Mises.cz

Mises.cz

Komentáře k článku Mýtus mocných bohatých lidí v anarchokapitalismu

přidat komentář zpět na článek

Miloslav123

SOUČASNOST A BUDOUCNOST LIDSTVA

Materiálně-technická základna lidstva se zdokonaluje nevídaným tempem. Pokrok ve vědě a technice kráčí mílovými kroky. Naproti tom zcela stagnuje vývoj mocensko-politického uspořádání světa. Uvedený rozpor začíná být velmi nebezpečný. Lidstvo to nemusí přežít. Je nejvyšší čas urychlit vývoj mocensko-politického uspořádání světa.
Bude-li nadále přetrvávat stav, kdy se znepřátelené velmoci intenzivně věnují výzkumu a vývoji nových zbraní a zbraňových systémů, potom lze očekávat , že války brzo povedou proti sobě dálkově ovládané zbraně a automaty. Tento výzkum a vývoj zbraní a zbraňových systémů nic nemění na tom, že všechny války jsou odsouzeníhodné. To, že se na planetě nepřetržitě vedou války, je většinově považováno jako něco normálního a přirozeného. Je načase tuto skutečnost pokud možno co nejdříve změnit. Z hlediska žádoucího vývoje mocensko-politického uspořádání světa je projekt EU krok správným směrem. Díky existenci EU nevznikla mezi státy EU žádná válka. Je načase uvažovat o realizaci projektu globálního superstátu, který zabrání vzniku války na celém světě. Jedna možná cesta vzniku Globální federace všech států světa je uvedena v článku: SOUČASNOST A BUDOUCNOST LIDSTVA – http://miloslav7.blogspot.cz/2017/12/soucasnost-budoucnost-lidstva.html Nastolení Globální federace lze realizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr popsaný v uvedeném článku: SOUČASNOST A BUDOUCNOST LIDSTVA, načež tyto strany ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.
V případě, že se vám jeví popisovaný politický vývoj lidstva nereálný, potom vám doporučuji seznámit se s TEORIÍ VŠEVÝVOJE - http://miloslav7.blogspot.cz/2014/01/teorie-vsevyvoje.html , což je v podstatě univerzální návod na kreativní řešení libovolně zvoleného problému.

Salitrník

Knihy

Pro informaci.

Vyšla kniha od Rothbarda zdarma: http://www.bawerk.eu/clanky/liberalismus-a-jine/eseje-od-murraye-newtona-rothbarda-jako-papirova-kniha.html

Svoboda a vlastnictví od Ludwiga von Misese vyšla jako elektronická kniha zdrama: http://www.bawerk.eu/clanky/ekonomie/svoboda-a-vlastnictvi-od-ludwiga-von-misese-jako-kniha.html

ON

Tak nevím

Napadá mě důvod, proč by měl člověk vyvraždit vesnici, ale je to celý dost přitažený za vlasy.
Spíš si myslím, že bohatí lidé budou vlastnit území, které budou pronajímat lidem, kteří se tom budou chtít usadit. No a čím rozsáhlejší území bude, tím spíše majitel převezme chování současných států. Možná ne tak úplně, ale i mezi dnešními státy jsou docela velké rozdíly. Daně pak vnímám jako nájemné.

Tomáš Fiala

Re: Tak nevím

Co to je to "budou vlastnit území"? Vlastnictví pozemků je naprosto neuvěřitelně roztříštěné. Možnost pronajmout si pozemek ja neuvěřitelně rozmanitá. Kde se vezme to "budou vlastnit..."? Navíc když budu vlastnit ohromnanánský pozemek a na něm bude něco nějak konat ohromnanánské množství nájemníků, nedoplatím se na ochraně toho pozemku, abych zabránil vytunelování majetku (pozemů) nájemci.

ON

Re: Tak nevím

Sám nějaké pozemky vlastním, podnikám v zemědělství, a tak vím, že snaha vlastnit co nejvíce pozemků v co největších celcích je naprosto přirozená. Již dnes je nemálo majitelů vlastnících v kuse stovky ha (myslím situaci v ČR). Nečekám, že ancapu se vyvine situace s vlastnictvím tisíců ha, či ještě rozsáhlejších území přes noc, může to trvat desítky nebo i stovky let, ale ta tendece je jasná. To máte jako v jiných oborech dominují taky velcí hráči, třeba tak do pěti firem na světě a jsou doplněni třeba stovkami úzkých specialistů, kteří mají ale zlomkovou velikost.
A Vaše obava s ochranou je podle mne zcela mimo mísu, protože tu ochranu si z větší části budou platit nájemníci sami. Přesně jak je to teď ve státním zřízení. Lidé nikdy neplatili tak vysoké daně jako teď, ale zároveň se nikdy neměli tak dobře. Tím nenaznačuji přímou úměru, ale jen korelaci. Ale to je na další debatu.

Tomáš Fiala

Re: Tak nevím

Mě fascinuje ten mýtus, že se lidi neměli nikdy tak dobře, jako dnes. Jistě. Technický vývoj nám zajišťuje poměrně vysokou úroveň života. Ale ještě dvě tři generace zpátky bylo pro střední vrstvu naprosto běžné, že pro finanční výdělek pracoval jenom muž, žena byla (řekněme) managerem domácnosti, kde byl minimálně jeden zaměstnanec (kuchařka- služebná) občas i druhý navíc (chůva, dokud byly děti malé). O tomhle si dneska střední třída může jen zdát, že by zaměstnávala nějakou pracovní sílu!

Nějaké rádobytendence, které vyplývají z existence státu dokazují co? Že bez ochranné ruky, kterou státy drží nad několika megafirmami, aby se spolu s jejich leníky (ani náhodou to soukromí vlastníci nejsou) mohli přehrabovat v prachách, které od "plebsu" tyto firmy malým dílem utrží a větším dílem na základě státních zákonů ukradnou, by co jako? Nic. Bez ochrany státu by ty megafirmy byly během několika měsíců vytunelovány = na jednotlivé měnší rozumně provozované části by je rozdrobili a bez možnosti odporu rozkradli nejrůznější zaměstnanci a leníkům by zbyly prázdné skořápky.

No právě, že ochranu by si platili nájemníci. To by měl pronajímatel za nějakou dobu docela problém s udržením pronajímaného majetku. A to tím větší, čím větší by byl pronajímaný majetek = čím početnější by byla skupina nájemců, platící si obranu. V určitém okamžiku by došlo ke zlomu. Ale to je jedno. Jednou uvidíme...

ON

Re: Tak nevím

Ano, taky jsem nedávno přemýšlel nad stavem střední třídy a asi bych v tom s vámi souhlasil. Tendence kterou jsem zmiňoval se týkala zvětšování majetku, a to obecně, nejen toho nemovitého. Nemám pocit, že by v této tendenci měl stát nějakou zásadní roli, asi věc názoru. Na závěr: sejdeme se v ancapu a jak říká Urza, možná se budeme divit, jak se společnost a trh vyvine...

Standa

Článek je nesmírně naivní

Jak ukazuje historie, žádný zloduch neměl problém sehnat lidi, kteří byli ochotni za peníze vyvražďovat vesnice. Argumentace autora je proto zcela lichá.

Otázku je třeba si položit zcela jinak: Ve kterém společenském zřízení budou mít podobní zloduchové nejkratší životnost, a napáchají nejméně škody? Odpověď na tuto otázku je těžká. Nicméně nějaké indicie existují.

Archeologické výzkumy ukazují, že v době pravěku zemřel zhruba každý třicátý dospělý člověk násilnou smrtí z rukou jiného člověka.

Státisté tvrdí, že stát tomuto jednání dokáže zabránit.

Podívejme se tedy to historie 20. století, a pokusme se sečíst oběti násilných činů. A co zjistíme? Ve 20. století zemřel zhruba každý třicátý dospělý člověk násilnou smrtí z rukou jiného člověka. Jediné, co se oproti pravěku změnilo, je struktura těchto násilných smrtí. Vraždy činí pouhých 10 % tohoto počtu. Zbylých 90 % jsou oběti státního násilí.

Poučení z toho je jediné: Ani anarchie, ani stát nedokázaly zkrotit kruté oligarchy ani vraždící tlupy. Stát však jejich činnost dokázal z 90 % monopolizovat.

Standa

Re: SOUČASNOST A BUDOUCNOST LIDSTVA

Agitujete na špatném místě. Vstupte do ČSSD! Ta má nastolení Globální federace (zvané v jejich dokumentech globální vláda nového světového multikulturního řádu) ve svém dlouhodobém programu.

Tomáš Fiala

Re: Tak nevím

Zcela a obávám se že účelově a záměrně ignorujete monopolizaci majetků, která je jednoznačně způsobena státními privilegii. To není věc názoru. To je věc poznání. Vy ho máte před očima, vidíte každodenní projevy této jednoznačně tendence, ale ignorujete to.

Nemusímě se možná moc divit. Možná máme všechno přímo před nosem. Dost možná je co závidět Venezuelanům = náskok, který v destrukci státu mají před dekadentními zlenivělými Evropany.

Ancap

Re: Článek je nesmírně naivní

"Jak ukazuje historie, žádný zloduch neměl problém sehnat lidi, kteří byli ochotni za peníze vyvražďovat vesnice. Argumentace autora je proto zcela lichá."

- Kdy se v historii stalo, že lidi vyvraždověli druhé pro peníze bez čehokoliv dalšího?
přidat komentář zpět na článek

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed