které se získává větší hodnota, neměl být součástí zdrojů, ale spotřeby? To nechápe vůbec nikdo. To se lze jen naučit nazpaměť s příslušných skript texty a pak je papouškovat. Tím, že nějaký agresor v minulosti mezi lidi namaloval nějaké čáry nedělá z těch směn nic mimořádného, ať už se provádějí na jakékoli straně té čáry nebo přes ně, a tudíž je celá takto zkonstruovaná sociální inženýřina naprostá konina. To je odborně řečeno arbitrárně účelově určený součet. Nikoli vzorec. Nebo-li naprostá 3,14čovina. Byl-li ten mnou uvedený počíták jakkoli špatně, je nakonec úplně stejným nesmyslem, jako jakýkoli jiný makroekonomický počíták. O takovýchto nesmyslech se nehodlám vyjadřovat jinak, než zcela bez použití diplomatické pokryteckosti.

Ancap může být zcela nablblý. Jenže já Vám ho nenutím. Já po Vás chci, abyste nechal na pokoji mě, mou peněženku a můj majetek. Bohužel, Vy se pomocí státního aparátu vloupáváte do mého soukromí (v mém soukromí neplatí především to, co vznikne na základě dohody mezi mnou a domácím, ale především nějaké Vašeho státu zákony, nařízení a regulace). Při každém nákupu chleba kradete z mé peněženky. Právo krást mi mé peníze jste Vy osobně delegoval na své demokratické zástupce, čili oni jsou vykonavatelé Vašeho zločinu. Ten Vámi podporovaný stát si ze mě kdykoli se mu zamane udělá otroka, kterého pošle někam proti mé vůli chcípnout za nějaké jeho minimálně pomatené politické ideje. Jste jedním ze členů zločinecké organizace a ještě navíc nadšeným propagátorem jejich zločinů. Ve skutečnosti nemám nejmenší potřebu s Vámi diskutovat, ale bránit se zločinné agresi Vaší i Vašeho státu tak, jak já uznám za vhodné. Ve skrytu duše doufám, že v relativním zdraví přežiju něco na způsob venezuelského běsnění, které ostatním všichni etatisti připravujete. Doufám, že bude někde na téhle planetě alespoň kousíček místa, kam Vaše/vaše zločinecké etatistické praktiky nedosáhnou nebo kde alespoň vládcem bude nějaký přijatelný zločinec (třeba někdo jako Pinochet) a já budu moct to místečko využít k vlastní záchraně.
přidat komentář zpět na článek

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed