Mises.cz

Mises.cz

Komentáře k článku Může člověk vládnout jinému člověku?

přidat komentář zpět na článek

MarekJaklovský

Poznámky k terminologii

... Pokud lze odpovědět jednoznačně, ať už ve formě ano nebo ne, znamená to, že jsou dvě možnosti společenského uspořádání – despocie nebo anarchie.
...
pak jediným ospravedlnitelným a morálním společenským „jevem“ je společnost bez vládnoucí vrstvy založená na principu sebevlastnictví a neagrese – anarchie.
...
Anarchie je v důsledku jediným reálným jevem ve společnosti, ostatní systémy založené na politické autoritě jsou jen iluzemi.

Používáš tedy slovo anarchie ve smyslu společenského uspořádání (stavu, struktury, vztahu...), nebo ve smyslu jevu (jednání, události...)?

Pokud anarchie znamená bezvládí (absence vládců, vládnoucích...), tak druhý význam nedává smysl. Za stav anarchie lze označit takové uspořádání určité (jakékoliv uvažované) lidské společnosti, v níž nejsou vládci (resp. nedokážeme rozlišit vládce - ty, kteří lidem vládnou - od jiných lidí).

Anarchie jako absence (jevu) vládnutí těžko může být "jediným reálným jevem ve společnosti", pokud je vládnutí reálným jevem, a nikoliv pouhou iluzí.
______________________________

Vládnutí bych definoval, jako účinné (do)nucení jiného člověka nějak jednat (či nejednat) prostřednictvím hrozby iniciace fyzické síly (násilí) proti jeho osobě (tělu) nebo majetku. Jinými slovy donucení podřídit se hrozbě fyzického násilí.

Vládnutí je lidským jednáním a tedy i reálným jevem. Mimochodem, přímá iniciace násilí (agrese) v tomto smyslu není vládnutím. Např. někoho zmlátit nebo znásilnit není samo o sobě projevem vládnutí. Ale přimět někoho vydat svou peněženku pod hrozbou použití zbraně už vládnutím nazvat lze (byť jen velmi krátkodobým).

Např. společnost své rodiny, přátel a kolegů mohu nazvat anarchií, zatímco společnost občanů ČR ne, protože (relativně a do určité míry) lze identifikovat vládce (v prvé řadě prezident a členové vlády, menší měrou členové parlamentu a vysocí státní úředníci, případně příjemci daní) a ty ostatní (daňové poplatníky).

Přemysl Holub

Re: Poznámky k terminologii

Ahoj Marku,
díky za poznámky, teď vidím, že je to nejasné. Pokusím se o dovysvětlení:
Slovo anarchie používám jako přirozený stav lidské společnosti bez vládnoucí vrstvy.

Vládnutí je reálným jevem. Stejně jako vládní budovy nebo armáda jsou reálnými skutečnostmi. Iluzí je "domnělé morální právo vládnoucí vrstvy vládnout a z ní plynoucí domnělá morální povinnost uposlechnout příkazy vládnucí vrstvy". To je ona iluze, kterou mám na mysli. Na této iluzi jsou pak postaveny všechny reálné vládní věci (vládnutí, budovy, armáda, policie, atd.). Proto je vládnutí reálné, ale funguje jen díky této iluzorní "víře v autoritu", ta je pouze iluzí, jelikož jako lidé jsme si jedinou autoritou každý sám sobě a jinak to ani nejde.

Takže, anarchie je pořád jedinou skutečností, ale v hlavách lidí (díky víře v politickou autoritu) je vytvořen dojem, že tomu tak není, a na tomto nedorozumění stojí celé vládnutí. Vládnutí samo o sobě není iluzí a je reálné (ve smyslu, že k němu skutečně dochází), ale pouze díky existence iluze jménem víra v autoritu. Přesnější by tedy bylo, kdybych napsal, že vládnutí "stojí" na iluzi.

Ve skutečnosti ve chvíli, kdy je člověk schopen upustit od mýtu jménem víra v autoritu, tak žije v anarchii (ze svého pohledu, ikdyž díky víře ostatních v autoritu je fyzicky jeho tělu vládnuto) - a tak je tomu vlastně od začátku, protože logicky to jinak nejde - jde jen o mylné přesvědčení v jeho hlavě. Další otázkou potom je fyzická oprese jeho těla, ke které stále může dojít, ale důležité je, že tento člověk už necítí "morální povinnost uposlechnout" a chová se určitým způsobem pouze např. z pudu sebezáchovy.

Doufám, že to teď dává větší smysl.

MarekJaklovský

Re: Poznámky k terminologii

Uživatel Přemysl Holub napsal:
...

Ano, tomuhle rozumím. I já považuji víru v autoritu (resp. poslušnost autoritě) za mimořádně nebezpečný katalizátor násilí mezi lidmi a její odmítnutí vnímám jako základní podstatu anarchismu. Punková kapela Crass to kdysi symbolicky vyjádřila heslem "There Is No Authority But Yourself" (https://en.wikipedia.org/wiki/There_Is_No_Authority_But_Yourself)

Nicméně bych si netroufal mluvit o "přirozeném stavu lidské společnosti". Jak vládnutí a poslušnost autoritě, tak i její odmítání, jsou staré jako lidstvo samo a oboje bych označil za přirozené.

Pociťovat "morální povinnost uposlechnout" není o nic méně ani více iluzí, než pociťovat jakoukoli jinou "morální povinnost". Pocit viny (výčitky svědomí) je reálně prožívaná emoce.

Iluzí tedy není sama víra (poslušnost / ochota se podřídit) autoritě, ale spíše slučitelnost této víry s konceptem rovných práv (rovnoprávnosti). Uznání oprávněnosti / legitimity vládnutí jednoho člověka (autority / vládce) druhému (poddanému / otroku) je v přímém rozporu s uznáním stejných práv oběma.

Vzhledem k tomu, že rovnoprávnost považuji za jádro etiky a nutný předpoklad spravedlnosti, musím autoritu zásadně odmítnout. Zdá se, že většina lidí buď nepreferuje rovnoprávnost před poslušností vůči autoritě, nebo tento zřejmý rozpor usilovně ignorují :-/

libertarian

je to zložitejšie

Pekný článoček. Ešte pred pár rokmi (nuž, aspon pred 10 rokmi ) som si myslel, že takýmito textami sa dá pripravovať cesta pre skvalitnenie spoločnosti, nakolko takéto texty ukážu ludom, čo je správne, čo je morálne........
Po tých rokoch som pochopil, že takéto texty nevyriešia nič. Dnešná spoločnosť - teda tvrdo etatistická spoločnosť - nie je založená na nejakých ideách, nedrží svoju silu na morálke, teda sa ten etatizmus nedá zničiť morálnymi argumentami. Žiadne ideje nezničia etatizmus.
Etatizmus je založený na SKORUMPOVANÍ ludí, voličov sľubmi, podplácaním socialnymi dávkami. Politici si kupujú podporu voličov slubmi, ktoré splácaju peniazmi, ktoré voličom priebežne berú. Ludia su však príliš sprostí na to, aby pochopili , že politici si ich kupuju ich vlastnými peniazmi.

V minulých volbách na slovensku získal Fico 55 % voličov jednoduchým slubom : Dám vám ISTOTY .

"Může člověk vládnout jinému člověku?"
- môže. Stačí k tomu, aby ho udržal v nevedomosti, v strachu, aby ho skorumpoval slubmi.

Martin

Re: je to zložitejšie

Uživatel libertarian napsal:

Pekný článoček. Ešte pred pár rokmi (nuž, aspon pred 10 rokmi ) som si myslel, že takýmito textami sa dá pripravovať cesta pre skvalitnenie spoločnosti, nakolko takéto texty ukážu ludom, čo je správne, čo je morálne........
Po tých rokoch som pochopil, že takéto texty nevyriešia nič. Dnešná spoločnosť - teda tvrdo etatistická spoločnosť - nie je založená na nejakých ideách, nedrží svoju silu na morálke, teda sa ten etatizmus nedá zničiť morálnymi argumentami. Žiadne ideje nezničia etatizmus.
Etatizmus je založený na SKORUMPOVANÍ ludí, voličov sľubmi, podplácaním socialnymi dávkami. Politici si kupujú podporu voličov slubmi, ktoré splácaju peniazmi, ktoré voličom priebežne berú. Ludia su však príliš sprostí na to, aby pochopili , že politici si ich kupuju ich vlastnými peniazmi.

V minulých volbách na slovensku získal Fico 55 % voličov jednoduchým slubom : Dám vám ISTOTY .

"Může člověk vládnout jinému člověku?"
- môže. Stačí k tomu, aby ho udržal v nevedomosti, v strachu, aby ho skorumpoval slubmi.
http://www.strike-the-root.com/ten-reasons-why-statism-is-nearly-universally-accepted-and-brief-note-on-why-it-matters-to-know-them

qed

Re: je to zložitejšie

Treba vyckat az ovce zacnu chcipat, potom ich sudit za to, ze su take ovce ovcoidne ake su. Utrpenie a bolest ovciam!

Vostál Petr

Může člověk vládnout jinému člověku?

Pekný článoček. Ešte pred pár rokmi (nuž, aspon pred 10 rokmi ) som si myslel, že takýmito textami sa dá pripravovať cesta pre skvalitnenie spoločnosti, nakolko takéto texty ukážu ludom, čo je správne, čo je morálne........
Po tých rokoch som pochopil, že takéto texty nevyriešia nič. Dnešná spoločnosť - teda tvrdo etatistická spoločnosť - nie je založená na nejakých ideách, nedrží svoju silu na morálke, teda sa ten etatizmus nedá zničiť morálnymi argumentami. Žiadne ideje nezničia etatizmus.

......................................................................................................................


Pesimismus a optimismus jsou pravá ruka dáblova...

Tedy to neberte doslova (tedy alespon prozatím)

ale témata o nichž se zde píše mají poměrně blízko k oblasti,

zvané "duchovno"

Tak třeba něco z čínské filozofie od Mencia :

„Byl jednou jeden člověk ve státě Sung, který se rmoutil, že mu neroste dost rychle obilí. Tak šel a povytahoval je. Unaven se vrátil domů a řekl rodině: ‚To jsem ale unaven – pomáhal jsem obilí růst.’ Syn se běžel podívat a všechno obilí už bylo zvadlé.“

Mencius dodává (resp. v textu předesílá): „Člověk vždycky musí něco dělat, ale aniž by očekával splnění nějakých svých vyhlídek. Ať mysl nikdy nezapomíná na svůj cíl, ale nepřipusťte žádné umělé usilování o to, abyste pomáhali růst.“


Více pak lze nalézt zde : http://www.misantropovaknihovna.estranky.cz/clanky/bondy
/egon-bondy-cinska-filosofie.htmlZásady, které se používají v duchovních vědách,

omlouvám se, ale nevím jak to jinak nazvat,

možná duchovní filozofie či koncepty,

jsou pak platné i pro nižšší úrovně života lidského,

tedy pro ten život duševní, filozofii, umění, morálku, společnost, psychologii atd.

Joe Doe

Re: Může člověk vládnout jinému člověku?

Uživatel Vostál Petr napsal:

„Pekný článoček. Ešte pred pár rokmi (nuž, aspon pred 10 rokmi ) som si myslel, že takýmito textami sa dá pripravovať cesta pre skvalitnenie spoločnosti, nakolko takéto texty ukážu ludom, čo je správne, čo je morálne........
Po tých rokoch som pochopil, že takéto texty nevyriešia nič. Dnešná spoločnosť - teda tvrdo etatistická spoločnosť - nie je založená na nejakých ideách, nedrží svoju silu na morálke, teda sa ten etatizmus nedá zničiť morálnymi argumentami. Žiadne ideje nezničia etatizmus.“
Souhlas. Taková je realita. Zničit ho můžou jen lidé. Až v okamžiku kdy ti, jež se stávají v konečném důsledku agresory, svoji zvrácenou roli v tomto systému hrát dál odmítnou..
„Zásady, které se používají v duchovních vědách, omlouvám se, ale nevím jak to jinak nazvat,
možná duchovní filozofie či koncepty, jsou pak platné i pro nižší úrovně života lidského, tedy pro ten život duševní, filozofii, umění, morálku, společnost, psychologii atd.“
Ano, ten koncept se jmenuje svoboda, nebo-li libertarianismus.
přidat komentář zpět na článek

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed