Mises.cz

Mises.cz

Komentáře k článku Kapitalizmus - cesta k slobodnej spoločnosti

přidat komentář zpět na článek

O´ Pruz

Výborný článek.

Autor obohatil významně ekonomickou teorii kapitalismu o nový fenomén. Bájný kapitalismus. Výborný článek plný protikladů, rozporů a zvratů.

Zdenek

grafy

Ty grafy mi připomněly jiné články zde o růstu peněžní zásoby a cenové hladiny...Že by tady příště konečně někoho napadlo dát tyhle dva články dohromady a vyčíslit reálný hdp? :)

Jan Mašek

Re: grafy

Uživatel Zdenek napsal:

Ty grafy mi připomněly jiné články zde o růstu peněžní zásoby a cenové hladiny...Že by tady příště konečně někoho napadlo dát tyhle dva články dohromady a vyčíslit reálný hdp? :)

pracuje se na tom, zatim je to ale ve stadiu plan, nejsme jeste ani u analyze, natoz design build test and deploy :)

Jan Mašek

Re: grafy

Uživatel Zdenek napsal:

Ty grafy mi připomněly jiné články zde o růstu peněžní zásoby a cenové hladiny...Že by tady příště konečně někoho napadlo dát tyhle dva články dohromady a vyčíslit reálný hdp? :)

jo sorry, vy myslite nominalni HDP minus inflace. to ja myslel skutecny "HDP", kde se vydaje statu odecitaji

Zdenek

Re: Re: grafy

Uživatel Jan Mašek napsal:

Uživatel Zdenek napsal:

Ty grafy mi připomněly jiné články zde o růstu peněžní zásoby a cenové hladiny...Že by tady příště konečně někoho napadlo dát tyhle dva články dohromady a vyčíslit reálný hdp? :)

jo sorry, vy myslite nominalni HDP minus inflace. to ja myslel skutecny "HDP", kde se vydaje statu odecitaji


Je dost odvážné trvdit, že stát nepřinese žádnou přidanou hodnotu..

defiant

Re: Re: Re: grafy

Uživatel Zdenek napsal:

Uživatel Jan Mašek napsal:

Uživatel Zdenek napsal:

Ty grafy mi připomněly jiné články zde o růstu peněžní zásoby a cenové hladiny...Že by tady příště konečně někoho napadlo dát tyhle dva články dohromady a vyčíslit reálný hdp? :)

jo sorry, vy myslite nominalni HDP minus inflace. to ja myslel skutecny "HDP", kde se vydaje statu odecitaji


Je dost odvážné trvdit, že stát nepřinese žádnou přidanou hodnotu..


Ještě odvážnější by bylo tvrdit, že to půjde zjistit ,-)

Zdenek

Re: Re: Re: Re: grafy

Uživatel defiant napsal:

Uživatel Zdenek napsal:

Uživatel Jan Mašek napsal:

Uživatel Zdenek napsal:

Ty grafy mi připomněly jiné články zde o růstu peněžní zásoby a cenové hladiny...Že by tady příště konečně někoho napadlo dát tyhle dva články dohromady a vyčíslit reálný hdp? :)

jo sorry, vy myslite nominalni HDP minus inflace. to ja myslel skutecny "HDP", kde se vydaje statu odecitaji


Je dost odvážné trvdit, že stát nepřinese žádnou přidanou hodnotu..


Ještě odvážnější by bylo tvrdit, že to půjde zjistit ,-)


Je přesnější výdaje státu zakalkulovat do HDP a být si vědomi omezení, než předokládat nulový (či záporný) přínos státu. Druhá situace prostě odpovídá realitě daleko méně.

Kohi

Re: Re: grafy

Uživatel Jan Mašek napsal:

Uživatel Zdenek napsal:

Ty grafy mi připomněly jiné články zde o růstu peněžní zásoby a cenové hladiny...Že by tady příště konečně někoho napadlo dát tyhle dva články dohromady a vyčíslit reálný hdp? :)

pracuje se na tom, zatim je to ale ve stadiu plan, nejsme jeste ani u analyze, natoz design build test and deploy :)


taky ITik :) a pak, ze nas je tu malo ... :)

jinak hezkej clanek, ale vsichni stejne vedi, ze za nase blaho muze preci socialni politika statu a ne ti vykoristovatele, co z nas muzou v praci strhat kuzi, aby se doma mohli topit v kaviaru a pripalovat si heroinovy doutniky stodolarovkama :)

WannabeeP

KOMUNIZMUS JE PRIRODZENOU BUDÚCNOSŤOU

NÁVRAT K MARXOVI – KOMUNIZMUS JE MOŽNÝ BEZ UTÓPIE

Najväčším omylom Marxových kritikov je tvrdenie, že v III. časti Kapitálu narazil Marx na Zákon rovnej miery zisku, ktorý sa javil (zdanlivo) v rozpore s Teóriou hodnoty z Kapitálu I. Tým sa pre buržoáznych ekonómov stala celá Marxova teória bezcennou a teóriu pracovnej hodnoty opustili. Nie však Marx, ktorý ponechal riešenie problému budúcim generáciám.
Pre Marxa to bol problém, ktorý musel odstrániť, pretože on považoval mieru vykorisťovania za primárny faktor. Do konca života sa mu to však nepodarilo.

Na druhej strane budúceho úspechu však Marx vo svojich poznámkach geniálne uvažoval o objavení sa "všeobecného intelektu" a zrušení duševného vlastníctva.
(Myslím, že tento predpoklad, bol tak šokujúci, že sa s ním Marx nezdôveril ani Engelsovi, majúc na mysli práve prípad, keď ho Engels vrátil na „zem“ v prípade nereálneho Marxovho pohľadu na Darwinovu evolučnú teóriu. V prípade „všeobecného intelektu“ však kolieska zapadajú presne tam kam majú.)
*
AKÝ STAV VIDÍME DNES
Dnes už vieme, že najneskôr do roka 2045 sa objaví Umelá inteligencia, ktorá súčasnú 100-ročnú ochranu obludného buržoázneho duševného vlastníctva anuluje. Utajované technológie začnú slúžiť ľudstvu.
[Veď napr.: 21.10. 2019 bolo oznámené dosiahnutie Kvantovej nadvlády (Quantum Supremacy), ktorej existencia bola predikovaná o 100 rokov alebo dokonca ako holá nemožnosť. Dnes je to fakt, ktorý v súčasnosti vyvoláva „kohútie“ zápasy na jednej strane medzi NASA (+ Google) a IBM ako producentom nekvantových PC, na strane druhej.
A tiež molekulárni inžinieri dosiahli v r. 2019 významný prielom, keď sa im podarilo vytvoriť a ovládať kvantové stavy v bežnej elektronike na báze karbidu kremíka.]

TO JE TÁ MARXOVA REVOLÚCIA

Umelá inteligencia odštartuje Technologickú singularitu, ktorá spôsobí technologický zvrat a robotizácia učiacich sa strojov spôsobí závratné zvýšenie produktivity. Technologická revolúcia vyvolá revolúciu sociálnu. (Platné Marxove zákony Zákon hodnoty [t=A/P] a Zákon nadhodnoty [N= L.A.P] – Kapitál I., v ktorých produktivita [P] hrá rozhodujúcu úlohu.)

„Táto jedinečná kapitalistická spoločnosť ostáva riadená Zákonom hodnoty, teda zákonom svetového trhu, majúc svoj pôvod v technologických revolúciách bez ohľadu na to, odkiaľ vzišli.“ (Raya Dunayevskaya, marxistka USA,1947).

ROZPAD SPOLOČNOSTI

Aby sa spoločnosť nerozpadla následkom masovej a masívnej nezamestnanosti, štát musí nutne zaviesť Základný Nepodmienený Príjem. Európska komisia sa nedávno začala pohrávať s myšlienkou, že by mal zamestnávateľ za pracujúce stroje odvádzať sociálne poistenie. Mal by tak vyrovnať finančný výpadok v systéme spôsobený prepustením živých zamestnancov.
K tomu možno vystopovať Marxov záver z Komunistického manifestu, kde Marx píše: „Buržoázia … je neschopná panovať, pretože nie je schopná zabezpečiť svojmu otrokovi živobytie ani len v rámci jeho otroctva, pretože ho nevyhnutne necháva klesať do postavenia, v ktorom ho sama musí živiť, namiesto toho, aby ju on živil.“
Tento záver je treba znova prerozprávať vytvoriť naratív (prerozprávanie, zmena zmyslu obsahu novým výkladom).
Hodnota pracovnej sily robotníka bude rovná nule.
Miera vykorisťovania, ako Marxov primárny faktor, takisto.
Robotníci (námedzne pracujúci, stredná trieda - pracujúci za mzdu) vypadnú zo systému.
Postupne zaniknú kapitalistické výrobné vzťahy a deľba práce.
Tu možno vystopovať tiež Marxove závery o „relatívnom zbedačovaní“ robotníckej triedy, ktoré treba znova prerozprávať, dať im nový zmysel bez zbytočného resentimentu (záporný emocionálny postoj prejavujúci sa pocitom krivdy, pomstychtivosti).


ROBOTNÍK VYSTÚPI Z KAPITALISTICKÉHO VÝROBNÉHO VZŤAHU

Marxov tzv. transformačný problém, t.j. súčasný výpočet miery vykorisťovania, miery zisku a relatívnych cien nebol dodnes vyriešený(?) a nebolo ani dokázané, že riešenie existuje.
Marx ale o Umelej inteligencii nič nemohol tušiť - ale nutne predpokladal odstránenie ťažkej, fyzickej, stereotypnej netvorivej práce. Tak ako Darwin netušil o DNA a tak ako Einstein netušil o rozpínaní vesmíru, hoci jeho rovnice to obsahovali.
Celá práca robota (učiaceho sa stroja, ktorý bude vyrábať ďalšie učiace sa stroje) bude nezaplatená a bude patriť vlastníkovi.
Robot, ako jednorazovo zakúpená pracovná sila nepodlieha vykorisťovaniu.
Hodnota tovaru (meraná spoločensky nutným časom) sa bude limitne približovať k nule a logicky s ňou aj cena tovaru, ktorú ale dovtedy (do Technologickej singularity) určuje trh. Tým sa rieši aj otázka stanovovania hodnoty tovaru v prechode od kapitalizmu ku komunizmu, nakoľko prechod bude drasticky krátky.


KONIEC KAPITALIZMU

Zisk sa bude rovnať NULE zásluhou nulovej nadhodnoty a tá zásluhou Zákona konkurencie a to znamená koniec kapitalizmu, ktorý zasyčí ako snehová guľa na rozžeravenej platni.
S koncom kapitalizmu, ako čítame Marxa, ktorý prišiel s myšlienkou, že pre každú historickú etapu spoločenského vývoja platia iné pravidlá. Niečo iné platí v otrokárskej spoločnosti, niečím iným sa riadi feudalizmus a zákony (ekonomické), ktoré platia v kapitalizme, tiež nie sú večné - raz prestanú po naplnení platiť všetky tieto zákonitosti, a teda toto naplnenie bude generovať novonastupujúcu spoločenskú formáciu.
To je v skratke celé kúzlo, do riešenia ktorého môže zasiahnuť každý, keď vyrieši problém Zákona rovnej miery zisku.

Alebo inak: Je vôbec treba niečo riešiť, keď robotník (človek pracujúci za mzdu) - tvorca hodnôt - vo výrobných vzťahoch už nebude figurovať?

Tým budú zároveň vyriešené aj všetky tri Marxove problémy, ako otázka:
1) násilnej revolúcie - nebude pravdepodobne nutná, ak bude včas zavedený ZNP, potom revolučný prechod bude nenásilný
2) prvotnosti alebo súčasnosti revolúcie – dejiskom nebude ako prvá najrozvinutejšia priemyselná krajina a prvenstvo nebude patriť ani najslabšiemu ohnivku kapitalistického sveta. Bude nenásilná. Stane sa to takmer NARAZ - celosvetovo.
3) prechodu medzi kapitalizmom a komunizmom, ktorý nebude potrebný, alebo bude relatívne veľmi krátky, pretože všetko sa stane naraz

K tomu píše Marx v spise Nemecká ideológia (1845):
"Proletariát môže teda existovať len vo svetovom historickom meradle, a rovnako môže i komunizmus, jeho akcie, vôbec mať len, svetodejinnú existenciu.

Komunizmus nie je pre nás stav, ktorý by mal byť nastolený, ani ideál, podľa ktorého sa má riadiť skutočnosť."
přidat komentář zpět na článek

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed